December

 • 4. December 2019

  • VGcc: 18-20: Atomkraft - vejen til fossilfri energiforsyning? Ved afdelingschef Bent Lauritzen

 • 5. December 2019

  • 4-skole-træf (halv dag - fra kl. 12).
   Samf. - og mat.faggrupper på Greve

 • 6. December 2019

  • Berlin- og Paristur 3g sprog

 • 7. December 2019

  • Berlin- og Paristur 3g sprog

 • 8. December 2019

  • Berlin- og Paristur 3g sprog

 • 9. December 2019

  • Kl. 15.00 - 16.00: VGcc "Søvn" ved professor Poul Jennum,Rigshospitalet

 • 10. December 2019

  • 3g SRP-fagcafé v/fagkoo. kl. 15-16

  • VT1 1g 2. eller 3. modul i Studiesal

 • 11. December 2019

  • Skolens fødselsdag
   Alm. undervisning 1. modul
   Halv FN- verdensmålsdag i 2.-3.modul på tværs af klasser og årgange
   Derefter Verdensmålssamling for alle med kåring af vindere mv. i hallen

 • 12. December 2019

  • Afslutningskonf. Videnskabsklubben kl. 16.00-18.30 i Studiesalen

 • 13. December 2019

  • Årsbal
   Indlevering af kager kl. 7.30-8.00.
   Alm. undervisning til kl. 13.20 - afbrudt af fødselsdagsroute og derefter oppyntning)

 • 16. December 2019

  • 2g offentliggørelse af SRO-problemformulering på VG-intra

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-20

 • 17. December 2019

  • 3g SRP - VT5-intro i 2. eller 3. modul i Studiesal

  • Kl. 15.00 - 16.00: "Den normale og den syge hjerne" professor Troels Kjær

 • 20. December 2019

  • Alm. undervisning i 1.-2. modul
   Juleafslutning kl. 11-12
   Personalearrangement kl. 12.30

 • 23. December 2019

  • Start juleferie

Januar

 • 6. Januar 2020

  • Start VG efter juleferien

 • 7. Januar 2020

  • 9.20-9.50: Route 66

  • Elevrådsmøde kl. 11.20 - 12.00

 • 8. Januar 2020

  • 3g SRP valg af fag og emne

  • ÅBENT HUS

 • 9. Januar 2020

  • Valgfagsorientering for 2g 11.50 til 12.40

  • VGcc 14.30-16.00: Oplæg om Latinamerika

 • 10. Januar 2020

  • Idræt B fagtur

  • Korweekend

 • 11. Januar 2020

  • Idræt B fagtur

  • Korweekend

 • 12. Januar 2020

  • Idræt B fagtur

  • Korweekend

 • 13. Januar 2020

  • 2g TKL-møde med ledelsen kl. 15-16

  • Personalemøde kl. 11.10-12.00

 • 14. Januar 2020

  • 1g skrivekursus

  • 2g SRO skrivedage

  • 3g flex

 • 15. Januar 2020

  • 1g skrivekursus

  • 2g SRO skrivedage (aflev.)

  • 3g årgangs-fagdag oldtidskundskab

 • 16. Januar 2020

  • Elevrådsmøde kl. 11.20 i Kantine 2

  • PU-møde
   kl. 15-17

 • 17. Januar 2020

  • Personale-vinterarrangement v/socialt udvalg med mødetid kl. 17.15 (start 17.30)

 • 21. Januar 2020

  • 3g SRP: 1. fælles indiv. vejledning

 • 22. Januar 2020

  • 1g forældremøde kl. 19.30-21.00
   1b, 1d, 1e, 1h, 1s, 1u

 • 23. Januar 2020

  • 1g forældremøde kl. 19.30-21.00
   1a, 1c, 1f, 1j, 1k, 1m, 1x

 • 24. Januar 2020

  • DKI-fredagscafé. Kl. 15-19. Kantine 2.

