Elever mødte verden med sprog. Sprogcamp på VG lørdag d. 29. februar 2020.

Elever mødte verden med sprog. Sprogcamp på VG lørdag d. 29. februar 2020.

Et samarbejde mellem Roskilde Gymnasium, Lyngby Gymnasierne (U/Nord) og Virum Gymnasium mundede den sidste lørdag i februar ud i en sprudlende og energifyldt Juniorsprogdag for 8. og 9. klasses elever fra de deltagende gymnasiers lokalområde 

 

Over 100 elever fra mange forskellige skoler deltog i sprogdagen lørdag den 29. februar på Virum Gymnasium, hvor de blev undervist i tysk, fransk, spansk, engelsk og latin på nye, aktiverende måder og blev kloge på hele tre forskellige fremmedsprogsprog. Eleverne fik en større viden om, hvad sprog kan i et fagligt spændende og anderledes læringsrum og fik en forsmag på det at møde verden med sprog og kunne klare sig internationalt.

 

Sprogelever og udvekslingsstuderende var mentorer og inspirerende sproglige rollemodeller i løbet af dagen sammen med undervisere fra de tre gymnasier, sproglærere fra udskolingen og deltagende sprogstuderende fra universiteter og professionshøjskoler.  Kort sagt: Vertikalt lærersamarbejde når det er bedst.

 

Sprogdagen var bygget op om workshops og små film i alle fire sprog, og ideen var, at samtlige elever mødte alle sprog på dagen. For eksempel var der et ’kaosløb’, hvor eleverne blev udfordret med forskellige kommunikationsopgaver. Skolen emmede af glade elever, sprog, flag og farver og eleverne evaluerede dagen meget positivt: Som én elev skriver: ’Godt arrangement – gode sprog – sjovt’ – eller som en anden formulerer det: ’Det bedste var at lære nye sprog og møde nye mennesker’.

 

Sprogcampen var støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCCF), der er sat i verden for at understøtte, at danske unge lærer flere fremmedsprog og derigennem kan tilegne sig viden om flere kulturelle sprogområder. Vi forventer, at dagen bliver gentaget i det kommende skoleår.