Studieture på Virum Gymnasium

Virum Gymnasium har en lang tradition for forskellige studierejser med eleverne. Uden engagerede lærere og elever vil dette ikke kunne lade sig gøre. Vi vil her informere om de forskellige rejser og de praktiske forhold og regler, vi har for de forskellige rejser i de tre gymnasieår.

 

At rejse er at opleve, forstå og engagere sig i andre steder og landes kulturer, sprog, politiske, religiøse og historiske forhold. Samtidig er en rejse en optimal måde at knytte stærke bånd mellem eleverne, som desuden får en uvurderlig faglig indsigt som supplement til bøgerne. Derfor giver VG mulighed for at rejse i både 1g, 2g og 3g.

 

Ud over klassespecifikke rejser tilbydes nogle klasser udvekslingsrejser med venskabsskoler forskellige steder i verden. I øjeblikket har vi venskabsskoler i Frankrig, Tyskland, Kina og Spanien. Vi arbejder på at få etableret udvekslingsrejser til USA.

 

På Virum Gymnasium har eleverne tre faste rejser i løbet af deres gymnasietid.

 

Særlige regler ved skolerejser

  • Hvis eleven selv ønsker at forlade skolen, er eventuelt depositum og slutbetaling tabt.
  • Bliver eleven udmeldt af skolen, vil eventuelt indbetalt depositum og slutbetaling tilbagebetales.
  • I 3g er der mange forskellige rejsemuligheder. Alle klasser kommer på en 3-dagestur i Danmark.Elever med økonomiske vanskeligheder kun søge tilskud hos Skolefonden og VGV (Virum Gymnasiums Venner) ved den billigste rejse.

Betaling ved ekskursioner og rejser

Ved ekskursioner er egenbetaling maks. 70 kr. til forplejning og betaling af transport inden for hovedstadsområdet.

1.G INTROTUR

Egenbetaling til 1g introtur er 400 kr. Gymnasiet dækker øvrige omkostninger.

2.G STUDIETUR

Egenbetaling til 2.g studietur er ca. 3.500 – 5.000 kr. til transport, hotel og museumsindgange. Som regel vil der være morgenmad inkluderet mens øvrige måltider er for egen regning.

3.G 3-dages tur.
Egenbetaling til 3.g-tur er ca. 2.000 kr. til transport, hotel og museumsindgange. Som regel vil der være morgenmad inkluderet mens øvrige måltider er for egen regning.

UDVEKSLINGSREJSER:
Spanien: Egenbetaling ca. 2.500 kr. Frankrig: Egenbetaling ca. 3.000 kr. Tyskland: Egenbetaling ca. .1000 kr. Kina: Egenbetaling ca. 8.500 kr.

GymBetaling

Virum Gymnasium benytter gymbetaling.dk til elevindbetaling til ture eller rejser, hvor Virum Gymnasium er arrangør.

 

For at benytte GymBetaling skal eleven have sit eget NemID/MitID, som skolen anbefaler, at eleven har ved skolestart. Forældres NemID/MitID kan ikke benyttes.