Udvekslingsprojekt Grønland 2018-2019

Udvekslingsprojekt Grønland 2018-2019

Søndag 19.8 2018 rejser 20 2g-elever fra VG til Nuuk på udvekslingsbesøg. Maj 2019 genbesøger 20 grønlandske elever os her i Virum. Finansieringen har vi opnået gennem Nordisk Ministerråd.

 

Hvorfor vil vi lave udvekslingsprojekt med Nuuk Gymnasium?

  • Unge gymnasieelever i Danmark og Grønland skal lære hinanden at kende
  • De unge skal lære noget – fagligt, socialt og personligt – som de altid vil huske og kan bruge i deres faglige liv også efter gymnasiet
  • De unge skal samarbejde om bæredygtigheds-ideen og formidle viden og engagement på deres gymnasier og i deres lokalområde

 

VG-eleverne glæder sig til det hele og ikke mindst til undervejs at komme på besøg som bæredygtigheds-ambassadører på de lokale folkeskoler.

 

Mere info om vores Grønlands-udveksling 2018-2019

 

Nordisk Ministerråds Nordplus Junior besluttede 1.5.18 at imødekomme vores ansøgning om næsten 400.000 kr. til et udvekslingsprojekt ml. Virum Gymnasium og Nuuk Gymnasium i skoleåret 2018-2019. Det betyder, at begge gymnasier nu har finansieringen på plads til at kunne tilbyde 20 danske og 20 grønlandske elever at deltage i et kulturmøde med rejse til henholdsvis Nuuk og København.

søndag 19. august – lørdag 25. august 2018 og genbesøg i Virum i uge 19 2019.

 

Egenbetaling

Både de danske og grønlandske elever betaler 2.200 kr. Hermed er rejsen betalt, inkl. flyrejse med Air Greenland, kost og logi i 7 dage/6 nætter) og alle aktiviteter.

 

Hvem er de danske elever?

De 20 danske elever er fundet ved lodtrækning blandt de 25 elever, der i 1g i forårssemestret 2018 deltog i et nyt interessetilbud på VG, nemlig Masterclass i Bæredygtighed. Mange af eleverne er fra naturvidenskabelige studieretninger, men også de samfundsvidenskabelige studieretninger er pænt repræsenterede.

 

Hvad skal vi opleve i Grønland?

De første 2 nætter indkvarteres eleverne parvis hjemme hos de grønlandske elever, der deltager i udvekslingsprojektet. Herefter drager hele udvekslingsgruppen til Paradisdalen, hvor vi skal overnatte i telte, fange og rense fisk, plukke bær og spise tørfisk og mattak. De sidste 3 nætter bor de danske elever sammen med deres lærere på Sømandshjemmet. Sammen skal vi have fokus på, hvordan grønlænderne sikrer en bæredygtig udnyttelse af den grønlandske natur. Inden sommerferien klædte seniorrådgiver Mette Frost fra Verdensnaturfonden os på og nu skal vi gøre vores egne erfaringer. På programmet er der derfor hvalsafari, besøg på Royal Greenland, KNAPK, projektarbejde på Nuuk Gymnasium sammen med Qualture og besøg hos Arktisk Kommando, hvor operativ leder Jacob Rousøe, normalt hjemmehørende i Virum tager imod.

 

Hvordan holder vi liv i udvekslingsprojektet mellem besøgene?

  • Eleverne holder kontakt på tværs af Nordatlanten
  • VG-eleverne formidler deres erfaringer til deres studiekammerater via foto- og info-udstilling, klassebesøg, morgensamlingen Route66 og i vores miljøråd. Desuden skal flere fungere som bæredygtighedsambassadører på de lokale folkeskoler.
  • Operation Dagsværk ønsker at bruge VG-eleverne som fokusgruppe inden årets turné rundt på landets gymnasier. Projektet fokuserer netop i år på større selvbestemmelse hos unge grønlændere.
  • Martin Breum aflægger VG´s Naturgeografi-hold og udvekslingsprojektet et eksklusivt besøg 26.11.18 og giver sit bud på Grønlands muligheder for bæredygtig ressourceudnyttelse.

 

Hvordan foregår genbesøget i Virum i maj 2019?

Også i Virum skal de grønlandske elever indkvarteres de første nætter parvis hjemme hos de danske elever. Herefter skal hele udvekslingsgruppen på fælles overnatning på Raadvad Vandrehjem, og de sidste to nætter bor de grønlandske elever på vandrehjem i København. Fokus vil være på, hvordan danskerne sikrer en bæredygtig udnyttelse af den danske natur. Vi sammensætter et program med besøg på økologisk og konventionelt landbrug, besøg på DTU og deres nye bæredygtighedsuddannelse, cykeltur langs Mølleåen, overnatning og aktiviteter i Raadvad og projektarbejde på Virum Gymnasium. Endelig har Sigurd Agersnap, gammel VG-elev og som bekendt nuværende formand for Teknik- og Miljøudvalget, lovet at invitere både hele vores gruppe og det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz indenfor på Lyngby Rådhus til dialog om unges muligheder for at bidrage til øget bæredygtighed.

 

Projektets lærere

Anders Hostrup (Biologi) ho@edu.virum-gym.dk

Lene Svanholm Rosenbeck (Samfundsfag) lr@edu.virum-gym.dk