Internationalt samarbejde på VG

 

Med en verden præget af fælles globale udfordringer er internationalisering en naturlig del af VG’s indsatsområder. Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter, der kan styrke elevernes interkulturelle kommunikative kompetencer, så de bliver klædt på til mødet med folk fra andre lande og kulturer, både ude og hjemme.

 

Ud over studierejserne i 2g tilbyder vi skoleudveksling i 1g med gymnasier i både Frankrig, Spanien og Tyskland. Det er en berigelse for vores skole ikke kun sprogligt, men også menneskeligt, da det skærper elevernes ydmyghed og tolerance over for det anderledes og minder os om, hvad det danske samfund og dansk kultur består af. Det er således vigtige kulturområder.

 

I efteråret 2023 har vi haft både tysk- og franskelever ude som sprogambassadører.
Sergio, der underviser i fransk på Engelsborgskolen, havde besøg af Caroline og Marie fra 1y og Caroline fra 1s i sin 9. klasse den 23.11.23. Han skrev tilbage og takkede for de dygtige franskstuderende, som fik eleverne til både at tale, synge og løbe på fransk!

 

VG deltager i den årlige sprogcamp på Hjørring Gymnasium 26.-28. januar 2024. VG repræsenteres i år af Kseniia, som går på den supersproglige linje i 2k med både tysk på fortsætter A-niveau og engelsk A.

 

21.-25. februar 2024 deltager vi med fem elever på Birkerød Gymnasiums årlige mini FN-konference, BIGMUN. Med deltagelse af unge fra gymnasier verden over får eleverne til opgave at repræsentere et land i et fiktivt globalt topmøde, hvor aktuelle temaer bliver drøftet. For at komme i betragtning skal man have gode engelskkundskaber og interessere sig for politiske og globale samfundsforhold.

 

Sofie, Eline og Olivia (1b) samt Erwin og Emma (1j) skal alle repræsentere Kazachstan i løbet af de fire dage, hvor aktuelle geopolitiske temaer er på dagsordenen.

 

VG har endnu en gang fået bevilliget økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet til at sende 3 x fire elever på tre ugers gymnasieophold i både Tyskland, Frankrig og Spanien. Aftalen indbefatter genbesøg fra de tre modtagerlande, så der bliver en meget international stemning på VG i løbet af det næste års tid. Der vil være tilmelding i foråret 2024.

 

Vi deltager hvert år i ESU’s Public Speaking Competition, en engelsk talekonkurrence, og som noget nyt har vi ligeledes startet vores egen engelsksprogede debatklub Debatklubben, som gerne skal blive et fast element på skolen. Igennem Debatklubben tilmelder vi os konkurrencer i debating.

 

Elever, der ønsker at søge ind på udenlandske universiteter efter gymnasiet, kan kontakte VG’s International Study Counsellor, Bolette Lentz (BV), som yder hjælp til ansøgninger. Vi hjælper også elever med at søge legater og fonde og tage kontakt til udenlandske universiteter, som tilbyder sommerskoleophold.

 

Bæredygtig Klasseledelse og Digitalisering Job-Shadowing 2023-2024

 

VG har endnu en gang fået bevilliget et anseeligt beløb igennem Erasmus+ til afvikling af 28 såkaldt Job-Shadowing-ophold på gymnasier i andre europæiske lande.
I løbet af det næste års tid sender vi således ansatte på 2-3 dages ophold i bl.a. Helsinki, Dublin, Reykjavik, Stockholm, Hamborg og Tallinn, hvor de skal observere andre skolers tilgang til nogle af de udfordringer inden for digitalisering, som vi ser i disse år.

 

Der er masser af aktivitet og forberedelser blandt VG’s sproglærere, som glæder sig til udvekslingsrejser og de mindre sprogrejser med 3g-sprogholdene til både Berlin, Barcelona og Paris i de kommende måneder.

 

Endelig findes der en række eksterne tilbud til vores elever om at deltage i forskellige former for sprogkonkurrencer og camps hen over skoleåret. Der ligger en oversigt over disse tilbud i elevhåndbogen på skolens hjemmeside.

 

Se oversigten over VG’s mange eksterne aktiviteter til højre i margenen.