September

 • 19. September 2019

  • 1g NV.ekskursion
   1g Midtvejstest AP + forelæsning

  • 2g udveksling Badalona (DO/AE)

  • 2g årgangsfagdag engelsk 'USA i dag'

  • 3g fagtur

  • NCFF-konference om brobygning og overgang (fremmedsprog)

 • 20. September 2019

  • 1g studieretningspræsentationer

  • 2g fodbolddag (årgangsfagdag idræt)

  • 2g udveksling Badalona (DO/AE)

  • 3g flexdag

 • 21. September 2019

  • 2g udveksling Badalona (DO/AE)

 • 22. September 2019

  • 2g udveksling Badalona (DO/AE)

 • 23. September 2019

  • 1g studieretningssamtaler v/GV begynder
   Faglærere orienterer om A/B-niv.

  • 2g udveksling Bardalona (DO/AE)

 • 24. September 2019

  • 1g matematikscreening kl. 8-10

  • 2g udveksling Badalona (DO/AE)

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-20

  • Genbesøg fra Tostedt

 • 25. September 2019

  • 8.15-15.00: Fotograf fra GL på besøg i undervisningen

  • Elevrådsmøde kl. 11.20 - 12.00

  • Genbesøg fra Tostedt

  • Klasseteammøde (1) 3g kl. 14.45-16.50

 • 26. September 2019

  • Genbesøg fra Tostedt

  • International sprogdag

  • Naturvidenskabsfestival for 8./9.-klasses elever hele fomiddagen

 • 27. September 2019

  • 1g evalueringssamtaler matematik v/mat.lærere begynder

  • Genbesøg fra Tostedt

  • Høstfest

 • 28. September 2019

  • Genbesøg fra Tostedt

  • Kl. 19.00: VGV 10 års jubilæumsfest årgang 2009

 • 30. September 2019

  • 1g evalueringssamtaler matematik v/mat.lærere

  • 9.20 - 9.50: Route 66

  • Kl. 15.05 - 16.00: VT-opfølgning for lærerne

  • Vær klog - lær sprog
   Obl. 1g-sprogmodul kl. 15-16

Oktober

 • 1. Oktober 2019

  • 1g evalueringssamtaler matematik v/mat. lærere

  • 1g forældremøde om studieretningsvalg m/delt. af Studievalg Danmark

 • 2. Oktober 2019

  • Pædagogisk sparring for nyansatte
   kl. 13.30-16.30

 • 3. Oktober 2019

  • Kursus læringsledelse og aktionslæring Bautahøj

 • 4. Oktober 2019

  • 1g studieretningssamtaler med GV slutter

  • Kursus læringsledelse og aktionslæring Bautahøj

 • 5. Oktober 2019

  • Lyserød Lørdag 12.30 - 16.00

 • 7. Oktober 2019

  • 1g inden kl. 8.00 valg af studieretning

  • Kl. 15.05 - 16.00:
   VT-opfølgning for lærerne

  • VT3 2g 2 x 45 min. i Studiesal i 3. modul

 • 8. Oktober 2019

  • Drugrebels: Kl. 9.50-11.20: 2g
   Drugrebels: Kl. 11.50 - 13.20: 3g

 • 9. Oktober 2019

  • Elevrådsmøde kl. 11.20 - 12.00

  • Pæd.eftermiddag (PR-tema-møde) om karaktergivning v/PU og oplæg af Noemi Katznelson. Evt. deltagelse af NAG
   Kl. 15-17

 • 14. Oktober 2019

  • Efterårsferie

 • 15. Oktober 2019

  • Efterårsferie

 • 16. Oktober 2019

  • Efterårsferie

 • 17. Oktober 2019

  • Efterårsferie

 • 18. Oktober 2019

  • Efterårsferie

 • 21. Oktober 2019

  • 1g TKL-kursus m/eksterne oplægsholdere & repr. GV, PU, ledelse
   kl. 12-16

  • 1g TKL-møde med ledelsen kl. 11-12 (inkl. frokost)

