Læse- og skrivevejledning

 

Læse- og skrivevejledernes primære opgave er at støtte dig i din gymnasietid på VG, hvis du er ordblind (se nedenfor). Derudover har vi følgende funktioner:

 

  • Vi foretager en læse- og stavescreening af alle elever i starten af 1.g med henblik på at afklare eventuelle behov for støtte.
  • Vi giver skrivevejledning til elever, der har brug for støtte – i forbindelse med skrivning af både mindre og større opgaver.
  • Vi afholder kurser i hensigtsmæssige læsevaner og læsestrategier.
  • Vi underviser 1.g-klasser i faglig læsning inden for deres studieretning.
  • Vi afholder kurser i brug af programmet AppWriter, som Virum Gymnasium har købt licens til.

 

I det hele taget er vi optaget af læsningens gavnlige effekter, herunder ikke mindst glæden ved at læse. Vi er derfor med i projektet ”VG læser”, hvor læsning sættes på skemaet for alle på hele VG – ansatte såvel som elever. Og vi er med i ”VG’s litteratursalon”, hvor lærere og elever mødes og læser udvalgte bøger.

 

Hvis du oplever problemer med læsning eller skrivning

Hvis du har særlige skriftlige og/eller læserelaterede udfordringer, kan du altid individuelt eller i samråd med en af dine faglærere henvende dig til os.

 

Om at være ordblind på Virum Gymnasium

På Virum Gymnasium kan vi læse- og skrivevejledere hjælpe dig, hvis du er ordblind eller har mistanke om at være det. Vi hjælper dig med:

 

  • At udføre en ordblindetest, hvis du ikke allerede er blevet testet med UVM’s ordblindetest.
  • At søge specialpædagogisk støtte (SPS) i form af støttetimer og IT-støtteprogrammer.
  • At give dig ekstra tid til eksamen.
  • At understøtte dig i din lektielæsning og opgaveskrivning. Du kan enten få støtteundervisning af en af os eller af en faglærer på skolen, afhængigt af det konkrete støttebehov.
  • Vejledningen er enten individuel eller i grupper og foregår oftest uden for skoletid eller evt. i mellemtimer.

 

Du er altid velkommen til at kontakte en af os pr. mail.