VGs 1.- og 2. årgang møder ind til fysisk undervisning ‘på halv tid’ og forskudt af hinanden. 3.g’erne møder fuld tid.

VGs 1.- og 2. årgang møder ind til fysisk undervisning ‘på halv tid’ og forskudt af hinanden. 3.g’erne møder fuld tid.

VGs 1. og 2.g-elever møder ind på skolen til fysisk undervisning, hver anden uge, forskudt af hinanden.

 

I lige uger møder alle 1.g’ere samt 2b, 2c, 2d, 2e, 2j, 2m og 2s.

I ulige uger møder 2a, 2f, 2h, 2k, 2u og 2x.

 

3.g-årgangen møder fuld tid pr. 6. maj 2021.

 

Alle elever og lærere kan blive selvtestet på skolen. Elevernes testtider er skemalagte. VG har ansat podesupervisorer til at vejlede og guide selvpodningen. Alle restriktioner og hygiejne og sundhedsmæssige regler overholdes jf. myndighedernes anbefalinger.