Miljørådet

Miljørådet

Virum Gymnasium har et Miljøråd bestående af et varierende antal interesserede elever, lærere og teknisk-administrativt personale.

Helt overordnet arbejder vi i Miljørådet på at gøre Virum Gymnasium mere bæredygtigt samt på at understøtte undervisning i bæredygtighed.

 

Nogle af de ting vi har arbejdet med er:

* Gentagelse af en cykel-kampagne i konkurrence med Nærum Gymnasium.

* Posters der informerer om alternative typer forbrug med en lav klimabelastning