  • NV-eksamen (NG01-04, NG07-08))
   1g årgangs-fagdag hi. (6-7 klasser)

 • 22. Oktober 2019

  • 2g skrivekursus v/dansklærere

  • NV-eksamen (NG01-04, NG07-08))
   1g VG info dag

 • 23. Oktober 2019

  • 1g AP-eksamen

  • 2g skrivekursus v/dansklærere

 • 24. Oktober 2019

  • Engelsk fagdag (alle engelsklærere)

  • NV-eksamen (NG05-06, NG09-13)
   1g årgangs-fagdag hi (6-7 klasser)

 • 25. Oktober 2019

  • Musikcafé

  • NV-eksamen (NG05-06, NG09-13)
   1g VG info dag

 • 28. Oktober 2019

  • 1g studieretningsforløb begynder

  • Kunstdag 1g (årgangsfagdag)

  • Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester aftenarr.

  • Overnatning på VG (1m)

  • Særundervisning 1g i øvrigt i ugen

 • 29. Oktober 2019

  • Introdag 1g

  • Overnatning på VG (4 1g klasser)

 • 30. Oktober 2019

  • Overnatning på VG (4 1g klasser)

 • 31. Oktober 2019

  • kl: 9:30-15:00 Pedeller på Rysensteen

  • Overnatning på VG (4 1g klasser)

November

 • 1. November 2019

  • (4 1g klasser har overnattet på VG)

  • AP karakterer frigives kl 16:00

  • Bogudlevering, Kantine 2. AZ

 • 4. November 2019

  • 1g hverdag i studieretningsklasser starter

  • 1g Klasseteammøde (1) kl. 14.45-16.50

  • 9.20 - 9.50: Route 66

  • Bogudlevering, Kantine 2. AZ

  • EF-møder 2g, 3g i ugen

 • 5. November 2019

  • Bogudlevering, Kantine 2. AZ

  • Kl. 19.00: Alumnecafé for 2g og 3g elever. Gode råd om studievalg fra gamle elever.

  • Møde i UVM-implementerings-netværk reform på Stenhus (MK)

 • 6. November 2019

  • Bogudlevering, Kantine 2. AZ

  • DKI-Stormøde fra kl. 11.20 i auditoriet

  • Elevfotografering

  • Syge AP-eksamen

 • 7. November 2019

  • 15-16: VGcc: Thomas Ubbesen: 30 året for murens fald

  • Bogudlevering, Kantine 2. AZ

  • Elevfotografering

  • Temadag i regi af Danske Gymnasier & GL om dannelse kl. 9.30-15.50 på Rysensteen

 • 8. November 2019

  • Bogudlevering, Kantine 2. AZ

  • Elevfotografering

  • Fernisering kl. 14 -
   kunstner Gunnar Bay adm.gang

  • Halloween-fest (tidl. okt.-fest)

 • 11. November 2019

  • Off. af karakterer 2g, 3g kl. 16

  • VGcc Kl. 15.00 - 16.00: Hvad er det de laver? Ansigtets sociale funktioner blandt unge på Snapchat af cand. mag Julie Rath

 • 12. November 2019

  • Elevrådsmøde kl. 11.20 - 12.00

 • 13. November 2019

  • Midtvejsevaluering i PU-regi af de små konkrete projekter og Bautahøj-projekter kl. 15-16

 • 14. November 2019

  • Uddannelsesaften kl. 19-21

 • 15. November 2019

  • influenzavaccination 11.20-11.50

 • 18. November 2019

  • Miljømåls-mandag
   Fem fede dage v/Miljøråd

 • 19. November 2019

  • Georg Mohr kl. 15:10-16:40 i AUD

  • Tøjgenbrugs-tirsdag
   Fem fede dage v/Miljøråd

 • 20. November 2019

  • Kl. 15.00: VGcc: Murens fald i tysk sammenhæng

  • OBS!-onsdag
   Fem fede dage v/Miljøråd

 • 21. November 2019

  • Transport-torsdag
   Fem fede dage v/Miljøråd

  • Virum spiser sammen kl. 19 - 21
   på lærerværelset

 • 22. November 2019

  • Falafel-fredag
   Fem fede dage v/Miljøråd

 • 25. November 2019

  • Musicaluge

 • 26. November 2019

  • Musical-premiere

 • 27. November 2019

  • SU-møde kl. 15-18

 • 28. November 2019

  • Kl. 19.00: VGV generalforsamling på Lærerværelset

  • Omfotografering 10-12

 • 29. November 2019

  • Ka 1. besøg

December

 • 2. December 2019

  • SRP-intro for 3g v/PG, TM og AZ(runder á 30 min. med 3-4 klasser ad gangen)

