Internationalt samarbejde på VG

 

Et spændende nyt skoleår med internationalisering på VG i skoleåret 2020-2021

 

Med en verden præget af politiske forandringer og globale udfordringer er internationalisering en naturlig del af VG’s indsatsområder. Vi tilbyder derfor vores elever en bred vifte af aktiviteter, der kan styrke deres internationale bevidsthed, og sikre kommunikation og samarbejde med folk fra andre lande og kulturer, ikke kun når vi er uden for landets grænser, men også når vi er på hjemmebane.

 

Udover studierejser, tilbyder vi skoleudveksling i 1g i 2. fremmedsprog i både Frankrig, Spanien og Tyskland. Det er en berigelse for vores skole ikke kun sprogligt, men også menneskeligt, da det skærper elevernes ydmyghed og tolerance overfor det anderledes og minder os om, hvad det danske samfund og dansk kultur består af. Det er således vigtige kulturområder.

 

I dette skoleår færdiggør vi et 2-årigt ERASMUS+ strategisk partnerskab med et fransk gymnasium om fremtidens skole, hvor vores elever har undervist franske skolebørn i engelsk, ligesom franske gymnasieelever har undervist elever fra Kongevejens Skole i fransk. Vi runder projektet af i marts måned 2021, hvor de sidste 20 VG-elever tager til Frankrig for at afprøve deres evner som engelsklærere.

 

Til januar satser vi på at sende 6-8 sprogelever til den årlige Sprogcamp på Hjørring gymnasium, hvor de får nogle intense og lærerige sprogdage med spansk, tysk, engelsk og fransk sammen med elever fra andre gymnasier landet over. Elever på alle klassetrin kan søge om at deltage.

 

Vi har desuden fået reserveret pladser på Birkerød Gymnasiums årlige mini FN-konference, BIGMUN, i februar 2021. Med deltagelse af unge fra gymnasier verden over, vil eleverne få til opgave at repræsentere et land i et fiktivt globalt topmøde, hvor aktuelle globale temaer vil blive drøftet. For at komme i betragtning skal man have gode engelskkundskaber, interessere sig for politiske og globale samfundsforhold.

 

For tredje år i træk har vi fået tilskud fra Undervisningsministeriets udvekslingspulje, så vi i år sender tre spansk- og franskelever på 2-3 ugers gymnasieophold i de to lande. Eleverne indkvarteres privat og går i skole sammen med deres værtskammerater, som senere på året kommer til Virum for at lære en masse engelsk.

 

Også i det kommende skoleår vil der være mulighed for at deltage i ESU’s Public Speaking Competition, en engelsk talekonkurrence, som vi før har haft gode resultater med, eller man kan melde sig ind i vores nystartede engelsksprogede debatklub.

 

Elever, der ønsker at søge ind på udenlandske universiteter efter gymnasiet, kan kontakte VG’s International Study Counsellor, Bolette Lentz (BV), som yder hjælp til ansøgninger. Vi hjælper også elever med at søge legater og fonde og tage kontakt til udenlandske universiteter, som tilbyder sommerskoleophold.

 

I 2017 startede vi et interessant samarbejde med miljøorganisationen Wallacea, som tilbyder forsknings- og studieophold for skolegrupper i forskellige af verdens naturområder. Desværre måtte dette års rejse aflyses på grund af corona, men vi håber på at vende stærkt tilbage med biologilærer, Annegrete Rømer (AR), som primus motor.

 

Endelig findes der en række eksterne tilbud til vores elever om at deltage i forskellige former for sprogkonkurrencer og camps henover skoleåret. Der ligger en oversigt over disse tilbud i elevhåndbogen på skolens hjemmeside.

 

Se oversigten over VGs mange eksterne aktiviteter til højre i margenen. (Opdateres august 2020)