Kvalitetssikringssystemet på Virum Gymnasium er et styringsredskab, der medvirker til at sikre kvaliteten og udvikle skolen.

 

Kvalitetssikringssystemet har fokus på såvel kontinuitet som udvikling og forandring. Systemet omfatter både evaluering og tilpasning af undervisningen, af arbejdsmiljøet og af organisationen som helhed og skal ses i sammenhæng med skolens vision, værdier og indsatsområder.

 

I skolens årsrapporter fremgår skolens selvevaluering, og skolens årlige plan for indsatsområder tjener som opfølgningsplan for de mange aspekter ved skolens liv og virke, der løbende evalueres.

 

Organisering af kvalitetssikringssystemet

Dokumentet vedr. organisering af kvalitetssikringssystemet (til højre herfor) indeholder en oversigt over elementerne, der indgår i Virum Gymnasiums kvalitetssikringssystem.

 

Til højre herfor findes desuden uddrag af de seneste evalueringer af Virum Gymnasium.

Hvis du er interesseret i at læse den fulde version af undersøgelserne, er du meget velkommen til at skrive til uddannelsesleder Thomas Madsen