Miljørådet

Miljørådet

Virum Gymnasium har et Miljøråd bestående af et varierende antal interesserede elever, lærere og teknisk-administrativt personale.

 

Helt overordnet arbejder vi i Miljørådet på at gøre Virum Gymnasium mere bæredygtigt samt på at understøtte undervisning i bæredygtighed.

 

Nogle af de ting, vi har arbejdet med, er:

* Gentagelse af en cykelkampagne i konkurrence med Nærum Gymnasium.

* Posters, der informerer om alternative typer forbrug med en lav klimabelastning.