Ny ansøgningsfrist for VGV-legater d. 24. maj 2020

Ny ansøgningsfrist for VGV-legater d. 24. maj 2020

VGV legaterne

 

Virum Gymnasiums Venner (VGV) uddeler årligt to legater, et studielegat og et kulturelt legat på i alt 15.000 kr. Vi forbeholder os dog ret til at give to legater i samme kategori, hvis der f.eks. er to legater i studiekategorien, der adskiller sig positivt i de indkomne ansøgninger.

Legaterne kan søges af studenter fra Virum Gymnasium. Det er et krav, at man skal være medlem af VGV. Et medlemskab koster i 2020 150 kr. for 1 år. Beløbet indbetales på Mobilepay 97480, husk at skrive navn/e-mail eller via linket på Virum Gymnasiums hjemmeside.

Legaterne overrækkes til translokation på Virum Gymnasium. Vinderen – eller en stedfortræder – skal derfor være til stede for at modtage det. Det er desuden et krav, at de to vindere indenfor et halvt år skriver et indlæg til VGV Nyt.

 

Studielegatet

Er fokuseret til studerende, der har brug for støtte – f.eks. i forbindelse med et udvekslingsophold.

 

Kulturelt legat

Har et bredere fokus. Er tidligere f.eks. blevet givet i forbindelse med noget frivilligt arbejde eller til et musikinstrument.

Retningslinjer

Vi har intet ansøgningsskema, og det er op til den enkelte ansøger, hvordan de vil opbygge deres ansøgning. Vi anbefaler dog, at nedenstående guidelines følges:

 

  • 1 motiveret ansøgning på ca. 1 A4-side
  • Navn, telefonnummer og mailadresse skal tydeligt fremgå af ansøgningen
  • Realistisk budget
  • Dokumentation: F.eks. optagelsesbrev fra universitet ved studieophold i udlandet

 

Ansøgningsfristen er i 2020 24. maj

 

Ansøgninger skal sendes til:

Virum Gymnasium

Fuglsangvej 66

2830 Virum

Att. Pia Gars Jensen

 

Ansøgninger kan også afleveres personligt på kontoret på Virum Gymnasium. Bemærk, at det ikke er muligt at sende ansøgninger per mail.

 

Vi glæder os til at høre fra jer!

Venlig hilsen

VGV’s bestyrelse

 

Læs mere om VGV her