Oversigt over studieretningerne

 

 

 

 

Grundforløbet

I de første tre måneder, som udgør grundforløbet, vil vi gøre alt for, at du lærer skolen godt at kende, så du føler dig tilpas og kan træffe de rigtige valg for din uddannelse. Det betyder bl.a., at du vil indgå i et introduktionsforløb, så du kan blive gymnasieelev og VG’er. I løbet af efteråret vil du blive præsenteret for forskellige studieretningsfag og vil få en smagsprøve på, hvad det vil sige at vælge den ene eller den anden studieretning, ligesom du vil møde en række af de obligatoriske fag. Derudover vil du modtage undervisning i Almen Sprogforståelse (AP), som vil give dig kompetencer til at belyse sammenhænge mellem kultur og sprog samt give dig indsigt i latin. Tilsvarende vil du få Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV), som giver dig både praktisk og teoretisk viden om de naturvidenskabelige fag. Begge dele får du brug for i dit videre forløb i gymnasiet. AP afsluttes med en skriftlig prøve, NV afsluttes med en mundtlig eksamen.

 

For at hjælpe dig til at vælge den rigtige studieretning og de rigtige fag vil du blive vejledt i løbet af grundforløbet. Til at understøtte vejledningen vil du blive screenet i matematik, læsning og i din grammatikforståelse, så vi og du kan være sikre på, du får valgt det helt rigtige.

 

Studieretningsforløbet

I begyndelsen af studieretningsforløbet, som begynder tre måneder inde i skoleåret, vil der være et introduktionsforløb, så du hurtigt bliver fortrolig med dine kammerater, lærere og fag. Dit valg af studieretning og fag er det, der skal give dig adgang videre efter din studentereksamen. Lærerne har derfor fokus på din dybdelæring i fagene og på samspillet mellem fagene. Du vil modtage undervisning i basal videnskabsteori og faglig metode, så du gradvist bliver klædt på til din videre uddannelse. I 3g skal du skrive den store opgave SRP, studieretningsprojektet.

 

Vær opmærksom på, at der er mulighed for andre kombinationer og niveauer i de naturvidenskabelige fag, fx hvis man vælger Latin C som valgfag. Der er også andre variationsmuligheder, som du vil få mere at vide om, når du skal vælge din studieretning.