Masterclass i Bæredygtig udvikling

Masterclass i Bæredygtig udvikling

Kære 1g-elev.

Interesserer du dig for emner som ”klimaforandringer”, ”grøn omstilling”, ”økonomisk bæredygtighed” og ”global ansvarlighed”, og er det noget, du kunne tænke dig at blive klogere på?

I så fald vil vi opfordre dig til at deltage i  VG’s masterclass i ”Bæredygtig udvikling” i foråret.


Vi er to lærere med fagene biologi og samfundsfag, der begge brænder for sagen. Vi har derfor sat os for at sammensætte et spændende fagligt program, hvor vi vil udfordre jer elever i alt fra lokale problematikker til mere vidtrækkende globale udfordringer. 

Omfanget er i første omgang 4 eftermiddage henover forårssemestret 2018. Det vil altså sige aktiviteter i forlængelse af den normale skoledag. 


Deltagelse i masterclass er i første omgang programsat frem til sommeren 2018, og er det en succes, forlænger vi det til næste skoleår. 


Har alt dette fanget din interesse, så skal du hurtigst muligt og senest d.5/1 2018 sende en Lectio-besked til enten Lene (LR) eller Anders (Ho), hvori du tilmelder dig et infomøde, med flere oplysninger om masterclass + udvekslingsrejse.

 

Masterclass er en del af Virum Gymnasiums talentprogram og indgår også i gymnasiets internationale samarbejde.