VGcc 13.3.18: Sundhedsopfattelse og sociale medier

VGcc 13.3.18: Sundhedsopfattelse og sociale medier

VGcc d. 13.3.18 kl. 15-16 om sundhedsidealer og sociale medier.

 

Tidligere VG-elev og kandidat fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet holder oplæg om, hvordan de sociale medier påvirker vores opfattelse af krop og sundhed.

 

Specialet er en kritisk sociologisk afhandling, der bestræber sig på at belyse, hvordan et socialt medie som Instagram kan påvirke brugernes opfattelse af sundhed.

Sociale medier udgør en stadig voksende del af nutidens sociale liv, og sociologien kalder på en langt større mængde forskning af sammenspillet mellem disse medier og deres betydning for interaktionsmønstre i forskellige sociale sfære.

Sundhed er, som de fleste andre sfærer, påvirket af fremkomsten og populariteten af sociale medier.  På baggrund af sociologiske teorier gives et indblik i, hvilken betydning et socialt medie som Instagram kan siges at have for brugernes opfattelse af forskellige aspekter af sundhed, herunder krop, træning, kost og psyke.

Vi diskuterer, hvilke mulige konsekvenser den øgede brug af sociale medier har i forhold til vores opfattelse af sundhed, et af de mest populære emner på eks. Instagram.

 

Kun for VG’s elever.