VGVs formål er primært at:

 • styrke skole-hjem samarbejdet på Virum Gymnasium
 • støtte skolen og elever økonomisk
 • uddele legater til gamle elever
 • skabe et forum for gamle elever
 • afholde jubilæumsarrangementer (25 år, 40 år og 50 år)

 

Målsætningen søges løst ved:

  • Hvert kvartal udsendes et informationsblad, VGVnyt, med informationer om skolens aktiviteter, nyt om lærere og ansatte, artikler, bestyrelsesreferater mv. Bladet bliver sendt ud via e-mail til alle medlemmer.

 

  • Nuværende elever kan søge økonomisk støtte til studieture, højniveaurejser mv. På translokationsdagen uddeles legater til gamle elever. Et Uddannelseslegat på 10.000 kr. og en Gammel elevpris på 5.000 kr. samt to legater til årets studenter.

 

  • Hvert år afholdes en caféaften for alle 3g elever og gamle elever (altid sidste torsdag i februar måned). VGV inviterer alle 25- , 40- og 50-års jubilarer til fest på gymnasiet fredagen inden translokationen.

 

 • VGV støtter skolen/eleverne økonomisk. Vi har blandt andet givet støtte til: Computere, lydanlæg, fester, en ekstra vandmaskine til eleverne samt skolebaserede arrangementer.

 

Pris for medlemskab er:
150 kr. for 1 år
400 kr. for 3 år

Beløbet indbetales på konto 1551-0004545869 eller
MobilePay på 23724273 med angivelse af elevens navn.