Medlemmer

Anders Bjarklev

Rektor DTU - udpeget af rektorkollegiet

Kontakt

Mette Kynemund

Rektor VG - sekretær for bestyrelsen

Kontakt

Simon Pihl Sørensen

Viceborgmester LTK - udpeget af kommunalbestyrelsen

Kontakt

Helle Vang Andersen

Direktør COWI - valgt fra erhvervslivet

Kontakt

Lene Magnussen

Uddannelsesdirektør LTK - udpeget af kommunalbestyrelsen

Kontakt

Kristian Blum

Lærerrepræsentant - valgt af medarbejderne

Kontakt

Jon Monrad Møller

Lærerrepræsentant - valgt af medarbejderne

Kontakt

Maria Mulvad-Mikkelsen

Elevrådsnæstformand - elevvalgt

Kontakt

Lars Martin Kjær

Elevrådsformand - elevvalgt

Kontakt

Birgit Riedel Langvad

Vicerektor VG - observatør

Kontakt

Andreas Holmsted Olesen

Vicerektor VG - referent

Kontakt