Studieture på Virum Gymnasium

Virum Gymnasium har en lang tradition for forskellige studieture med eleverne. Uden engagerede lærere og elever vil dette ikke kunne lade sig gøre. Vi vil her informere om de forskellige rejser og de praktiske forhold og regler, vi har for rejserne i de tre gymnasieår.

 

At rejse er at opleve, forstå og engagere sig i andre steder og landes kulturer, sprog, politiske, religiøse og historiske forhold. Samtidig er en rejse en optimal måde at knytte stærke bånd mellem eleverne, som desuden får en uvurderlig faglig indsigt som supplement til bøgerne. Derfor giver VG mulighed for at rejse i både 1g, 2g og 3g.

 

Ud over klassespecifikke rejser tilbydes nogle klasser udvekslingsrejser med venskabsskoler forskellige steder i verden. I øjeblikket har vi venskabsskoler i Frankrig, Tyskland og Spanien.

 

På Virum Gymnasium har eleverne tre faste rejser i løbet af deres gymnasietid.

 

Særlige regler ved skolerejser

  • Beslutter en elev selv at forlade gymnasiet, er eventuelt indbetalt depositum og restbeløb tabt.
  • Beslutter gymnasiet, at en elev skal udmeldes, vil eventuelt indbetalt depositum og restbeløb blive tilbagebetalt.
  • Elever med økonomiske vanskeligheder kan søge tilskud hos Skolefonden og VGV (Virum Gymnasiums Venner).
  • I 3g er der mange forskellige rejsemuligheder. Alle klasser kommer på en 3-dagestur i Danmark.

Betaling ved ekskursioner og rejser

Ved ekskursioner er egenbetaling maks. 90 kr. til forplejning og betaling af transport inden for hovedstadsområdet.


1.G FAGTUR

Egenbetaling til denne tur er 1.500 kr.

 

2.G STUDIETUR

Egenbetaling til denne tur er 4.400 – 5.000 kr. til transport, hotel og museumsindgange. Som regel vil der være morgenmad inkluderet, mens øvrige måltider er for egen regning.

 

3.G 3-DAGES TUR

Egenbetaling til denne tur er ca. 1.500 kr. til transport, hotel og museumsindgange. Som regel vil der være morgenmad inkluderet, mens øvrige måltider er for egen regning.

 

UDVEKSLINGSREJSER
Spanien: Egenbetaling ca. 2.500 kr. Frankrig: Egenbetaling ca. 3.000 kr. Tyskland: Egenbetaling ca. 1.000 kr. Kina: Egenbetaling ca. 8.500 kr.

GymBetaling

Virum Gymnasium benytter GymBetaling til elevindbetaling til ture eller rejser, hvor gymnasiet er arrangør.

 

For at benytte GymBetaling skal eleven have sit eget MitID, som vi anbefaler, at eleven har ved skolestart. Forældres MitID kan ikke benyttes.

Skolefonden

Hvis en elev ifm. en studietur ønsker at søge Skolefonden om økonomisk støtte, sendes en ansøgning til rektor Mette Kynemund: mk@edu.virum-gym.dk, att.: Skolefonden.