Studiecenteret året rundt

Studiecenteret året rundt

Året rundt er der en lang række faste aktiviteter i studiecenteret og studiesalen:

 

Først og fremmest så er studiesalen elevernes arbejdssted.

 

I forårssemestret, er der en skriveværksteder i forbindelse med FFF-forløb, SRP, SRO, DHO og eksamensforberedelse.

 

Dertil kommer det daglige skolearbejde, skrivekurser, FFF-videnskabsteori, tilstedeværelsesskrivning, projekter og gruppearbejde samt årsprøver og eksaminer.

Der afholdes oplæg og foredrag i VGcc-regi, Det er her skolens populære musical øves og vises, det er her VG modtager 1.G’erne i august og her der afholdes juleafslutning.

På den sociale side, afholdes der en række af skolens fester, bl.a. høstfest og gallafesten. Der er fredagscaféer, musical, Lyserød lørdag,

Danmarks Indsamling, naturvidenskabsfestival, forårskoncert, studentermiddag og det er i Studiesalen VG modtager sine mange udvekslingsgæster fra bl.a. Tyskland, Spanien og Frankrig.

 

I efterårssemestret er studiecenteret og -salen omdrejningspunkt for flere af skolens faglige aktiviteter, eks. valgfags-bazaren