VG-elever hjælper Novozymes

VG-elever hjælper Novozymes

I januar skød Science Manager og PhD Mikkel Klausen fra Novozymes et samarbejdsprojekt igang mellem Virum Gymnasium og Novozymes om, hvordan verdens kødproduktion kan gøres mere bæredygtig.
Fra VG deltager elever fra 2d BI, 3g KE og 3b BT. I alt 70 elever.
Den animalske produktion har store miljømæssige konsekvenser, hvorfor optimering af kødproduktion netop er vigtig og relevant. Eleverne er dermed med til at løse et verdensproblem.
D. 13. marts præsenterede eleverne deres projekter og fik stor ros for et videnskabeligt arbejde på et meget højt niveau.
Læs mere om præsentationerne her: