Sidste Skoledag for 3.g’erne startede med morgendans med Silent Fit og mundede ud i et festligt stjerneløb, folkedans og musik

Sidste Skoledag for 3.g’erne startede med morgendans med Silent Fit og mundede ud i et festligt stjerneløb, folkedans og musik

3.g’ernes sidste skoledag d. 28. maj startede med morgendans, silent disco, anført af Silent Fit.

 

Alle deltagere fik høretelefoner på, deraf navnet ‘Silent disco’. Det blev godt en times højtempo-disco og 3.g’erne gav den fuld gas.

 

Klasserne dansede sammen, hver for sig, inddelt i klasse-‘rum’ ude på plænen bag gymnasiet.

 

Se de festlige indslag fra DR, som både var ude for at filme det store event til morgen-nyhederne og også havde et radioindslag.

 

Resten af dagen stod på hygge i klasserne, frokost og stjerneløb med klassedyst.

 

Klasserne dystede i disciplinerne: Margretheskål, rundbold og stafet med præsicions-, hurtigheds- og spis-snørebånd-poster. Samlet vinder af klassedysten blev 3.x som gennemførte discplineret og målrettet. Tillykke med sejren.

 

Rigtig god eksamensperiode!