Elever, der aflægger en 9. klasse afgangsprøve og er vurderet uddannelsesparate kan søge om optagelse på Virum Gymnasium uanset bopæl. Hvis der er for mange ansøgere, fastslår optagelsesbekendtgørelsen at fordelingen af elever sker på baggrund af vejafstand.

Virum Gymnasium hører under Fordelingsudvalget for Storkøbenhavn Nord.

 

Uddannelsesparathedsvurdering og optagelsesprøve

Elever, der aflægger en 9. klasse afgangsprøve, men som ikke er vurderet uddannelsesparate kan ønske at komme til en Uddannelsesparathedsvurdering (UPV). Det er den skole, man har søgt som 1. prioritet, der skal forestå prøven. Prøvens resultat er gældende, også ved ansøgning til et andet gymnasium.

 

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Elevens faglige kompetencer vurderes i fagene dansk, engelsk og matematik/naturfag. Den faglige prøve tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9. skoleår. Eleven taler desuden med en gymnasievejleder, således at det både er elevens faglige, sociale og personlige kompetencer, der vurderes.

 

Optagelsesprøve (OPT)

Elever, der ikke aflægger en 9. klasse afgangsprøve, fx fordi de bor i udlandet, kan blive vurderet uddannelsesparate ved en optagelsesprøve. Ved optagelsesprøven vil eleven typisk blive vurderet i fagene dansk, engelsk og matematik/naturfag samt 2. fremmedsprog.