Internationalt samarbejde på VG

 

Et skoleår 2021-2022 med internationalisering i anderledes rammer

 

Med en verden præget af fælles globale udfordringer, er internationalisering en naturlig del af VG’s indsatsområder. Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter, der kan styrke elevernes interkulturelle kommunikative kompetencer så de bliver klædt på til mødet med folk fra andre lande og kulturer, både ude og hjemme.

 

Udover studierejserne i 2g, tilbyder vi skoleudveksling i 1g med gymnasier i både Frankrig, Spanien og Tyskland. Det er en berigelse for vores skole ikke kun sprogligt, men også menneskeligt, da det skærper elevernes ydmyghed og tolerance overfor det anderledes og minder os om, hvad det danske samfund og dansk kultur består af. Det er således vigtige kulturområder.

 

Den 28.-30. januar 2022 deltager vi med 6-8 sprogelever ved den årlige Sprogcamp på Hjørring gymnasium, hvor de får nogle intense og lærerige sprogdage med spansk, tysk, engelsk og fransk sammen med elever fra andre gymnasier landet over.

 

Fra d. 23.-27. februar 2022 deltager vi med seks elever på Birkerød Gymnasiums årlige mini FN-konference, BIGMUN. Med deltagelse af unge fra gymnasier verden over, får eleverne til opgave at repræsentere et land i et fiktivt globalt topmøde, hvor aktuelle temaer bliver drøftet. For at komme i betragtning skal man have gode engelskkundskaber og interessere sig for politiske og globale samfundsforhold.

 

For anden gang har vi fået tilskud fra Undervisningsministeriets udvekslingspulje til at sende tre 2g franskelever på 3 ugers gymnasieophold i Frankrig efterfulgt af 3 ugers genbesøg af de franske værtselever. Denne gang udveksler vi med elever fra gymnasiet François 1er i Le Havre fra d. 3.-22. januar, og får besøg fra d. 22. januar til 11. februar.

 

Vi deltager hvert år i ESU’s Public Speaking Competition, en engelsk talekonkurrence, og som noget nyt har vi ligeledes startet vores egen engelsksprogede debatklub Debatklubben, som gerne skal blive et fast element på skolen. Igennem Debatklubben tilmelder vi os konkurrencer i debating.

 

Elever, der ønsker at søge ind på udenlandske universiteter efter gymnasiet, kan kontakte VG’s International Study Counsellor, Bolette Lentz (BV), som yder hjælp til ansøgninger. Vi hjælper også elever med at søge legater og fonde og tage kontakt til udenlandske universiteter, som tilbyder sommerskoleophold.

 

I 2017 startede vi et spændende samarbejde med miljøorganisationen Wallacea, som tilbyder forsknings- og studieophold for skolegrupper i forskellige dele af verdens naturområder. I sommeren 2022 drager et hold elever således til den lille ø, Dominica, i det Caribiske hav sammen med biologilærer, Annegrete Rømer (AR).

 

Endelig findes der en række eksterne tilbud til vores elever om at deltage i forskellige former for sprogkonkurrencer og camps hen over skoleåret. Der ligger en oversigt over disse tilbud i elevhåndbogen på skolens hjemmeside.

 

Se oversigten over VGs mange eksterne aktiviteter til højre i margenen.