Medlemmer

Anders Bjarklev

Rektor DTU - udpeget af rektorkollegiet

Mette Kynemund

Rektor VG - sekretær for bestyrelsen

Simon Pihl Sørensen

Viceborgmester LTK - udpeget af kommunalbestyrelsen

Helle Vang Andersen

Direktør COWI - valgt fra erhvervslivet

Lene Magnussen

Uddannelsesdirektør LTK - udpeget af kommunalbestyrelsen

Kristian Blum

Lærerrepræsentant - valgt af medarbejderne

Jon Monrad Møller

Lærerrepræsentant - valgt af medarbejderne

Magnus Gammelgaard Bøttcher

Elevrepræsentant

Ida Anine Hedegaard Larsen

Elevrepræsentant

Birgit Riedel Langvad

Vicerektor VG - observatør

Andreas Holmsted Olesen

Vicerektor VG - referent