VGs gymnasiesekretær og uddannelsesbibliotekar på jobshadowing i Umeå.

VGs gymnasiesekretær og uddannelsesbibliotekar på jobshadowing i Umeå.

VGs Gymnasiesekretær, Anne og Uddannelsesbibliotekar, Anna har været på jobshadowing på Maja Beskow Gymnasiet i Umeå.

 

Det har været en helt fantastisk spændende tur nordpå. Umeå tog imod os med høj sol og knitrende sne, så det var en fornøjelse at gå langs den tilfrosne älv ud mod Maja Beskow Gymnasiet.

 

Smukt gymnasium, nyrenoveret i 2019 med omkring 1300 elever i alt. 550 elever på udskolingsniveau og 750 i gymnasiet, heraf en stor del elite-idrætselever.

 

Vi blev modtaget af super søde biblioteks- og administrationsmedarbejdere, samt gymnasiets rektor, som havde lagt et meget fint program for besøget. Vi fik en god rundvisning og historisk indblik i skolen. Vi fik lov at stille alle de spørgsmål, vi havde tænkt over og forberedt.

 

Maja Beskow Gymnasiet hviler på 8 grundværdier, som man tydeligt mærker i planlægningen af skolens arbejde med eleverne.

 

Vi fik lov at deltage i et vejledningsmøde vedr. to forskellige klasser. Disse møder afholdes hver 3. uge, deltagende på møderne er: Klassens to mentorer (faglærere i klassen), rektor, vicerektor, sygeplejerske, socialpædagog, vejleder og psykolog.
Det er tydeligt, at skolen har en tæt elevopfølgning og at alle bliver hørt. Samtidig bliver VGs og Maja Beskows strukturelle forskelle tydelige, idet vi eks. på VG ikke har en sygeplejerske eller en socialpædagog ansat. VG har tilrettelagt vores tætte elevopfølgning med vejledere som følger klasserne og har desuden en ledelsesrepræsentant tilknyttet de elevfokusmøder som afholdes i forbindelse med karaktergivninger.
Desuden giver skolesystemerne forskellige muligheder for at tilbyde hjælp til elever samt forskellige sanktionsmuligheder.

 

Meget interessant at høre om Maja Beskows ‘Lovskola’. Lovskolan er en mulighed for elever for at læse ekstra op og indhente evt. forsømt læring. To gange i løbet af skoleåret anbefales elever med behov for det, at deltage i lovskolan som giver eks. to dages undervisning i påskeferien. Ligeledes anbefales elever på 1. og 2. år, med behov for det, at gå i de tre ugers lovskola i sommerferien. Dette anbefales til elever som mangler at få ‘godkendt’ deres afslutning af de fag de har haft i løbet af skoleåret/semestret.
Strukturelt skal der noget til i Danmark før, vi ville kunne tilbyde den slags ‘lovskola’. Og det danske gymnasiesystem giver heller ikke mulighed for en slags re-eksamen hen over sommeren.

 

Maja Beskow har et utroligt smukt, velassorteret og lækkert bibliotek. Her er både skønlitterære klassesæt, men i høj grad også skønlitteratur til udlån enkeltvis. Der er en stor læselyst og biblioteket har mulighed for at imødekomme elevernes læsebehov. Det er en høj prioritet, at understøtte elevernes læselyst- og kompetence. Skolens tre bibliotekarer, deltager i klasseundervisning sammen med lærere i forbindelse med ‘gymnasiearbejdet’, men er alligevel sin egen afdeling i skolen. Bibliotekarerne styrer også skolens bogdepot med klassesæt og læremidler.

 

Maja Beskow Gymnasiet er opkaldt efter uddannelses-pioner, Maja Beskow. Hun blev tegnelærerinde på Umea högra almena läroverk i år 1900. På den tid var det ikke tilladt for kvinder at undervise. Hun startede i et vikariat og blev så fastansat efter at have søgt og fået kongelig dispensation. De første mange år havde hun udelukkende mandlige kolleger og mandlige studerende på Gymnasiet, hun fik sin første kvindelige kollega i 1923. Maja Beskow har efterladt sig optegninger, dagbøger og en stor mængder tegninger og akvareller. Gymnasiet er meget stolte af deres historie, som er levende og tydelig på skolen.

 

Ligesom VG hviler gymnasiet på stærke grundværdier, Maja beskows er følgende.

 

Maja Beskowgymnasiets grundvärden är

  • elever är olika och har olika behov
  • flexibla lärmiljöer både för personal och elever
  • elevernas trygghet och trivsel
  • hårt arbete och engagemang
  • tro på elevernas förmåga att lyckas
  • lärande i fokus
  • ledarskapet i klassrummet är centralt
  • relationer är centrala.