Retningslinjer i forbindelse med fastholdelse på Virum Gymnasium

 

Vi har på VG stort fokus på at sikre trivsel og forhindre fravær og frafald. Vi bestræber os på, at hver enkelt elev kan blive så dygtig som muligt og kan gennemføre sin gymnasietid med så godt et resultat, vedkommende kan nå. Glæden ved at gå i gymnasiet skal være den dominerende oplevelse, men indebærer også en accept af, at det indimellem kan være svært og udfordrende. VG har derfor flere forskellige tiltag, som kan understøtte ovenstående.

 

Handlingsplan for fastholdelse på Virum Gymnasium 

 

VG’s værdigrundlag er helt centralt for vores arbejde med at fastholde og sikre det bedste udbytte for eleverne. Det betyder, at:

 

  • Handlingsplanen indgår i forlængelse af vores arbejde med at nedtone præstations- og perfektionskulturen og i stedet øge fokus på mestringskulturen (mindset-tankegangen)
  • Vi understøtter og hjælper, hvor det er nødvendigt, samtidig med at vi stiller krav til eleven
  • Klasserumskulturen og lærerstyrede makkerpar har stor opmærksomhed
  • Ledelsen er ude i alle 1.g-klasser med øvelser om VG’s værdier
  • Der er et tæt samarbejde mellem lærere, gymnasievejledere og ledelse om de enkelte klasser (og evt. enkeltelever)
  • Skrive-/læsevejledere, matematikvejledere, Team Danmark-koordinatorer, SPS-vejledere og psykologen udgør en bred vifte af stærke, understøttende personer
  • Regelsættet “Fælles Fokus” sikrer, at vi minimerer adgangen til mobiltelefon og kun anvender pc, når det er relevant
  • Evnen til fordybelse, koncentration og ro styrkes gennem bl.a. VG-læser (hele gymnasiet læser selvvalgte tekster på samme tid) og et kursusforløb for alle 2.g’ere i mindfulness
  • Vi er fælles om indsatsen – elever, ledelse, lærere, gymnasievejledere og forældre
  • Alle har et ansvar for at bidrage til det forpligtende fællesskab på forskellig vis

 

Opdateret aug. 2022