Team Danmark elev på VG

 

 

Hvis du har spørgsmål til Team Danmark- og elitesportsordningen på VG, er du velkommen til at sende en mail til Team Danmark- og elitesportskoordinator Thomas Madsen på tm@edu.virum-gym.dk

 

Virum Gymnasium er anerkendt som uddannelsespartner af Team Danmark, fordi VG gør rigtig meget for at tilgodese Team Danmark-elevernes behov, og fordi gymnasiets arbejde med at vejlede og strukturere Team Danmark-elevernes gymnasieforløb er stærkt forankret hos ledelse, administration, lærere og Team Danmark-koordinatoren på VG.

 

Se film fra Team Danmark og elitesportselevernes liv med sport og skole her på siden.

 

Se også informationsvideo om Team Danmark og elitesportsordningen her

 

VG har ikke rene elitesportsklasser, da eleverne frit vælger blandt skolens udbudte studieretninger. Det betyder, at Team Danmark- og elitesportseleverne er en naturlig del af de enkelte klassers og skolens sociale liv og sammenhold, mens de samtidig kan gøre brug af fordelene, VG tilbyder dem.

 

VG giver dig mulighed for:

  • Gymnasieforløb på 4 år (mod normalt 3 år)
  • Godskrevet fravær og mulighed for supplerende undervisningstimer ved fravær forårsaget af aktiviteter i Team Danmark-regi
  • Tilpasning af eksamensskema til højt prioriterede aktiviteter i Team Danmark-regi
  • Støtte og vejledning fra VGs Team Danmark-koordinator

 

Derudover vil du som Team Danmark-elev kunne:

  • Benytte VG-hallen uden for de normale brugstidspunkter, fx før skoletid (fra kl. 6), og VGs styrketræningslokale
  • Deltage i arrangementer med oplæg fra elitesportsfolk eller elitesportseksperter
  • Deltage i life-skills-forløb og forskellige oplæg med relavns for elitesportsudøvere, fx om kost og skadesforebyggelse
  • Dele dine idrætserfaringer og -præstationer med ligesindede elitesportselever på VG

 

 

Læs mere i folderen om Team Danmark- og elitesportselever her

 

Læs mere om Team Danmark her

 

Skal du være Team Danmark eller elitesportselev på VG, kontakt TD-koordinator Thomas Madsen på  tlf. 2534 3134 eller TD-vejleder Morten Rasmussen på tlf. 6060 3909.