Som det fremgår af vores forretningsorden, er alt bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, offentligt tilgængelige. De kan læses her.