Økosystemundersøgelse fra kysten samt hydrografi oplæg med veloplagte elever fra 3d

Økosystemundersøgelse fra kysten samt hydrografi oplæg med veloplagte elever fra 3d

Eleverne fra 3d foretog en sammenlignende undersøgelse af dyrelivet på sandbunden og ålegræsset i Kronborgbugten.
    
Det krævede muskler og samarbejde at trække det store trækvod ind i blæsevejr og meget strøm.
Fangsten blev bragt med tilbage til akvariet hvor den blev sorteret og artsbestemt og talt op, så de to biotoper kan sammenlignes. Eleverne fik et indtryk af de forskellige dyrs tilpasninger til biotoperne.
Den planlagte sejltur med Marinbiologisk forskningskutter Ophelia måtte desværre aflyses pga farligt vejr, men vi fik datasæt fra tidligere undersøgelser med artslister og målinger af de hydrografiske forhold (salinitet, temperatur, ilt og klorofyl) ned gennem vandsøjlen, til at arbejde videre med.