August

 • 15. August 2017

  • AZ: Kantine 2 booket til bogudlevering

  • Matematikscreening 1 af alle 1g'erne

 • 16. August 2017

  • AZ: Kantine 2 booket til bogudlevering

 • 17. August 2017

  • AZ: Kantine 2 booket til bogudlevering

 • 18. August 2017

  • AZ: Kantine 2 booket til bogudleveringSIDSTE DAG

 • 21. August 2017

  • Fotografering ansatte (2)Opsamlings- og evt. omfotograferingKl. 9.30-12.30 i Studiesalen

  • Kl. 9.20: Route 66

  • Undervisningsass. fra Østrig starter på VG

 • 25. August 2017

  • Personaleaktivitet kl. 12

 • 28. August 2017

  • 2. AT7-vejledning i uge 35

  • Elevfotografering

  • Ledelsen studiemoduler 1g i ugen

  • Screening v/læse- & skrivevejl. i ugen (skemalægges)

 • 29. August 2017

  • Elevfotografering

 • 30. August 2017

  • Elevfotografering

 • 31. August 2017

  • Møde i LTK Vejledernetværk/UU Nord kl. 14-15.30

  • SU-møde kl. 15-17

September

 • 1. September 2017

  • Introcafé 1g og mentorer kl. 15-18

 • 4. September 2017

  • Kl. 18.30 - 21.00: Middag med Exchange students på Lærerværelset

  • Møde om unge LTK Studiesal

  • VGcc kl. 15.10:Kathleen S. Morgan om Epigenetecs

 • 5. September 2017

  • AZ: 3g, AT7: Vejledning og informationssøgning. Elever booker tid i ugen.

  • kl. 11.20: 3g, halv skrivedag til AT7-synopsis. AT-synopsis afleveres på VG intra senest 23.59

  • Studievalg København - træffetid kl. 13.30-15.10

 • 6. September 2017

  • PR-møde kl. 15-18Reception MK 50 år kl. 16.30-18 (Kl. 17.30-18.00 præsentation af bestyrelse for lærerkollegium og øvrige eksterne samarbejdspartnere). Bestyrelsesmøde kl. 18.00-21.00

 • 7. September 2017

  • UFM 17 (for tilmeldte elever/lærere)

 • 8. September 2017

  • UFM 17 (for tilmeldte elever/lærere)

 • 11. September 2017

  • AZ: 3g, AT7: Vejledning og informationssøgning. Elever booker tid i ugen.

  • Route 66: 9.20 - 9.50 i VG-hal

 • 14. September 2017

  • Læringscirkler for lærere og skoleledelser i LTK og Rudersdal kl. 16-19

 • 18. September 2017

  • 3g AT7-fagtur hele ugen

 • 19. September 2017

  • Studievalg København - træffetid kl. 11.50-15.10

 • 20. September 2017

  • Spansk 2g i Badalona

  • VGcc: Kl. 15.00: Det tyske valg

 • 21. September 2017

  • Spansk 2g i Badalona

 • 22. September 2017

  • Hel blokdag kunstneriske fag 1g

  • Spansk 2g i Badalona

 • 23. September 2017

  • Spansk 2g i Badalona

 • 24. September 2017

  • Spansk 2g i Badalona

 • 25. September 2017

  • Naturvidenskabsfestival hele ugen

  • Spansk 2g i Badalona

  • Tyske elever her på genbesøg

 • 26. September 2017

  • Spansk 2g i Badalona

  • Tyske elever her på genbesøg

  • VGcc Kl. 15.10:Økonomioplæg Danske Bank. Alle interesserede

 • 27. September 2017

  • Dialogforum - Ungeprofil

  • Tyske elever her på genbesøg

 • 28. September 2017

  • kl. 11.20: 3g, halv skrivedag til AT7-talepapir

  • Naturvidenskabsfestival: Besøg af udskolingselever hele dagen

  • Tyske elever her på genbesøg

 • 29. September 2017

  • Høstfest (1)

  • Tyske elever her på genbesøg

 • 30. September 2017

  • Tyske elever på genbesøg

Oktober

 • 2. Oktober 2017

  • AZ, intromodul for 1.G'ere i grundforløbet

  • Elevsamtaler v/gymnasievejl. begynder

 • 3. Oktober 2017

  • Studievalg København - træffetid kl. 8:00-9:30

 • 4. Oktober 2017

  • AT7-prøve

 • 6. Oktober 2017

  • Evalueringssamtaler matematik

  • Fredagscafé (1)

