Velkomstbrev og velkomstmøde 13.6.17 kl. 19.30

Velkomstbrev og velkomstmøde 13.6.17 kl. 19.30

Information til VG’s nye 1g’ere og deres familier.

 

Der afholdes velkomstmøde på Virum Gymnasium d. 13.6.17 kl. 19.30-21.00.

 

Se velkomstbrevet samt programmet for velkomstmødet i højre margen.

 

Velkommen på VG.