VGV holdt en fantastisk velbesøgt og hyggelig caféaften for tidligere elever, torsdag d. 23. februar 2023.

VGV holdt en fantastisk velbesøgt og hyggelig caféaften for tidligere elever, torsdag d. 23. februar 2023.

Igen i år afholdt Elevforeningen VGV caféaften for tidligere elever.  Tusind tak til alle jer fantastiske, dejlige, tidligere VG’ere, som kom og gjorde aftenen til en succes.
Hvor var det skønt at se jer, og hvor er det dejligt, at I kommer og besøger jeres gamle gymnasium. Det er en fornøjelse, at se jeres gensynsglæde og høre om, hvad I laver, efter I har forladt VG.
Caféaftenen bliver holdt hvert eneste år og altid sidste torsdag i februar.
Efterhånden er det en tradition for mange af klasserne at mødes, og det er især 4.g, 5.g og 6.g-elever som dukker op. I år dukkede der også nogle studenter op fra årgang 1990. De blev vist rundt af Anne/AC – VG har jo forandret sig noget siden 1990, hvor der kun var 7 spor og
ingen hal, som kom til i 2011.
I år blev Caféen pga. terminsprøverne afholdt i forhal, lærergang og på lærerværelset, men det var ingen hindring for at finde de gamle klassekammerater og de lærere, som har mulighed for at dukke op. Alt i alt talte vi ca. 240 gamle elever 🙂
Sæt allerede et kryds i kalenderen ved torsdag den 29.2.2024, hvor det kommende skoleårs VGV-caféaften finder sted.
Næste arrangement i VGV – regi er vores jubilæumsarrangement for 25, 40, 50 og 60 års studenter og HF´ere. Det bliver lørdag den 10. juni. Jubilarer kan allerede nu købe billetter her.