 • 3. December 2019

  • PR-møde kl. 15-16 . Personalemøde kl. 16-17

 • 4. December 2019

  • VGcc: 18-20: Atomkraft - vejen til fossilfri energiforsyning? Ved afdelingschef Bent Lauritzen

 • 5. December 2019

  • 4-skole-træf (halv dag - fra kl. 12).
   Samf. - og mat.faggrupper på Greve

 • 6. December 2019

  • Berlin- og Paristur 3g sprog

 • 7. December 2019

  • Berlin- og Paristur 3g sprog

 • 8. December 2019

  • Berlin- og Paristur 3g sprog

 • 9. December 2019

  • Kl. 15.00 - 16.00: VGcc "Søvn" ved professor Poul Jennum,Rigshospitalet

 • 10. December 2019

  • 3g SRP-fagcafé v/fagkoo. kl. 15-16

  • VT1 1g 2. eller 3. modul i Studiesal

 • 11. December 2019

  • Skolens fødselsdag
   Alm. undervisning 1. modul
   Halv FN- verdensmålsdag i 2.-3.modul på tværs af klasser og årgange
   Derefter Verdensmålssamling for alle med kåring af vindere mv. i hallen

 • 12. December 2019

  • Afslutningskonf. Videnskabsklubben kl. 16.00-18.30 i Studiesalen

 • 13. December 2019

  • Årsbal
   Indlevering af kager kl. 7.30-8.00.
   Alm. undervisning til kl. 13.20 - afbrudt af fødselsdagsroute og derefter oppyntning)

 • 16. December 2019

  • 2g offentliggørelse af SRO-problemformulering på VG-intra

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-20

 • 17. December 2019

  • 3g SRP - VT5-intro i 2. eller 3. modul i Studiesal

  • Kl. 15.00 - 16.00: "Den normale og den syge hjerne" professor Troels Kjær

 • 20. December 2019

  • Alm. undervisning i 1.-2. modul
   Juleafslutning kl. 11-12
   Personalearrangement kl. 12.30

 • 23. December 2019

  • Start juleferie

Januar

 • 6. Januar 2020

  • Start VG efter juleferien

 • 7. Januar 2020

  • 9.20-9.50: Route 66

  • Elevrådsmøde kl. 11.20 - 12.00

 • 8. Januar 2020

  • 3g SRP valg af fag og emne

  • ÅBENT HUS

 • 9. Januar 2020

  • Valgfagsorientering for 2g 11.50 til 12.40

  • VGcc 14.30-16.00: Oplæg om Latinamerika

 • 10. Januar 2020

  • Idræt B fagtur

  • Korweekend

 • 11. Januar 2020

  • Idræt B fagtur

  • Korweekend

 • 12. Januar 2020

  • Idræt B fagtur

  • Korweekend

 • 13. Januar 2020

  • 2g TKL-møde med ledelsen kl. 15-16

  • Personalemøde kl. 11.10-12.00

 • 14. Januar 2020

  • 1g skrivekursus

  • 2g SRO skrivedage

  • 3g flex

 • 15. Januar 2020

  • 1g skrivekursus

  • 2g SRO skrivedage (aflev.)

