Spansk som fortsættersprog

Spansk som fortsættersprog

Spansk som fortsættersprog

 

Vil du gerne have spansk som fortsættersprog i gymnasiet?
Intentionen i den nye gymnasiereform er, at spansk bliver et fortsættersprog i gymnasiet. 

 

Hvis du har spansksproglige forudsætninger, kan du vælge spansk som fortsættersprog på Virum Gymnasium. Læreplanen foreligger endnu ikke, så der vil være tale om en forsøgsordning.

 

For at vælge spansk som fortsættersprog skal du i forvejen have kendskab til lidt basisgrammatik samt et ordforråd, der gør, at du kan føre helt simple samtaler om almene emner som fx familien, vennerne, interesser, tøj, mad etc.

 

Et sådant forhåndskendskab har du måske opbygget fordi:

 

  1. Du har haft spansk som valgfag.
  2. Du har en spansktalende forælder.
  3. Du har med familien været bosat i et spansktalende land.
  4. Du har med familien været bosat i et andet land, hvor du havde spansk som sprogfag i grundskolen.
  5. Du har været på udveksling i et spansktalende land efter 9. klasse.

 

Måske har du lært spansk på helt anden vis. For at afgøre om du kan blive optaget på et spansk fortsætterhold, skal du gennemføre en lille mundtlig spanskprøve. Det er gymnasielærere i spansk, der står for prøven. Hvis du ønsker at gennemføre en sådan prøve, kan du kontakte spansklærer Hanne Dammand for nærmere aftale på mail hd@edu.virum-gym.dk eller på telefon 60644902.

 

I spansk fortsætterundervisningen vil du komme til at arbejde med forskellige temaer, så du får et godt kendskab til kultur og samfundsforhold i Spanien og Latinamerika. Du kommer til at arbejde med mange forskellige undervisningsmaterialer såsom tekster, billeder, tv og film.

 

Afslutter du spansk fortsætter på B-niveau, gives der en mundtlig karakter og du kan komme til mundtlig eksamen. Hæver du spansk fortsætter til A-niveau, gives der både en mundtlig og en skriftlig karakter, og du kan komme til mundtlig og skriftlig eksamen.

 

Spansk fortsætterhold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig tilmelding.