Elevrådet byder velkommen

Velkommen til Virum Gymnasium. Et sted, som er spækket med viden, glæde og sammenhold. Et sted, hvor man kan udvikle sine faglige kompetencer. Et sted, hvor man kan udfolde sine interesser. Og et sted, hvor man får livslange minder, erfaringer og venskaber.

 

Som inkarnerede VG-elever ved vi, at mangfoldighed og fællesskab er nogle af de mest centrale værdier, vi har på VG. Denne værdibaserede atmosfære kan mærkes, lige fra man træder ind på Virum Gymnasiums område. Det gør, at der på gangene og i klasseværelserne er en gensidig respekt fra og til hver enkelt elev.
Fællesskabet på VG er en vital værdi, der adskiller sig fra andre gymnasier. Fra dag et bliver de nye 1.g’ere budt velkommen med lege, der skal binde klassen sammen socialt. Vi har arrangementer, der foregår på tværs af klasserne både inde og uden for skolen. På den måde får man mange venskaber, der går på tværs af årgangene. På VG sørger vi også for at forbinde det sociale med det faglige. Det styrker indlæringen og trivslen på gymnasiet. Uden for skoletiden tilbyder VG også specielle arrangementer, både socialt og fagligt.

 

Vi har bl.a. sociale arrangementer i form af fester og fredagscaféer, hvor eleverne samles og hygger. Ugentlig har vi foredrag af bl.a. kendte fagpersoner og professorer, som kommer og fortæller om forskellige spændende emner i VG CC – grib viden. Vi tilbyder også, ud over skoletiden, masterclasses i specifikke fag, for elever som brænder for et fag.

 

En elev på VG kan se frem til 3 fantastiske og glædelige år med venskaber, der følger med resten af livet.

 

Elevrådets formandskab på VG består af en formand og to næstformænd. I elevrådet stræber vi efter at sikre elevens suverænitet og stemme. Elevrådet på Virum Gymnasium er et fuldstændig elevbaseret råd, som består af en repræsentant fra hver klasse. Vi mødes månedligt og drøfter relevante sager og problemer, der vedrører eleverne. På den måde sørger elevrådet for at repræsentere hver enkelt elev og varetage de sager, som vedrører dem.

 

Elevrådet har gensidig kontakt med ledelsen på skolen. Dette samarbejde sikrer, at vores ønsker bliver taget i betragtning og vurderet. Nogle af vores implementerede forslag er for eksempel: Ny skemastruktur, En Danmarksindsamlings-dag, medindflydelse på renoveringen af forhallen samt studiecenter og et klasseråd, som varetager klassens fælles faglige og sociale problemer. En anden grundregel, vi har i elevrådet, er, at de beslutninger, vi vedtager, skal være demokratisk funderede. Enten på et repræsentativt niveau eller som afstemning på hele skolen. På den måde får alle medindflydelse. Elevrådet gør alt for at kæmpe elevernes sag, og det vil vi altid gøre.

 

Som medlem af elevrådet bliver man til dels også begunstiget. Repræsentanten vil have direkte indsigt i og indflydelse på emnerne, der bliver drøftet i elevrådet. Samtidigt er elevrådet et meget stærkt fællesskab. Venskaber bliver dannet på tværs af klasser, og som repræsentant får man mulighed for at møde en masse nye og spændende mennesker. Vi har visse sociale arrangementer, som for eksempel vores årlige elevrådshyttetur, som er med til at styrke vores fællesskab i rådet. Vi er til hver en tid til rådighed for spørgsmål, så kom endelig og spørg os!

 

Laurits Sebastian Dahl, 3m, Maria Mulvad Mikkelsen, 2m og Lars Kjær, 3d