Internationalt samarbejde på VG

 

Status på internationalisering på VG – både ude og hjemme i skoleåret 2018-2019

 

Med det stigende fokus på internationalisering både i og uden for uddannelsessektoren, har vi på VG sat dette i mere formelle rammer, da internationalisering både er en del af skolens værdigrundlag og et aktuelt indsatsområde. Kommunikation og samarbejde med folk fra andre lande og kulturer er en uundværlig del af vores almene dannelse, ikke kun når vi er uden for landets grænser, men også når vi er på hjemmebane.

 

Udover studierejserne i 2. og 3g, har vi i flere år samarbejdet med gymnasier i både Frankrig, Spanien og Tyskland om skoleudvekslinger i 2. fremmedsprog. Det er en berigelse for vores skole ikke kun sprogligt, men også menneskeligt, da det skærper elevernes ydmyghed og tolerance overfor det anderledes og minder os om, hvad det danske samfund og dansk kultur består af. Det er således vigtige kulturområder.

 

Vi har med stor succes, samarbejdet med universiteter i både Østrig og Frankrig om Internship-aftaler med studerende, hvilket er så interessant, at vi satser på at gøre mere ud af det fremover.

Nordisk Ministerråds Nordplus Junior besluttede 1.5.18 at imødekomme vores ansøgning om næsten 400.000 kr. til et udvekslingsprojekt om bæredygtighed ml. Virum Gymnasium og Nuuk Gymnasium i skoleåret 2018-2019. Det betyder, at 20 VG-elever var på gymnasieudveksling i Nuuk med deres biologi- og samfundsfagslærere i august måned med genbesøg til foråret.

 

Samtidig fik vi tildelt 380.000 kr. af Erasmus+ til et 2-årigt strategisk partnerskab med et nordfransk gymnasium om fremtidens skole, hvor 20 danske og franske elever skal på skoleudveksling hos hinanden. Som led i udvekslingen, skal eleverne bl.a. være med til at skabe nye undervisningformer i engelsk og fransk, som skal afprøves på folkeskolens udskolingsklasser.

 

Derudover har vi fået bevilliget 60.000 kr. af en pulje igennem Undervisningsministeriet om fransk-dansk skoleudveksling, hvilket betyder, at vi i efteråret 2018 sender fire 2g-elever på et 3-4 ugers gymnasieophold i Frankrig.

 

Elever, der ønsker at søge ind på udenlandske universiteter efter gymnasiet kan kontakte VG’s International Study Counsellor, Bolette Lentz (BV), som yder hjælp til ansøgninger. Vi hjælper også elever med at søge legater og fonde og tage kontakt til udenlandske universiteter, som tilbyder sommerskoleophold. I november måned får vi besøg af en delegation af universiteter fra både Europa og USA, som tilbyder lignende ophold. Henvendelse skal ske til international udviklingskoordinator, Hilde Blinkenberg (HB), hvis man ønsker at afsøge muligheden for et sådant ophold.

Sidste år startede vi et interessant samarbejde med den internationale miljøorganisation Wallacea, som tilbyder forsknings- og studieophold for skolegrupper i forskellige af verdens naturområder. Vi havde således 5 biologielever i Honduras 3 uger i juli måned sammen med biologilærer, Anne Grethe Rømer (AR), og det næste hold, som skal derned i sommerferien 2019, er allerede i fuld gang med at planlægge deres tur. VG financierer ikke rejsen, men vejleder og hjælper med at søge legater og fonde.

 

Endelig findes der en række eksterne tilbud til vores elever om at deltage i forskellige former for sprogkonkurrencer og camps henover skoleåret. Der ligger en oversigt over disse tilbud i elevhåndbogen på skolens hjemmeside.