 • 9. Oktober 2017

  • 15.00: Evaluering af AT7

  • 3g SRP Orientering

  • Forældremøde 1g - SR-vejledning

 • 10. Oktober 2017

  • Evalueringssamtaler gymnasievejl. slut

 • 11. Oktober 2017

  • Cafémøde 1g - SR-afklaring

 • 12. Oktober 2017

  • Studieretningsvalg 1g

 • 16. Oktober 2017

  • Efterårsferie hele ugen

 • 23. Oktober 2017

  • EVALUERING AF UNDERVISNINGEN BEGYNDER

  • NV-prøve uge 43/44 - klassevis

 • 24. Oktober 2017

  • Route 66 kl. 9.20-9.50

  • Sørupkursus

 • 25. Oktober 2017

  • 3g SRP - sidste frist for valg af fag og emne

  • AZ: 3g SRP. Indkredsning af emne + informationssøgning på Lyngby Bibliotek/DTU i ugen

  • Sørupkursus

 • 27. Oktober 2017

  • Oktoberfest (2)

  • Slut AP

 • 30. Oktober 2017

  • AP prøve

  • AZ: 3g SRP. Indkredsning af emne + informationssøgning på Lyngby Bibliotek/DTU i ugen

  • LUP-kursus for nyansatte kl. 13.30-16.00

  • NV-prøve uge 43/44 - klassevis

 • 31. Oktober 2017

  • Kl. 9.00 - 11.20:VGcc Lokalpolitisk arrangement formiddag for 2.g og 3.g Olav Hesseldahl

  • Studievalg København - træffetid kl. 8:00-9:30

November

 • 1. November 2017

  • Aftenarrangement med International University Tours (HB)

  • Innovation Camp LTK Vidensby

  • VG cc kl. 15.10: Redaktør Jens Grund, Fake News og journalistik

 • 2. November 2017

  • VGcc + offentligt aftenarrangementHenning Haack: 'Meteoritter'

 • 3. November 2017

  • 2.-3g. Indskrivning af standpunktskarakterer

  • Halv kunstnerisk dag 1g - fra 3. modul

  • VG by Night

 • 4. November 2017

  • VG by Night

 • 6. November 2017

  • EF-møder hele ugen

  • Intro 2 - hel dag delt i to: halv dag v/idræt og halv dag v/introudvalg

  • Start STUDIERETNINGSKLASSER 1G

 • 7. November 2017

  • Studieretningsintro v/faglærere

 • 8. November 2017

  • 1. SRP skemalagt vejledning

  • Skrivekursus 1g

 • 9. November 2017

  • Skrivekursus 1g

 • 10. November 2017

  • 2.-3g offentliggørelse af standpunktskarakterer

  • STUDIERETNINGSFORLØB begynder - alm. undervisning

 • 11. November 2017

  • Personalefest (jub.) på VG kl. 18

 • 13. November 2017

  • Route 66 kl. 9.20-9.50

  • VBN møde kl. 15.00 - 17.00

 • 14. November 2017

  • Studievalg København - træffetid kl. 11.50-15.10

 • 15. November 2017

  • Forældrekonsultation 2.-3g

  • VGcc 15.10: Kay Mellish: How to Avoid Danglish"

 • 16. November 2017

  • Arrangement GF for PU'er og ledelser - 4-skole-projekt kl. 12-16

  • Kl. 19.00: VGV-generalforsamling. Lærerværelset

  • Sydbank - makroøkonomi (samf.) kl. 10.00-11.30

 • 17. November 2017

  • Fredagscafé (2)

 • 20. November 2017

  • 2. skemalagte SRP-vejledning i ugen

  • JubilæumsMUSICAL hele ugen

 • 21. November 2017

  • VGcc 15.10: Professor Niels Henrik Gregersen: Luther i moderne teologi og kultur

 • 25. November 2017

  • Musicalfest

 • 27. November 2017

  • Hele ugen: markering af 60 års-jubilæum

 • 28. November 2017

  • Studievalg København - træffetid kl. 12.45-15.25

 • 30. November 2017

  • SU-møde

December

 • 1. December 2017

  • 60 års GALLA Gallafest/årsbal aften (3)

 • 4. December 2017

  • Bestyrelsesmøde kl. 17.00-20.00(afholdes på COWI)

  • VGcc 15.10: Kunstneren Bjørn Nørgaard

 • 5. December 2017

  • PR-møde kl. 14-17 m/inspirationsoplæg v/Ungdomsbyen om FN's 17 verdensmål, bæredygtig udvikling og global dimension i ny gymnasiereform ift. undervisningsforløb og baggrundsviden

 • 6. December 2017

  • 3g SRP-udlevering

  • AZ: 3g SRP-skriveværksted i studiecenter i skriveperioden

 • 11. December 2017

  • AZ: 3g SRP-skriveværksted i studiecenter i skriveperioden

  • Sørup kursus

 • 12. December 2017

  • Faggruppesamarbejde

  • Sprogdag 2g

  • Workshop 'Drik mindre' - alle 1g'ere kl. 9-15 - filmprojekt i hallenOptakt v/læge?

