Velkommen til nye elever og forældre på VG

Velkommen til nye elever og forældre på VG

Virum Gymnasium har sendt optagelsesbreve ud til vores nye elever, der har første skoledag i 1g 15. august 2018. Igen i år har VG haft 1. prioritetsansøgere til de udmeldte 13 klasser.

Vi glæder os til at byde nye elever og forældre velkomne her på skolen.

Ultimo maj udsender vi et velkomstbrev og holder velkomstmøde for elever og forældre tirsdag 12. juni kl.  19.30-21.00 i studiesalen, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

Det er muligt at blive skrevet på en venteliste til optag på alle tre klassetrin ved henvendelse til kontoret på tel.: 45 83 21 41.