Internationalt samarbejde på VG

 

Et spændende nyt skoleår med internationalisering på VG i skoleåret 2019-2020

 

Med en verden præget af politiske forandringer, fælles globale udfordringer og hastigt stigende behov for viden og gensidig forståelse har VG sat internationalisering i mere formelle rammer. Vi giver derfor vores elever en bred vifte af tilbud om aktiviteter, der kan styrke deres internationale bevidsthed, og sikre kommunikation og samarbejde med folk fra andre lande og kulturer, ikke kun når vi er uden for landets grænser, men også når vi er på hjemmebane.

 

Udover studierejserne i 2.g, har vi i flere år samarbejdet med gymnasier i både Frankrig, Spanien og Tyskland om skoleudvekslinger i 2. fremmedsprog i 1g. Det er en berigelse for vores skole ikke kun sprogligt, men også menneskeligt, da det skærper elevernes ydmyghed og tolerance overfor det anderledes og minder os om, hvad det danske samfund og dansk kultur består af. Det er således vigtige kulturområder.

 

Vi er i fuld gang med et 2-årigt ERASMUS+ strategisk partnerskab med et fransk gymnasium om fremtidens skole. Den 31. januar får vi besøg af 20 franske gymnasieelever, som bl.a. skal underviseelever fra Kongevejens Skole i fransk, og i slutningen af marts skal de danske elever afprøve nye kreative undervisningsformer i engelsk på franske elever i 4. klasse i den franske by Laval.

 

Til januar satser vi på at sende 6-8 sprogelever til den årlige Sprogcamp på Hjørring gymnasium, hvor de får nogle intense og lærerige sprogdage med spansk, tysk, engelsk og fransk sammen med elever fra andre gymnasier landet over. Elever på alle klassetrin kan søge om at deltage.

 

Vi har desuden fået reserveret pladser på Birkerød Gymnasiums årlige mini FN-konference, BIGMUN, i februar 2020. Med deltagelse af unge fra 150 gymnasier verden over, vil eleverne få til opgave at repræsentere et land i et fiktivt globalt topmøde, hvor temaer som flygtninge, klimaforandringer og A.I. mm. vil blive drøftet. For at komme i betragtning skal man have gode engelskkundskaber, interessere sig for politiske og globale samfundsforhold.

 

Både sidste år og i år har VG været blandt de heldige gymnasier, der har fået tilskud til 3 ugers individuel udveksling, først i Franskrig, og i år i Spanien.  I alt seks spanskelever er således netop vendt tilbage efter 3 ugers gymnasieophold i det nordvestlige Spanien, og her i foråret har vi besøg af seks spanske gymnasieelever, som indkvarteres privat, og går i skole sammen med deres værtskammerater. De får ekstra engelsktimer, og vil forhåbentlig lære en masse engelsk mens de er her.

 

Også i det kommende skoleår vil der være mulighed for at stryge helt til tops i ESU’s Public Speaking Competition ligesom Mathilde Bloch, der i maj måned var en uge i London i en stor international dyst, efter at hun havde vundet det danske mesterskab.

 

Elever, der ønsker at søge ind på udenlandske universiteter efter gymnasiet, kan kontakte VG’s International Study Counsellor, Bolette Lentz (BV), som yder hjælp til ansøgninger. Vi hjælper også elever med at søge legater og fonde og tage kontakt til udenlandske universiteter, som tilbyder sommerskoleophold.

 

Forrige år startede vi et interessant samarbejde med den internationale miljøorganisation Wallacea, som tilbyder forsknings- og studieophold for skolegrupper i forskellige af verdens naturområder. Fem biologielever var i Honduras 3 uger i sommeren 2018 sammen med biologilærer, Annegrete Rømer (AR). Andet hold, på 6 elever, har også i år været i Honduras. VG financierer ikke rejsen, men vejleder og hjælper med at søge legater og fonde. I sommeren 2020 er der en lignende rejse på bedding, denne gang med 12 elever til Indonesien.

 

Endelig findes der en række eksterne tilbud til vores elever om at deltage i forskellige former for sprogkonkurrencer og camps henover skoleåret. Der ligger en oversigt over disse tilbud i elevhåndbogen på skolens hjemmeside.

 

Se oversigten over VGs mange eksterne aktiviteter til højre i margenen.