Elever, der aflægger en 9. klasse afgangseksamen og er vurderet uddannelsesparate kan søge om optagelse på Virum Gymnasium.
Hvis der er for mange ansøgere, fastslår optagelsesbekendtgørelsen at fordelingen af elever sker på baggrund af afstandskriteriet.

Virum Gymnasium hører under Fordelingsudvalget for Storkøbenhavn Nord.

 

Se video om optage-system her

 

Ansøgere, der har søgt Virum Gymnasium som 1. prioritet vil modtage en kvitteringsskrivelse for ansøgningen i E-boks.

Når fordelingsudvalget i regionen har fordelt ansøgerne til gymnasierne, vil Virum Gymnasium sende breve ud til de elever, som Virum Gymnasium kan reservere pladser til. Ansøgere, som Virum Gymnasium evt. ikke kan reservere pladser til, vil modtage reservationsbrev fra den skole, der har reserveret plads til dem. Brevenes sendes i E-boks i foråret 2022.

 

Når ansøgerne har afsluttet folkeskolens afgangseksamen, og Virum Gymnasium har modtaget resultaterne, kan vi vurdere, om ansøgerne opfylder alle forudsætningerne for optagelse. Herefter kan vi sende optagelsesbreve til ansøgere, der opfylder forudsætningerne. Brevenes sendes i E-boks ultimo juni.

 

Hvis en ansøger ikke opfylder forudsætningerne for at blive optaget, vil han/hun hurtigst muligt blive indkaldt til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale.

 

Begrebet ”reserveret plads” betyder, at skolen først kan tildele en plads endeligt, når resultaterne af folkeskolens afgangsprøve foreligger ultimo juni, men fordelingen af elever foregår i april måned. I den mellemliggende periode er der altså tale om reserverede pladser.

 

Optagelsesregler kan findes her: https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse

 

Adgangskrav

 

For at have retskrav på optagelse Virum Gymnasium skal du:

 

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse* i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
  Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
  Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

*Dog 6-9. klasse for elever, der påbegyndte 6. klassetrin i skoleåret 2014-15.

 

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

 

 • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

 

Uddannelsesparathed

 

Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

 

For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller evt. 10. klasse, skal du have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

 

Læs mere om processen for uddannelsesparathed: https://uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/ungdomsuddannelse/uddannelsesparathed

 

Grafisk overblik over adgang til de treårige gymnasiale uddannelser (hhx, htx, stx) 


Find også den grafiske oversigt i højre margen.

 

Bemærk: Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat

 

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

 

Optagelse efter konkret vurdering

 

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.