VGs Vicerektor på Jobshadowing i Stockholm

VGs Vicerektor på Jobshadowing i Stockholm

VGs vicerektor, Birgit Langvad, har været på jobshadowing i Stockholm. Norra Real er det ældste kommunale gymnasium i Stockholm. Det ligger dejligt ved Jarlaplan i Vasastan. Den imposante bygning er fra 1890 og huset emmer af sjæl og historie. Der synes at være et fint læringsmiljø med mulighed for fordybelse, og man møder en stemning af imødekommenhed og naturlig venlighed.
I størrelse minder skolen meget om VG med 1015 elever, 75 lærere og 25 andre ansatte (inkl. sundhedsplejerske og skolebibliotekar).
60 % af eleverne går på en naturvidenskabelig studieretning, 30% på en samfundsvidenskabelig og
10% på en humanistisk (sidstnævnte – og bredden i udbuddet – er faktisk en sjældenhed).

 

Skolen har et godt ry og eleverne optages på ’betyg’ (karaktersnit), hvilket gør, at de kommer fra mange forskellige skoler i hele Stockholmområdet. Da det er svært at komme ind, er eleverne stolte af og virkede også glade for at gå på skolen. En naturvidenskabelig lærer nævnte, at selv om de kommer ind på karaktersnit er deres niveau i de enkelte fag meget forskelligt, når de starter. Eleverne kommer fra et utal af grundskoler og kender typisk ingen, når de starter i klassen. De kan have alt fra 1 times til 5 min. transport til skolen. Dette sikrer en ’frisk start’, en vis diversitet og mulighed for social mobilitet, men puster naturligvis omvendt også i den grad til en præstationskultur.

 

Der er 55 elevdrevne elevforeninger/-klubber på skolen, hvor eleverne mødes om eftermiddagen til alt fra skak, sport og musik til manga og strikning (skolen støtter efter behov op med lidt budget og adm.støtte/lærerhjælp).
Der er ingen fester el. aftenarrangementer i skoleregi – bortset fra det afsluttende ’studenterudspring’.

 

Jeg overværede bl.a. gode sprogtimer, hvor der konsekvent holdes fast i fremmedsproget (der slås stort set aldrig over i svensk). Fin gloseopbygning og – træning med systematisk og vedholdende repetition. Skrive-, tale-, lytte-, læsefærdigheder trænes så vidt muligt i samtlige moduler. (Af værktøjer til variation i undervisningen blev bl.a. benyttet Quizlet.live (som en slags Kahoot) og PowToon (bøjninger til musik).

 

Jeg talte også med et par lærere, der sammen deltog i et udviklingsprojekt omkring en Miljøklasse. De havde selv valgt at være to lærere på i udvalgte moduler (tiden hertil blev taget fra lidt mindre tid til forberedelse/efterbearbejdning). Som en del af dette projekt indgår en fagtur til København, så måske vi får besøg af dem næste forår?