Samarbejde med Haldor Topsøe, Novozymes, DTU m.fl. i de naturvidenskabelige fag

Samarbejde med Haldor Topsøe, Novozymes, DTU m.fl. i de naturvidenskabelige fag

VG’s Elever undervises i løbet af deres 3 år på VG i cases, som bliver til i samarbejde med virksomhederne og DTU.

 

I kraft af VG’s tætte samarbejde med virksomhederne sikres det, at der ikke bare er tale om korte virksomhedsbesøg, men udbytterige virksomhedssamarbejder, der indgår som en relevant del af undervisningen.