Velkommen til Virum Gymnasium, verdens bedste gymnasium. Her på VG har vi et meget velfungerende elevråd, som er skolens største, mest aktive, strukturerede og effektive udvalg. Elevrådet på Virum Gymnasium er elevernes talerør til ledelsen og resten af skolen.

 

Vores opgave er at varetage elevernes interesser og behandle de problemer, forslag samt ideer, der opstår i løbet af skoleåret. Vi kæmper for din og resten af skolens sag. Det vil vi altid gøre, sådan så DU kan få det bedste VG-liv. Sammenlignet med folkeskolens elevråd har elevrådet på Virum Gymnasium en langt højere medindflydelse på skolerelaterede såvel som socialrelaterede beslutninger. Dette skyldes bl.a., at vores samarbejde med ledelsen og lærerne er særdeles velfungerende. Elevrådet har også sit eget budget, som bruges til elevmæssige ideer og forslag. Elevrådet har været inde over udarbejdelsen af en ny skemastruktur, sørget for vandmaskiner på skolen og arbejdet på etableringen af vores velgørenhedsarrangement: Danmarks Indsamling.

 

Elevrådet samarbejder med skolens andre elevudvalg. De har bl.a. været med til at etablere toiletter til et af skolens elevarrangementer. Eftersom elevrådet har en betydningsfuld indflydelse, er de med til at drøfte relevante problemstillinger fra andre elevudvalg, som herefter håndteres og debatteres af elevrådet og derefter diskuteres med skolens ledelse.

 

I starten af skoleåret kommer vi ud til alle de nye klasser og orienterer om elevrådet, og hvad det vil sige at være elevrådsrepræsentant. I november tager vi igen ud i klasserne og får valgt en repræsentant fra hver klasse igennem en demokratisk afstemning. Som medlem af elevrådet får du indsigt i skolens struktur og indflydelse på alle beslutningerne, der tages på elevernes vegne.

 

Elevrådets fællesskab er ikke kun fagligt baseret, men også socialt. Eksempelvis har vi vores årlige attraktive hyttetur, finansieret af skolen, som bidrager til at styrke vores fællesskab og skabe nye venskaber på tværs af klasser og årgange.

 

Sammenfattende har elevrådet en stor indflydelse på de skolemæssige aktiviteter, og vores stemme har en reel indflydelse på skolens beslutninger. Elevrådet er repræsenteret både i skolens fællesudvalg og i skolens bestyrelse. Så, hvis du har engagementet, så mød op til et af vores møder og stil op til november! Det er sjovt, og du bliver en del af et større fællesskab! Elevrådet får meget at se til i næste skoleår – så vi har brug for dig!

 

Vi glæder os til at møde dig, og vi er sikre på, at du får en fantastisk tid på VG!

 

De bedste hilsner

 

Mathilde Bolt Wheadon, 3d