  • 3g årgangs-fagdag oldtidskundskab

 • 16. Januar 2020

  • Elevrådsmøde kl. 11.20 i Kantine 2

  • PU-møde
   kl. 15-17

 • 17. Januar 2020

  • Personale-vinterarrangement v/socialt udvalg med mødetid kl. 17.15 (start 17.30)

 • 21. Januar 2020

  • 3g SRP: 1. fælles indiv. vejledning

 • 22. Januar 2020

  • 1g forældremøde kl. 19.30-21.00
   1b, 1d, 1e, 1h, 1s, 1u

 • 23. Januar 2020

  • 1g forældremøde kl. 19.30-21.00
   1a, 1c, 1f, 1j, 1k, 1m, 1x

 • 24. Januar 2020

  • DKI-fredagscafé. Kl. 15-19. Kantine 2.

  • Kursus aktionslæring

 • 25. Januar 2020

  • DanmarksIndsamling

 • 29. Januar 2020

  • Off. af karakterer 3g kl. 16

 • 30. Januar 2020

  • 3g skrivekursus (3 moduler)
   v/dansklærer

  • Forældrearr. 'Mit barn tager ikke stoffer ... Jeg har spurgt!' kl. 19.30

 • 31. Januar 2020

  • Karneval

Februar

 • 3. Februar 2020

  • 9.20-9.50: Route 66

  • EF-møder 1g, 2g, 3g i ugen

 • 4. Februar 2020

  • 3g SRP kladde projektbeskriv. indskrives i VG-log

 • 5. Februar 2020

  • Elevrådsmøde kl. 11.20 - 12.00

  • Musikturné grundskoler på VG

 • 6. Februar 2020

  • Drugrebels: kl. 9.50 - 11.20: 1g

  • Musikturné på 3 grundskoler

 • 10. Februar 2020

  • Vinterferie

 • 11. Februar 2020

  • Vinterferie

 • 12. Februar 2020

  • Vinterferie

 • 13. Februar 2020

  • Vinterferie

 • 14. Februar 2020

  • Vinterferie

 • 17. Februar 2020

  • 3g SRP 2. fælles indiv. vejledning

  • Off. af karakterer 1g, 2g kl. 16

  • VGcc: 18.00-20.00: Kaos og mønstre i naturen ved professor Mads Peter Sørensen DTU

 • 18. Februar 2020

  • 15.00-16.00: Professor Sine Rekey Hadrup: Immunterapi og kræft

  • 1g TKL-møde med ledelsen kl. 15-16

 • 19. Februar 2020

  • 3g SRP indskrivning af projektbeskrivelse i VG-log

 • 21. Februar 2020

  • Musikcafé

  • VG by Night

 • 25. Februar 2020

  • 9.20-9.50: Route 66

 • 26. Februar 2020

  • Lærere indskrive 3g SRP opgaveformulering

 • 27. Februar 2020

  • Kl. 20.00 VGV caféaften for tidligere elever og 3g elever

 • 29. Februar 2020

  • Juniorsprogcamp kl. 10-17 i Studiesalen

Marts

 • 2. Marts 2020

  • PR-møde (inkl. workshops pæd- projekter v/PU)
   Kl. 15-17

  • TechKarrieredag v/ITU på TDC
   Tilbud til piger på alle årgange

 • 3. Marts 2020

  • 3g SRP udlevering af opgaveformulering kl. 13.30
   (20 timers undervisningstid i SRP perioden)

 • 4. Marts 2020

  • VGcc: 18-20: Optogenetik - Lys styrer hjernen ved professor Albert Gjedde

 • 5. Marts 2020

  • 1g TKL-kursus (2) kl. 12-16 m/eksterne oplægsholdere og repr. GV, PU, ledelse

  • Forældrekonsultationer 1g kl. 17-21

 • 9. Marts 2020

  • SU-møde
   Kl. 15-17

  • VT 6 3g

 • 12. Marts 2020

  • Læringscirkel m/grundskoler
   kl. 16-19

 • 16. Marts 2020

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-21

 • 17. Marts 2020

  • 3g aflevering af SRP kl. 13.30

  • PU-møde kl. 15-18

 • 18. Marts 2020

  • Elevrådsmøde kl. 11.20 - 12.00

  • VT4 2g 2. eller 3. modul

 • 19. Marts 2020

  • 9.20-9.50: Route 66

 • 20. Marts 2020

  • Musikcafé

 • 23. Marts 2020

  • 2g terminsprøver

  • 3g flex

 • 24. Marts 2020

  • 2g terminsprøver

  • 3g flex

 • 25. Marts 2020

  • alm. undervisning

  • Fagdag religion 2.g

 • 26. Marts 2020

  • 2g SRO-evaluering

 • 27. Marts 2020

  • 2g SRO-evaluering

 • 30. Marts 2020

  • 2g studietur
   3g terminsprøver:

