Internationalt samarbejde på VG

 

Status på internationalisering på VG – både ude og hjemme i skoleåret 2018-2019

 

Med det stigende fokus på internationalisering både i og uden for uddannelsessektoren, har vi på VG sat dette i mere formelle rammer, da internationalisering både er en del af skolens værdigrundlag og et aktuelt indsatsområde. Kommunikation og samarbejde med folk fra andre lande og kulturer er en uundværlig del af vores almene dannelse, ikke kun når vi er uden for landets grænser, men også når vi er på hjemmebane.

 

Udover studierejserne i 2. og 3g, har vi i flere år samarbejdet med gymnasier i både Frankrig, Spanien og Tyskland om skoleudvekslinger i 2. fremmedsprog. Det er en berigelse for vores skole ikke kun sprogligt, men også menneskeligt, da det skærper elevernes ydmyghed og tolerance overfor det anderledes og minder os om, hvad det danske samfund og dansk kultur består af. Det er således vigtige kulturområder.

 

Vi har med stor succes, samarbejdet med universiteter i både Østrig og Frankrig om Internship-aftaler med studerende, hvilket er så interessant, at vi satser på at gøre mere ud af det fremover.

Nordisk Ministerråds Nordplus Junior besluttede 1.5.18 at imødekomme vores ansøgning om næsten 400.000 kr. til et udvekslingsprojekt om bæredygtighed ml. Virum Gymnasium og Nuuk Gymnasium i skoleåret 2018-2019. Det betyder, at 20 VG-elever var på gymnasieudveksling i Nuuk med deres biologi- og samfundsfagslærere i august måned med genbesøg til foråret 2019.

 

Samtidig er vi i fuld gang med et 2-årigt ERASMUS+ strategisk partnerskab med et fransk gymnasium om fremtidens skole. I februar havde vi besøg af 20 franske gymnasieelever, som bl.a. var på besøg på Kongevejens Skole, hvor de underviste 9. klasser i fransk, og nu er det de danske elevers tur til at afprøve nye kreative undervisningsformer i engelsk på franske elever i 4. klasse.

 

I januar måned sendte vi seks elever til den årlige Sprogcamp på Hjørring gymnasium, hvor de fik nogle intense og lærerige sprogdage med spansk, tysk, engelsk og fransk sammen med elever fra 45 andre gymnasier landet over. På campen deltog Carl August C. Fuglsang Damgaard 2s, Lina H. Michan 2e, Eva Holst Hansen 2c, Rebecca Kønigsfeldt 2s, Karoline Møgelvang 3b og Sabrina Dalgas-Hansen 3m.

 

Det har været en travl vintertid, for vi fik også tilsagn om at deltage på Birkerød Gymnasiums årlige mini FN-konference, BIGMUN, med deltagelse af unge fra 150 gymnasier verden over. Her fik Amalie L. Hjorth 2h og Karoline Møgelvang 3b til opgave at repræsentere Schweitz i et fiktivt globalt topmøde, hvor temaer som flygtninge, klimaforandringer og bæredygtighed var blandt de tunge emner.

 

I januar/februar måned var Louise Harboe Jørgensen 2s, Agnes Nørgaard Matsushita 2s, Olivia Frost 2k, og Therese Reimer Jensen 2k, på 3 ugers individuel udveksling i den sydvestfranske by, La Réole, hvor de gik i gymnasiet og boede hos nogle af skolens elever. Vi har i marts måned kvitteret med et herligt genbesøg af to franske gymnasieelever, Cassandra og Eyleen, som oplevede en dansk gymnasiehverdag i en 2g-klasse. Alt dette har kunnet lade sig gøre takket være en pulje fra Undervisningsministeriet om fransk-dansk skoleudveksling, som vi var heldige at få del i.

 

Og som appelsinen i turbanen vandt Mathilde Bloch 3a førstepladsen i ESU’s Public Speaking Competition, der blev afholdt på Ordrup Gymnasium den 13. marts. Mathilde tager derfor turen til London midt i maj, hvor hun skal deltage i den internationale talekonkurrence. Vi krydser fingre.

 

Elever, der ønsker at søge ind på udenlandske universiteter efter gymnasiet kan kontakte VG’s International Study Counsellor, Bolette Lentz (BV), som yder hjælp til ansøgninger. Vi hjælper også elever med at søge legater og fonde og tage kontakt til udenlandske universiteter, som tilbyder sommerskoleophold. I november måned får vi besøg af en delegation af universiteter fra både Europa og USA, som tilbyder lignende ophold. Henvendelse skal ske til international udviklingskoordinator, Hilde Blinkenberg (HB), hvis man ønsker at afsøge muligheden for et sådant ophold.

 

Sidste år startede vi et interessant samarbejde med den internationale miljøorganisation Wallacea, som tilbyder forsknings- og studieophold for skolegrupper i forskellige af verdens naturområder. Vi havde således 5 biologielever i Honduras 3 uger i juli måned sammen med biologilærer, Anne Grethe Rømer (AR), og det næste hold, som skal derned i sommerferien 2019, er allerede i fuld gang med at planlægge deres tur. VG financierer ikke rejsen, men vejleder og hjælper med at søge legater og fonde.

 

Endelig findes der en række eksterne tilbud til vores elever om at deltage i forskellige former for sprogkonkurrencer og camps henover skoleåret. Der ligger en oversigt over disse tilbud i elevhåndbogen på skolens hjemmeside.