Vi har på VG fået stort fokus på fastholdelse og der er derfor iværksat en række tiltag for at sikre trivsel og forhindre frafald. Samtidigt bestræber vi os på at hver enkelt elev kan blive så dygtig som muligt, og gennemføre med så godt et resultat vedkommende kan nå. Virum Gymnasium har derfor flere forskellige tiltag, som kan understøtte ovenstående.

 

Strukturelt er flg. tiltag sat i værk:

 • Der er lagt timer til Omlagt skriftlighed ind i skemaet
 • VG har komprimeret skemaet, så der er undervisning fra kl. 8-15, med et Bonusmodul fra 15.10-16. Heri foregår der interesseudbud, studiekredse, skriftligt arbejde, foredrag mm.
 • Der er etableret nye retningslinjer for brugen af “tilstedeværelsesskrivning” for de elever, der har meget fravær pga. manglende skriftlige afleveringer.
 • Gennem teammøder, klasserådene, fokus på studieretningstoningen og GRUS er lærersamarbejdet styrket.
 • Der arbejdes fortsat på at eleverne ikke har mellemtimer ved læreres sygdom eller kursusaktiviteter, men i stedet modtager undervisning.

 

Pædagogisk og vejledende støtte:

 • Klasserådene, som består af klassens TeamKlasseLeder (TKL) og tre elever, sikrer hurtigere handling ved diverse problemstillinger. Klasserådet har fokus på bedre faglighed og trivsel
 • Der er i 1.G’erne makkerordninger og faste grupper i det første semester
 • Introduktionsprogrammet for nye elever består af såvel faglige og studieforberedende aktiviteter, som sociale aktiviteter.
 • Alle 1g- eleverne screenes, således at de kan modtage et ekstra fagligt input meget tidligt i uddannelsen, hvis der er behov for det.
 • Der er etableret mulighed for at tilbyde særligt udfordrede elever mentorordninger.
 • Der tilbydes Lektiecafé og Lektiehjælp i øjenhøjde om eftermiddagen.
 • Alle elever vil møde og kan benytte sig af gymnasie-, læse-skrive- og matematikvejledere, ligesom skolen har en psykolog tilknyttet

 

Sociale tilbud:

 • En række gymnasiefester
 • VG på Tværs – eleverne dyster i teambuilding på tværs af klasser og årgange
 • Fredagscafeer – spil og hygge efter skoletid
 • Skak- og Backgammonturneringer
 • VG by Night – overnatning på skolen med diverse elevaktiviteter (uden alkohol)

 

Udviklingsarbejde:

 • Der er nedsat udviklingsgrupper som arbejder med toning af studieretningen, ligesom der systematisk arbejdes med undervisningsdifferentiering på hold.
 • Vi har et stort fokus på Motivation. Hele personalet har været på
 • Motivationsseminar, og eleverne har lavet en skoleundersøgelse af hvad eleverne motiveres af.

 

 

Det samlede fravær for skoleåret 2017-18:

Gennemsnit for 1032 elever er: 8,6%

8,7% (tilstedeværelsesfravær)

8,5% (skriftligt fravær)