Alle 1.g-elever på STX skal have AP

 

Se læreplanen her

 

Almen sprogforståelse (AP) er et fag, du har i grundforløbet i 1.g. Det danner grundlag for det sproglige arbejde i alle dine sprogfag – og det fungerer som en fin introduktion til faget latin.

 

Forløbet har to elementer: sproglig bevidsthed og sproglig analysefærdighed.

 

I AP får du et elementært kendskab til eksempelvis sætningsanalyse, ordklasser og bøjning af ord, og du lærer den relevante terminologi og de latinske betegnelser. I latindelen læser du også kortere tekster på latin og lærer om de overordnede træk af latinsk ordforråd og grammatik.

 

Du introduceres også til blandt andet europæisk sproghistorie og sociolingvistik.

 

Der er ikke skriftlige afleveringer i AP, men faget afsluttes med en skriftlig prøve.

 

På VG er AP delt mellem latin, dansk og dit 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk).

 

AP skal ses som en slags crash course, der forbereder dig til dit videre arbejde i dansk og sprogfagene. Du får nogle redskaber, der gør det sproglige arbejde meget lettere i resten af din gymnasietid. I AP arbejder vi også med sproglig fantasi og giver dig redskaber til forståelse af fremmedsprog. AP er et kort bekendtskab, da det allerede skal afsluttes efter grundforløbet.