Udveksling mellem VG og Laval 2020

Udveksling mellem VG og Laval 2020

Igen i år har Virum Gymnasium udveksling med det franske gymnasium L’Immaculée Conception fra byen Laval i Loiredalen.

Det drejer sig om et hold franske 1.g-elever og deres to lærere, som er i Danmark fra fredag den 31. januar til torsdag den 6. februar, hvor de franske elever bliver indkvarteret hos danske værtselever også fra 1.g. Virum Gymnasium deltager i et ERASMUS+ samarbejde mellem de to gymnasier om et projekt med titlen ”The School of Tomorrow / L’École de Demain”.

Dette indebærer, at de deltagende elever skal være med til at udvikle et lille innovativt og tværkulturelt forløb i fremmedsprogsundervisning. Eleverne har haft seks obligatoriske workshops fra november til januar måned som optakt til udvekslingsbesøgene, hvor de bl.a. har været på Skype med de franske elever, diskuteret sprogundervisningsformer, set film om unge europæere i mødet med sprog og kulturforskelle, samt brainstormet om anderledes måder at lære sprog på. Formålet er at give eleverne både et sprogligt, fagligt og socialt udbytte af skoleudvekslingen.

 

Under opholdet i Danmark er ideen, at de franske elever skal forbedre deres sprogkompetence i engelsk. De skal deltage i undervisningen på gymnasiet, og desuden selv undervise på en nærliggende folkeskole i fransk.

De skal besøge Operaen og Louisiana, hvor de skal arbejde i det kreative atelier, samt besøge flere forskellige steder i København. Når de danske elever skal til Laval i marts, er formålet naturligvis, at de skal forbedre deres franskkundskaber og opleve fransk kultur og sprog i en almindelig fransk hverdag. Udover at de 20 danske elever skal følge undervisningen på gymnasiet, skal de selv undervise elever i 6. klasse i engelsk på en nærliggende folkeskole og naturligvis også rundt og opleve egnens historiske seværdigheder.