Vi er tre læse- og skrivevejledere på VG, og primært er vores opgave at støtte dig i din gymnasietid på VG, hvis du er ordblind (se nedenfor). Men vi har også følgende funktioner:

 

  • Vi læse- og stavescreener alle elever i starten af 1.g med henblik på at afklare behov for støtte eller ekstra indsats.
  • Vi giver skrivevejledning, for eksempel i forbindelse med SRP-skrivning i 3.g.
  • Vi underviser 1.g-klasser i udbytterig læsning af fagtekster.

Om at være ordblind på Virum Gymnasium

På Virum Gymnasium kan læse- og skrivevejlederne hjælpe dig, hvis du er ordblind, eller har mistanke om at være det. Vi hjælper dig med:

 

  • At udføre en ordblindetest.
  • At søge specialpædagogisk støtte (SPS) i form af støttetimer og IT-støtteprogrammer.
  • At sikre dig ekstra tid til eksamen.
  • At understøtte dig i din lektielæsning og opgaveskrivning. Du kan enten få støtteundervisning af én af os eller af en faglærer på skolen, afhængigt af det konkrete støttebehov.

 

Når 1.g-studieretningsklasserne er etableret i november, tildeles du (og din klasse) en læse- og skrivevejleder, som du er velkommen til at kontakte, hvis du har behov for støtte i ovenstående. Fordelingen af læse- og skrivevejledere på de forskellige klasser vil fremgå af gymnasiets hjemmeside. Du er altid velkommen til at kontakte en af os pr. mail.