 • 18. December 2017

  • 2g engelsk terminsprøve1

  • AZ: 3g SRP-skriveværksted i studiecenter i skriveperioden

 • 19. December 2017

  • 2g matematik terminsprøve1

 • 20. December 2017

  • 8.30: 3g aflevering af SRP9.00: Juleafslutning i klasserne10.00: Fælles juleafslutning i studiesalen

 • 21. December 2017

  • Start juleferie

Januar

 • 4. Januar 2018

  • 3g intern prøve1 A-fag

  • Start undervisning

 • 5. Januar 2018

  • 3g intern prøve2 A-fag

  • Korweekend MusikA (obl.) & musikB (tilbud) - ab VG kl. 8.00

 • 6. Januar 2018

  • Korweekend MusikA (obl.) & musikB (tilbud)

 • 7. Januar 2018

  • Korweekend MusikA (obl.) & musikB (tilbud) - til kl. 13

 • 8. Januar 2018

  • 3g intern prøve3 A-fag

 • 9. Januar 2018

  • Studievalg København - træffetid kl.11.50-14.30

  • ÅBENT HUS

 • 16. Januar 2018

  • 1g forældremøde

 • 18. Januar 2018

  • 1g forældremøde

 • 21. Januar 2018

  • Suzuki i Studiesal 9-16

 • 23. Januar 2018

  • AT8-Intro

  • Studievalg København - træffetid kl. 13.30-15.10

 • 25. Januar 2018

  • 2g SRO skrivedag

  • PR-møde kl. 15-17(Pædagogisk indhold v/PU)Evaluering, feedback og skriftlighed

 • 26. Januar 2018

  • 2g SRO skrivedag

 • 27. Januar 2018

  • Danmarks Indsamling?

 • 29. Januar 2018

  • AZ: AT8, 3g, elever kan booke tid til info-søgning

  • Kl. 8.00: AT8-udlevering ved TKL

 • 31. Januar 2018

  • AT8-faglig-konsultation

Februar

 • 2. Februar 2018

  • 1g Indskrivning af standpunktskarakterer

  • Karneval (4)

 • 5. Februar 2018

  • EF møder hele ugen

 • 6. Februar 2018

  • Studievalg København - træffetid kl. 12.45-15.25

  • Valg af fag AT8

 • 7. Februar 2018

  • Turnékoncert på VG for 3 folkeskoler

 • 8. Februar 2018

  • Turnékoncert på 3 folkeskoler

 • 9. Februar 2018

  • AT-Vejledere klar

 • 12. Februar 2018

  • Vinterferie hele ugen

 • 19. Februar 2018

  • Offentliggørelse af standpunktskarakterer 1g

 • 20. Februar 2018

  • 1. AT-vejledning 3g

  • AZ: AT8, 3g: Elever kan booke tid til info-søgning i ugen

 • 21. Februar 2018

  • Studievalg København - træffetid kl. 13.30-15.10

 • 22. Februar 2018

  • PR-møde kl. 15-17Tema: Digital Dannelse &Høring:Indsatsområder 2018-19Strukturoversigt 2018-19Principper for opgavefordeling 2018-19

 • 26. Februar 2018

  • 2. AT-vejledning 3g i ugen

  • AZ: AT8, 3g: Elever kan booke tid til info-søgning i ugen

 • 27. Februar 2018

  • Forældrekonsultation 1g

Marts

 • 1. Marts 2018

  • Læringscirkler for lærere og skoleledelser i LTK og Rudersdal kl. 16-19

 • 2. Marts 2018

  • 2.-3g Indskrivning af standpunktskarakterer

  • Fredagscafé (3)

 • 5. Marts 2018

  • EF-møder hele ugen

 • 6. Marts 2018

  • Studievalg København - træffetid kl. 13.30-15.10

 • 7. Marts 2018

  • SU-møde kl. 15-17

 • 9. Marts 2018

  • AT8 aflevering af synopsiskladde 3g

 • 12. Marts 2018

  • Bestyrelsesmøde kl. 17.00-21.00(revision deltager)

  • Offentliggørelse af standpunktskarakterer 2.-3.g

 • 15. Marts 2018

  • 2. vejledning AT8 3g

 • 19. Marts 2018

  • 2g studietur hele ugen

 • 20. Marts 2018

  • Studievalg København - træffetid kl. 9.00-15.00

 • 26. Marts 2018

  • Start Påskeferie