Medlemmer

Anders Bjarklev

Formand for bestyrelsen (Rektor, DTU)

Mette Kynemund

Sekretær for bestyrelsen (Rektor, VG)

Simon Pihl Sørensen

Næstformand for bestyrelsen, udpeget af kommunalbestyrelsen (Viceborgmester, LTK)

Edda Heinskou

udpeget af kommunalbestyrelsen (Direktør, LTK)

Ole Stahl

Valgt fra erhvervslivet (Haldor Topsøe)

Kristian Blum

Lærerrepræsentant - valgt af medarbejderne

Klaus Kassow

Lærerrepræsentant - valgt af medarbejderne

Clara Brandt Rubow

Elevrepræsentant

Christoffer Rübner Hultmann

Elevrepræsentant

Birgit Riedel Langvad

Observatør (Vicerektor, VG)

Andreas Holmsted Olesen

Referent (Vicerektor, VG)