I matematikvejledningen er vi er to matematikvejledere på VG.

 

Formålet med matematikvejledningen er at hjælpe dig som elev med diverse problemer i matematik.

Du kan møde os i følgende sammenhænge:

• Ved screening for grundlæggende færdigheder i matematik ved skolestart i 1.g
• Til Matematik X – supplerende, intensivt matematikkursus i grundforløbet i 1g
• På lektieværkstedet
• Ved individuelt møde ved problemer og ved mistanke om talblindhed
• Til Redningskrans – hvis du er i fare for ikke at bestå matematik B i 2.g

 

Screening og Matematik X
Allerede når du starter i august, tager du vores elektroniske screening i grundlæggende færdigheder. Hvis testen viser, at du har udfordringer, optages du på
kurset ”Matematik X”.

 

På matematik X undervises du på små hold i netop de områder, du har problemer med. Vores dygtige ”VG-matematiktrænere” sørger for, at du kan få tæt på 1-1 undervisning, når du arbejder med vores specialudviklede elektronisk rettede opgaver. Kurset er intensivt med to lektioner pr. uge, i alt op til 10 lektioner.
Du skal kun blive på kurset, indtil du har styr på de grundlæggende færdigheder.

 

Mød os på Lektieværkstedet
Efter kurset er afsluttet, kan alle møde en matematikvejleder på lektieværkstedet. Her kan matematikvejlederen hjælpe dig med at få taget hul på områder, som du har vanskeligt ved.

 

Individuelt møde
Hvis du har så store problemer i matematik, at der kan være tale om ”talblindhed”, kan du få et Individuelt møde med en matematikvejleder. Disse møder fungerer som grundlag for evt. ansøgning om SPS-støtte og udvidet tid til eksamen.

 

Redningskrans
For de elever, der er i fare for ikke at bestå ved den skriftlige studentereksamen i matematik B, tilbyder matematikvejlederne i maj det frivillige og intensive kursus ”Redningskrans”.