Grundskoletilbud

Grundskoletilbud

Grundskolesamarbejde i skoleåret 2022-23

  • Masterclass i fagene matematik, science (fysik, kemi, biologi, biotek, naturgeografi), dansk, engelsk, tysk og fransk
  • Naturvidenskabsfestival – 8./9. klasses-elever kan torsdag 29. september 2022 møde VG-elever og lærere og sammen med dem lave spændende hands-on forsøg og opleve, hvor interessant naturvidenskab er i forbindelse med den landsdækkende festival i uge 39
  • Juniorsprogcamp – ’Bliv klog på sprog’ for 8./9. klasses elever fredag 31. marts 2023 kl. 9-15 på RG (m/fælles bustransport fra Lyngby) samt vertikalt lærersamarbejde i samarbejde med Roskilde Gymnasium/NCFF-projekt > workshop for sproglærere onsdag 30. november 2022 kl. 13-17 på VG
  • Science-, matematik og sprogambassadører – der kan bookes et par elev-science-, matematik- eller sprogambassadører til den almindelige undervisning i udskolingen efter aftale
  • Elevråds- og miljøambassadører – der kan bookes et par elever fra VG’s elevråd eller miljøråd, der kan deltage i undervisningen eller inspirere elevrådene på folkeskolerne ift. arbejdet med elevdemokrati eller bæredygtighed
  • Videnskabsklubben – dygtige VG-scienceelever fungerer som seniormentorer og rollemodeller for talentfulde grundskoleelever – miniforskere i 4.- 6. klasse
  • Læringscirkler – en anderledes form for videndeling og kompetenceudvikling på tværs af gymnasiet og udskolingen for lærere og skoleledelser – fyraftensmøder torsdag 13. oktober 2022 kl. 16-19 og torsdag 13. april 2023 kl. 16-19 på VG
  • Besøgsdage – introdage for 8. klasser og besøgsdage for 9.- og 10.-klasser

 

Se den samlede oversigt samt diverse tilmeldingsskemaer med deadlines. Det er elevernes hjemskole, der indstiller og sørger for tilmelding.

 

Spørgsmål besvares gerne på br@edu.virum-gym.dk