Medlemmer

Anders Bjarklev

Rektor DTU - udpeget af rektorkollegiet

Mette Kynemund

Rektor VG - sekretær for bestyrelsen

Simon Pihl Sørensen

Viceborgmester LTK - udpeget af kommunalbestyrelsen

Ole Stahl

Haldor Topsøe - valgt fra erhvervslivet

Kristian Blum

Lærerrepræsentant - valgt af medarbejderne

Klaus Kassow

Lærerrepræsentant - valgt af medarbejderne

Ny skal vælges

Elevrepræsentant

Marie Thustrup Kreiner

Elevrepræsentant

Birgit Riedel Langvad

Vicerektor VG - observatør

Andreas Holmsted Olesen

Vicerektor VG - referent