Matematikvejledning

 

Vi er to matematikvejledere på VG. vores opgave er at støtte elever, der oplever problemer i matematik.

 

Du kan som elev møde os i følgende sammenhænge:

  • Ved screening for grundlæggende færdigheder i matematik ved skolestart i 1.g
  • Til MatX, der er vores supplerende, intensive matematikkursus i grundforløbet i 1.g
  • På lektieværkstedet
  • Ved personligt møde ved problemer og ved mistanke om talblindhed
  • Til Redningskrans, der tilbydes elever, der er i fare for at dumpe i matematik

 

Screening og MatX
I august screener vi inden for de første skoledage alle 1.g-elever for grundlæggende færdigheder i matematik. Hvis testen viser, at du har udfordringer inden for et eller flere områder, vil vi gerne sørge for, at det ikke bliver et problem i din videre undervisning, og derfor optages du på kurset MatX.

 

På MatX arbejder du i dit eget tempo på små hold med vores målrettede opgavesamlinger inden for netop de områder, du har problemer med. Det, der gør MatX til noget helt særligt, er VG-matematiktrænerne. Trænerne er dygtige 3.g MatA-elever, der har meldt sig frivilligt til at hjælpe MatX-eleverne godt på vej. Der er ca. en træner for hver fire MatX-elever, så MatX-eleverne får individuel hjælp, når de har brug for det. Begge matematikvejledere er naturligvis også til stede ved lektionerne. Kurset er intensivt med to lektioner pr. uge, i alt op til 10 lektioner. Du skal kun blive på kurset, indtil du har styr på de grundlæggende færdigheder. De fleste er glade for MatX og får et stort udbytte. Hvis man ikke er blevet optaget på MatX på baggrund af screeningen, kan man i mange tilfælde godt få en plads alligevel, hvis man ønsker det. Skriv til os, hvis du er i den situation.

 

MatX løb første gang af stablen i 2016 og er siden udviklet og forbedret fra år til år på baggrund af de deltagende 1.g-elevers og VG-matematiktrænernes evaluering.

 

Mød os på Lektieværkstedet
Fra efter efterårsferien er vi en gang ugentligt til stede på lektieværkstedet. Her hjælper vi gerne med matematikopgaver og lektier, men vi kan også støtte dig i at få samlet op på områder, som du har vanskeligt ved.

 

Personligt møde
Hvis du oplever store problemer i matematik, holder vi gerne et møde med dig. Her vil vi bl.a. kunne undersøge, om der kan være tale om ”talblindhed”. I tilfælde af talblindhed vil vi kunne hjælpe dig med at søge om udvidet tid til eksamen og specialpædagogisk støtte (SPS) i form af støttetimer. Støtten kan afhængigt af behovet enten gives af en af matematikvejlederne eller af en faglærer på skolen. Kontakt os via mail, hvis du gerne vil have et møde.

 

Redningskrans
For de elever, der er i fare for ikke at bestå ved den skriftlige studentereksamen i matematik B, tilbyder vi i maj det frivillige og intensive kursus ”Redningskrans”. Her fokuserer vi på, at deltagerne opnår sikkerhed i at anvende værktøjer til at løse typiske studentereksamensopgaver. Eleverne bliver inviteret til kurset på baggrund af resultatet af terminsprøven i matematik i marts eller ved indstilling fra deres matematiklærer. Hvis du ikke hører til dem, der er inviteret i første omgang, men mener at kunne have nytte af kurset, kan du kontakte en af os via mail.