Miljørådet – Bæredygtighed på VG

Miljørådet – Bæredygtighed på VG

I Miljørådet har vi fokus på at skabe en mere bæredygtig hverdag på Virum Gymnasium. Vi finder på sjove events som fx Fem Fede Dage, hvor vi fokuserer på at gøre skolens elever mere bevidste om fx skraldesortering, genbrug af tøj, hvilken mad der er bæredygtig og andre sjove workshops fx i krea og upcycling.

 

Vi har også fokus på at understøtte undervisningen i bæredygtighed – og arbejder på, at der bliver udbudt en masterclass i bæredygtighed, som Miljørådets medlemmer har fortrinsret til at blive en del af.

 

VG’s Miljøråd består af interesserede elever på tværs af klasser og årgange, lærere, en pedel, en bygningsansvarlig og en ledelsesrepræsentant. Eleverne holder egne møder, og vi mødes alle til fællesmøder nogle gange om året, hvor vi udveksler ideer og arbejder på at få en grønnere skole.

Der opstår også ofte aktiviteter, man kan deltage i rundt omkring i Danmark omhandlende klimaproblemer og bæredygtighed, samt mulighed for at møde andre gymnasiers miljøudvalg. Vi har også haft besøg udefra for at hjælpe VG med forslag til endnu mere bæredygtige tiltag.

 

Vi har i løbet af de sidste par år lavet følgende tiltag og ændringer:

 • Affaldssortering
 • Opdateret vores miljørådstavle bl.a. med posters, der informerer om alternative typer forbrug med lav klimabelastning, fakta om CO2-udledning fra store tøjfirmaer, ideer til upcycling og meget mere
 • Tøjbyttetirsdag, transporttorsdag, falafelfredag og mange andre ting i vores årlige Fem Fede Dage-event
 • Workshops
 • Mere fokus på vegetarmad i kantinen
 • Biodiversitet – naturarealer omme bag matematiklokalerne – bl.a. en istidsskov
 • Plantet et Coronatræ og sørget for flere grønne planter på gangene
 • Fået plantet en lille Miyawaki-skov på skolens område i et samarbejde med ’Grønne nabofællesskaber’
 • Haft cykelkonkurrence med NAG
 • Forbedret cykelparkering – og nudging til at få (endnu) flere til at cykle til skole

 

Desuden arbejder vi også på:

 • At få en cykel-pusleplads (med pumpe mv.)
 • At få lavet et ’vild med vilje’-bed ved cykelparkeringen ind mod billedkunst
 • At tilføje skilte til biodiversitetsområdet, så det kan bruges i undervisningen, og folk fra lokalområdet kan få et indblik i formål og arter

 

Kom og vær med. Der er super mange muligheder, og det er sjovt at gøre noget sammen med andre, der også tænker i bæredygtighed. Man kan være med til lidt eller mere.

 

Se mere om Fem Fede Dage

 

Se mere om plantningen af Miyawaki-skoven