Gymnasievejledning på Virum Gymnasium

 

Hvem er gymnasievejlederne?

 

På Virum Gymnasium er vi i alt otte gymnasievejledere.

 

Vores fornemste opgave er at hjælpe dig til at få det bedst mulige uddannelsesforløb på VG, og det gør vi blandt andet gennem et tæt samarbejde med ledelsen, klassernes lærere, skolens psykolog, skolens SPS-vejledere og øvrige.

 

Vi sidder i Vejledningscentret, hvor du vil kunne møde mindst en af os på alle hverdage mellem 10:00 og 14:00. Derudover er vi også i Vejledningscentret hver dag i hele eksamensperioden.

 

Hver klasse er tilknyttet én bestemt gymnasievejleder, som er hende/ham, du først og fremmest kan henvende dig til. Men har du spørgsmål eller problemer, som kræver hurtige svar eller akut handling, kan du altid henvende dig til en af de andre gymnasievejledere.

 

Hvad kan vi hjælpe dig med?

 

Alle 1.g-klasser får tre kollektive gymnasievejledninger i løbet af året. Den første vejledning falder allerede inden for den første måned og hedder ”Kom godt fra start”, og her bliver I blandet andet introduceret til studie- og notatteknik. Vi taler også om jeres forventninger til gymnasiet – og om hjemmearbejde, indsatsen i timerne, fravær og studiemiljø i det hele taget.

 

For at gøre jeres studieretningsvalg så velovervejet som muligt, gennemfører gymnasievejlederen også en individuel samtale med hver enkelt af jer, inden I skal foretage det endelige valg.

 

I 2. og 3.g. handler gymnasievejledningen især om de større opgaver og om valgfag og eksamen. Fælles for alle tre år er imidlertid, at du altid kan få individuelle samtaler og vejledning i spørgsmål af både faglig og personlig karakter, fx:

 

  • Valgfag
  • Fravær
  • SU
  • Støtteordninger (SPS)
  • Eksamensangst
  • Personlige problemer som f.eks. familieproblemer, mistrivsel, psykiske problemer, misbrug.

 

Er du støtteberettiget og har særlige behov for at få hjælp til fx at skabe struktur og overblik, kan du via din gymnasievejleder få timer med en af skolens to SPS-vejledere. Hvis det drejer sig om ordblindhed, skal du kontakte en af skolens læse- og skrivevejledere.

 

Hvordan kommer du i kontakt med os?

 

Du er altid velkommen til at skrive til din gymnasievejleder med spørgsmål eller ønske om et møde.

 

Gymnasievejlederen vil i nogle tilfælde, hvis I er enige om det, kunne henvise videre til Katrine Gravesen, som er skolens psykolog.

 

Har du spørgsmål angående uddannelse efter gymnasiet, kan du året igennem kontakte Marie Djurtoft, som er vores vejleder fra Studievalg Danmark.