Lyngby Bibliotek på Virum Gymnasium

Lyngby Bibliotek på Virum Gymnasium

I uge 43 har Lyngby Bibliotek og Virum Gymnasium planlagt et udvidet samarbejde i forbindelse med opstarten af 3.g’ernes SRP-opgave. I samarbejdet deltager medarbejdere fra både biblioteket og fra Virum Gymnasium.

 

I ugens 3 første dage rykker biblioteket ud og deltager i undervisningen på gymnasiet vedr. informationssøgning, materiale-finding og bestilling. I ugens sidste 2 dage flytter undervisningen ned på Lyngby Bibliotek, hvor eleverne får yderligere mulighed for at finde materiale til deres opgave og tage det med hjem.

Samarbejdet er en udvidelse fra tidligere år, hvor forsøget med at flytte undervisningen på biblioteket har vist gode resultater og fået rigtig god feedback.
I slutningen af uge 43 vil alle klasser på 3.g-årgangen have haft undervisning med deltagelse fra Lyngby Bibliotek.