  • VGcc: 18-20: Meningsmålinger og valgmatematik ved cand.stat Hans bay

 • 31. Marts 2020

  • 2g studietur
   3g terminsprøver

April

 • 1. April 2020

  • 2g studietur
   3g terminsprøver

 • 2. April 2020

  • 2g studietur
   3g terminsprøver

 • 3. April 2020

  • 1g volleydag (årgangsfagdag idræt)

  • 2g studietur
   3g terminsprøver

 • 6. April 2020

  • Start påskeferie

 • 14. April 2020

  • Start VG efter påskeferien

 • 15. April 2020

  • 9.20-9.50:Route 66

 • 17. April 2020

  • O-show

 • 20. April 2020

  • Danmark spiser sammen i denne uge. Ugedag ikke aftalt endnu

  • Forårskoncert Virum Kirke kl. 19

 • 22. April 2020

  • Besøg fra Badalona

  • VT2 1g 2. eller 3. modul i Studiesal

 • 23. April 2020

  • Besøg fra Badalona

  • Elevrådsmøde kl. 11.20 - 12.00

 • 24. April 2020

  • Besøg fra Badalona

 • 25. April 2020

  • Besøg fra Badalona

 • 26. April 2020

  • Besøg fra Badalona

 • 27. April 2020

  • Besøg fra Badalona

 • 28. April 2020

  • Besøg fra Badalona

  • Forårskoncert på VG kl. 19

Maj

 • 5. Maj 2020

  • 9.20-9.50: Route 66

  • SRP 3g kollektiv vejledning /talepapir. 30 min. pr. klasse

 • 6. Maj 2020

  • PR-møde
   Kl. 15-16

 • 8. Maj 2020

  • St. Bededag

 • 11. Maj 2020

  • Delvis offentliggørelse af prøveplan for samtlige skriftlige prøver samt de mundtlige prøver, der afholdes før 25/5

 • 12. Maj 2020

  • SU-møde (m/delt. af AMR) kl. 15-18

  • VT7 3g 2. eller 3. modul i Studiesal

 • 14. Maj 2020

  • 1g DHO-skrivedag

 • 15. Maj 2020

  • 1g DHO-skrivedag

  • Off. af afsluttende karakterer

  • Offentliggørelse af den samlede eksamensplan (eftermiddag)

 • 16. Maj 2020

  • VGV 25 års jubilæumsfest

 • 18. Maj 2020

  • 1g DHO-skrivedag

 • 19. Maj 2020

  • 1g DHO-skrivedag

  • PU-møde
   kl. 15-17

 • 20. Maj 2020

  • 1g DHO-skrivedag (Aflev.)

 • 21. Maj 2020

  • Kristi Himmelfart

 • 22. Maj 2020

  • Fri Kristi Himmelfart

 • 25. Maj 2020

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-20

  • læsedag + VT

 • 26. Maj 2020

  • læsedag + VT

 • 27. Maj 2020

  • 1g DHO-evaluering

 • 28. Maj 2020

  • 1g DHO-evaluering

 • 29. Maj 2020

  • 1g DHO-evaluering

Juni

 • 1. Juni 2020

  • Pinse

 • 5. Juni 2020

  • Grundlovsdag

 • 12. Juni 2020

  • VGV 25, 40 og 50 års jubilæumsfest

 • 24. Juni 2020

  • Sidste prøvedag

 • 26. Juni 2020

  • Translokation
   Personalearrangement

Juli

 • 1. Juli 2020

  • Kontoret lukker kl. 12