Internationalt samarbejde på VG

Et skoleår 2020-2021 med internationalisering i anderledes rammer

Med en verden præget af fælles globale udfordringer er internationalisering en naturlig del af VG’s indsatsområder. Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter, der kan styrke elevernes internationale bevidsthed og sikre kommunikation og samarbejde med folk fra andre lande og kulturer, både ude og hjemme. På grund af den nuværende situation med corona pandemien, har vi dog også måttet tilpasse os, men nedenfor kan I læse lidt om de aktiviteter, som normalt er faste tilbud på VG, og som vi glæder os til at genoptage.

 

Udover studierejser, tilbyder vi skoleudveksling i 1g i 2. fremmedsprog i både Frankrig, Spanien og Tyskland. Det er en berigelse for vores skole ikke kun sprogligt, men også menneskeligt, da det skærper elevernes ydmyghed og tolerance overfor det anderledes og minder os om, hvad det danske samfund og dansk kultur består af. Det er således vigtige kulturområder.

 

Vi færdiggør snart et 2-årigt ERASMUS+ strategisk partnerskab med et fransk gymnasium om fremtidens skole, hvor vores elever har undervist franske skolebørn i engelsk, ligesom franske gymnasieelever har undervist elever fra Kongevejens Skole i fransk. De sidste 20 VG-elever tager til forhåbentlig til Frankrig i efteråret 2021 for at afprøve deres evner som engelsklærere.

 

Hvert år i januar sender vi 6-8 sprogelever til den årlige Sprogcamp på Hjørring gymnasium, hvor de får nogle intense og lærerige sprogdage med spansk, tysk, engelsk og fransk sammen med elever fra andre gymnasier landet over.

 

I slutningen af februar måned deltager vi på Birkerød Gymnasiums årlige mini FN-konference, BIGMUN. Med deltagelse af unge fra gymnasier verden over, får eleverne til opgave at repræsentere et land i et fiktivt globalt topmøde, hvor aktuelle temaer bliver drøftet. For at komme i betragtning skal man have gode engelskkundskaber og interessere sig for politiske og globale samfundsforhold.

 

For tredje år i træk har vi fået tilskud fra Undervisningsministeriets udvekslingspulje til at sende tre spansk- og franskelever på 2-3 ugers gymnasieophold i de to lande. Eleverne indkvarteres privat og går i skole sammen med deres værtskammerater, som senere på året kommer til Virum for at lære engelsk.

 

Vi deltager hvert år i ESU’s Public Speaking Competition, en engelsk talekonkurrence, og som noget nyt har vi ligeledes startet vores egen engelsksprogede debatklub ”Vg’s Debate Club”, som gerne skal blive et fast indslag på skolen.

 

Elever, der ønsker at søge ind på udenlandske universiteter efter gymnasiet, kan kontakte VG’s International Study Counsellor, Bolette Lentz (BV), som yder hjælp til ansøgninger. Vi hjælper også elever med at søge legater og fonde og tage kontakt til udenlandske universiteter, som tilbyder sommerskoleophold.

 

I år fortsætter vores spændende samarbejde, som startede i 2017, med den internationale miljøorganisation, Wallacea, som tilbyder forsknings- og studieophold for skolegrupper i forskellige udfordrende naturområder. Vi havde således 5 elever i Honduras 2 uger i juli måned 2018 og 6 elever samme sted i 2019 med biologilærer, Annegrete Rømer, og i sommeren 2020 var planen, at 12 elever skulle til Indonesien.

 

Denne tur blev desværre, – lige som så meget andet -, aflyst, men i år lykkes det igen.

 

Her skal 9 elever fra d. 25/6 til d. 9/8 på en ekspedition til Mexico, denne gang med to lærere, Annegrete Rømer og Alexzander Karjala-Svendsen.

 

Den første uge tilbringes i junglen i Calakmul-området, hvor vi skal assistere forskerne med at indsamle biodiversitets-data, og den efterfølgende uge ved det Caribiske hav (Akumal), hvor der kan erhverves dykkercertifikat, og der foretages økologiundersøgelser på revet.

 

Endelig findes der en række eksterne tilbud til vores elever om at deltage i forskellige former for sprogkonkurrencer og camps henover skoleåret. Der ligger en oversigt over disse tilbud i elevhåndbogen på skolens hjemmeside.

 

Se oversigten over VGs mange eksterne aktiviteter til højre i margenen.