VG-lærere på jobshadowing i Stockholm på Victor Rydberg Gymnasiet Odenplan

VG-lærere på jobshadowing i Stockholm på Victor Rydberg Gymnasiet Odenplan

Seks lærere fra Virum Gymnasium har været i Stockholm og besøge Victor Rydberg Stiftelsen Gymnasium Odenplan (VR). Der er tale om et Erasmus+-projekt, støttet af EU-midler.

 

Det var en fantastisk tur, og lærerne fik rigtig meget hjem i den faglige/pædagogiske bagage, for selvom Sverige er vores nærmeste nabo, så er der stadig en del forskelle ift. deres skolesystem.

Forskelle mellem DK og SE?

 • I Sverige går alle i gymnasium, da de kalder alle ungdomsuddannelser gymnasium.

 

 • I Sverige eller i hvert fald i Stockholm, så optager de elever ud fra elevernes karakterer og ikke deres geografiske placering. Victor Rydberg (VR) er et af de gymnasier, som er sværest at komme ind på og derfor, som de selv siger, samler de alle, som var de bedste i deres klasse.

 

 • På gymnasiet i Sverige deles fagene i niveau 1-7, og efter hvert færdiggjort niveau gives én karakter. Dvs. et 3-årigt fag som Dansk eller Bio-A, vil bestå af en bedømmelse i 1.g, 2.g og en i 3.g, og de vil tælle lige meget på eksamensbeviset.

 

 • Der er ikke standpunktskarakterer, og der findes ingen selvstændig skriftlig karakter.

 

 • Alle opgaver, som bliver bedømt, bliver lavet på skolen. Ved skriftlige hjemmeopgaver gives ingen karakter, da man ikke kan være sikker på, at eleven har lavet det selvstændigt.

 

 • Der er heller ikke et censor-system som i Danmark. Eksamen bliver afholdt og bedømt af
  den enkelte lærer.

 

 • På denne skole afholder de kun dobbeltmoduler, så eleverne møder kun 2 fag på en dag.

 

 • Socialt foregår mange aktiviteter udenfor skolen og er meget elevdrevne. Der er ingen
  fester på skolen eller lærere i elevudvalgene.

 

Alle disse små eller store forskelle mellem det danske og det svenske system skabte en masse gode samtaler omkring lærergerningen og pædagogik. VG og VR er på sin vis meget sammenlignelige ift. elevgrundlag og faglighed, men der er bare skruet på nogle få knapper, som så skaber en stor forskel nogle steder.