VGs studiecenter giver dig mulighed for at fordybe dig i fagligheden med dine kammerater, blive vejledt i grupper eller individuelt, hygge dig, komme i lektiecafé og meget mere.

Studiecenteret er beliggende på skolens førstesal og omkring forhallen.
Desuden er studiesalen en del af studiecenter-området.

På førstesalen er der etableret arbejdspladser til eleverne og det er også her, der er lektiecafe tirsdag og torsdag.

 

Fra uge 38 afholder Studiebibliotekar intro-moduler for alle VG-hold. De bliver præsenteret for studiecenteret, grundlæggende informationssøgning, som vil være en fast del af al opgaveskrivning på VG samt introdultion til Lyngby Biblioteks services, Bibliotek.dk og andre vigtige arbejdsredskaber.

 

Studiesalen bruges ved rigtig mange forskellige lejligheder. I hverdagen, bruges salen flittigt af skolens elever, som arbejdsplads. Og i forbindelse med eksempelvis større skriftlige opgaver, omdannes salen til skriveværksted, hvor eleverne kan booke skriveplads. Skriveværkstederne er bemandet af VG’s skrivevejledere samt studiebibliotekar Anna Zickert.

 

Anna Zickert er skolens studiebibliotekar og er altid behjælpelig med spørgsmål i forbindelse med større skriftlige opgaver, materialer til undervisningen, i-bøger, e-bøger, informationssøgning, bestilling af materialer; bøger, film, rapporter, tv-programmer, digitalt materiale osv.

Skriveværksteder i studiesalen

 

I forbindelse med de større skriftlige værksteder omdannes VGs studiesal til et skriveværksted for eleverne.
Eleverne booker til hvert skriveværksted en plads hos AZ.

 

I skriveværkstedet er der arbejdsro og plads til fordybelse.
Skriveværkstederne er altid bemandet ved både studiebibliotekar og skrivevejledere, så eleverne har god mulighed for at få vejledning til materiale- og informationssøgning, formalia omkring opgaverne samt vejledning og hjælp til skriveprocessen.

Desuden er der både vand og kaffe/te til rådighed.

 

Målet med værkstederne er at skabe de mest optimale arbejdsvilkår for eleverne og indarbejde grundig forståelse for længerevarende projekt-forløb.