Velbesøgt velkomstmøde d. 12. juni 2019

Velbesøgt velkomstmøde d. 12. juni 2019

Virum Gymnasium holdt et velbesøgt velkomstmøde for kommende elever og deres forældre.

 

Alle tutorer, introudvalg, elevråd, gymnasievejledere, SSP og ledelse var til stede ved mødet og tog godt imod.

 

Kommende elever hørte om den konkrete hverdag på VG og om vigtige overvejelser i forbindelse med at skulle i gymnasiet efter sommerferien.

 

Mødet var delt op i to.

  1. Først blev forældre orienteret af rektor Mette Kynemund. Elevrådsformand Sofus Galavits og næstformand Frederick A. Harris var der også for at hilse på.

 

Imens blev eleverne budt velkommen af alle tutorer og vist rundt på skolen.

 

  1. Herefter blev eleverne orienteret af rektor Mette Kynemund og elevrådsformand Sofus Galavits og næstformand Frederick A. Harris.

 

Imens kunne forældre stille spørgsmål i forhallen eller se skolen.

 

Det var en fin aften. Vi glæder os til at se jer efter sommerferien.