Grundskoletilbud

Grundskoletilbud

Grundskolesamarbejde i skoleåret 2022-23

 • Masterclass i fagene matematik, science (fysik, kemi, biologi, biotek, naturgeografi), dansk, engelsk, tysk og fransk
 • Naturvidenskabsfestival – 8./9.-klasses-elever kan to. 29. september 2022 møde VG-elever og -lærere og sammen med dem lave spændende hands-on forsøg og opleve, hvor interessant naturvidenskab er i forbindelse med den landsdækkende festival i uge 39
 • Science-, matematik- og sprogambassadører – der kan bookes et par elev-science-, matematik- eller sprogambassadører til den almindelige undervisning i udskolingen efter aftale
 • Elevråds- og miljøambassadører – der kan bookes et par elever fra VG’s elevråd eller miljøråd, der kan deltage i undervisningen eller inspirere elevrådene på folkeskolerne ift. arbejdet med elevdemokrati eller bæredygtighed
 • Videnskabsklubben – dygtige VG-scienceelever fungerer som seniormentorer og rollemodeller for talentfulde grundskoleelever – miniforskere i 4.- 6. klasse
 • Læringscirkler – en anderledes form for videndeling og kompetenceudvikling på tværs af gymnasiet og udskolingen for lærere og skoleledelser – fyraftensmøder to. 13. oktober 2022 kl. 16-19 og to. 13. april 2023 kl. 16-19 på VG
 • Workshop (netværksprojekt NCFF) for fremmedsprogslærere
  To. 9. februar kl. 13-17 på VG med spændende oplægsholdere og med deltagelse af både gymnasie- og grundskolelærere
  I samarbejde med Roskilde Gymnasium og Absalon Skole i Roskilde og støttet af Det Nationale Center For Fremmedsprog (NCFF)
 • Besøgsdage – introdage for 8.-klasser og besøgsdage for 9.- og 10.-klasser

 

Se den samlede oversigt samt diverse tilmeldingsskemaer med deadlines. Det er elevernes hjemskole, der indstiller og sørger for tilmelding.

 

Spørgsmål besvares gerne på br@edu.virum-gym.dk.