Oplæg om aktiv dødshjælp v. Jacob Birkler

Oplæg om aktiv dødshjælp v. Jacob Birkler

Filosof, forfatter og tidligere formand for Det Etiske Råd, Jacob Birkler, holdt et tankevækkende foredrag om Aktiv Dødshjælp for tre religionsklasser onsdag 25/4.

 

Birkler introducerede emnet og fortalte om praksis i andre lande, og præsenterede derefter de mange etiske dilemmaer forbundet med legalisering af aktiv dødshjælp i Danmark. Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål og afprøve argumenter i fællesskab. Der blev ikke givet enkle svar, til gengæld skabte Birkler et nuanceret grundlag for videre refleksion over store spørgsmål som ”Hvornår er et menneskeliv værdigt?”

Vi gik klogere derfra med forståelsen af at ”etik handler om optik”, som Birkler flere gange understregede.