Whistleblowerordning

Whistleblowerordning på Virum Gymnasium

Virum Gymnasium har etableret en whistleblowerordning, som kan benyttes af alle skolens medarbejdere. Ordningen tilgås på skolens interne system.

 

Virum Gymnasium ønsker med ordningen, at eventuelle alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser og øvrige alvorlige forhold kommer frem i lyset, og at der stilles en kanal i form af en whistleblowerordning til rådighed, så medarbejdere kan indberette om sådanne uden frygt for negative konsekvenser.

 

Whistleblowerordningen er et supplement til de almindelige kanaler – fx en i ledelsen, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant – i forhold til at rejse bekymringer om kritisable eller utilfredsstillende forhold.