  • Kursus aktionslæring

 • 25. Januar 2020

  • DanmarksIndsamling

 • 29. Januar 2020

  • Off. af karakterer 3g kl. 16

 • 30. Januar 2020

  • 3g skrivekursus (3 moduler)
   v/dansklærer

  • Forældrearr. 'Mit barn tager ikke stoffer ... Jeg har spurgt!' kl. 19.30

 • 31. Januar 2020

  • 2. besøg hos Ka

  • Besøg fra Laval

  • Karneval

Februar

 • 3. Februar 2020

  • 9.20-9.50: Route 66

  • Besøg fra Laval

  • EF-møder 1g, 2g, 3g i ugen

 • 4. Februar 2020

  • 3g SRP kladde projektbeskriv. indskrives i VG-log

  • Besøg fra Laval

 • 5. Februar 2020

  • Besøg fra Laval

  • Elevrådsmøde kl. 11.20 - 12.00

  • Musikturné grundskoler på VG

 • 6. Februar 2020

  • Besøg fra Laval

  • Drugrebels: kl. 9.50 - 11.20: 1g

  • Musikturné på 3 grundskoler

  • VGV bestyrelsesmøde kl. 18.30 hos PG

 • 10. Februar 2020

  • Vinterferie

 • 11. Februar 2020

  • Vinterferie

 • 12. Februar 2020

  • Vinterferie

 • 13. Februar 2020

  • Vinterferie

 • 14. Februar 2020

  • Vinterferie

 • 17. Februar 2020

  • 3g SRP 2. fælles indiv. vejledning

  • Off. af karakterer 1g, 2g kl. 16

  • VGcc: 18.00-20.00: Kaos og mønstre i naturen ved professor Mads Peter Sørensen DTU

 • 18. Februar 2020

  • 15.00-16.00: Professor Sine Rekey Hadrup: Immunterapi og kræft

  • 1g TKL-møde med ledelsen kl. 15-16.15

 • 19. Februar 2020

  • 3g SRP indskrivning af projektbeskrivelse i VG-log 23.59

 • 25. Februar 2020

  • Kl. 15:30: Bezzerwizzer i Studiesal. Konrad og Lucas

 • 26. Februar 2020

  • Lærere indskrive 3g SRP opgaveformulering

 • 27. Februar 2020

  • Kl. 20.00 VGV caféaften for tidligere elever og 3g elever

 • 29. Februar 2020

  • Juniorsprogcamp kl. 10-16 i Studiesalen
   (Briefing ml. 9-10)

Marts

 • 2. Marts 2020

  • 9.20-9.50: Route 66

  • PR-møde
   Kl. 15-17

 • 3. Marts 2020

  • 3g SRP udlevering af opgaveformulering kl. 13.30

 • 4. Marts 2020

  • VGcc: 18-20: Optogenetik - Lys styrer hjernen ved professor Albert Gjedde

 • 5. Marts 2020

  • 1g TKL-kursus (2) kl. 12-16 m/eksterne oplægsholdere og repr. GV, PU, ledelse

  • Forældrekonsultationer 1g kl. 17-21

 • 9. Marts 2020

  • SU-møde
   Kl. 15-17

  • VT 6 3g

 • 16. Marts 2020

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-21

 • 17. Marts 2020

  • PU-møde kl. 15-18

 • 18. Marts 2020

  • 3g aflevering af SRP kl. 13.30

 • 23. Marts 2020

  • 2g terminsprøver

  • 3g flex

 • 24. Marts 2020

  • 2g terminsprøver

  • 3g flex

 • 25. Marts 2020

  • alm. undervisning

  • Fagdag religion 2.g

 • 30. Marts 2020

  • 3g terminsprøver:

  • VGcc: 18-20: Meningsmålinger og valgmatematik ved cand.stat Hans Bay

 • 31. Marts 2020

  • 3g terminsprøver

April

 • 1. April 2020

  • 3g terminsprøver

 • 2. April 2020

  • 3g terminsprøver

 • 3. April 2020

  • 1g volleydag (årgangsfagdag idræt)

  • 3g terminsprøver

 • 6. April 2020

  • Start påskeferie

 • 14. April 2020

  • Start VG efter påskeferien

 • 15. April 2020

  • 9.20-9.50:Route 66

 • 17. April 2020

  • O-show

 • 20. April 2020

  • Danmark spiser sammen i denne uge. Ugedag ikke aftalt endnu

 • 22. April 2020

  • Besøg fra Badalona

  • VT2 1g 2. eller 3. modul i Studiesal

 • 23. April 2020

  • Besøg fra Badalona

  • Elevrådsmøde kl. 11.20 - 12.00

 • 24. April 2020

  • Besøg fra Badalona

 • 25. April 2020

  • Besøg fra Badalona

 • 26. April 2020

  • Besøg fra Badalona

 • 27. April 2020

  • Besøg fra Badalona

 • 28. April 2020

  • Besøg fra Badalona

  • Forårskoncert på VG kl. 19

Maj

 • 5. Maj 2020

  • 9.20-9.50: Route 66

  • SRP 3g kollektiv vejledning /talepapir. 30 min. pr. klasse

 • 6. Maj 2020

  • PR-møde
   Kl. 15-16

  • Sciencetalent-afslutning ?
   Kl. 18-20

 • 8. Maj 2020

  • St. Bededag

 • 11. Maj 2020

  • Delvis offentliggørelse af prøveplan for samtlige skriftlige prøver samt de mundtlige prøver, der afholdes før 25/5

 • 12. Maj 2020

  • SU-møde (m/delt. af AMR) kl. 15-18

  • VT7 3g 2. eller 3. modul i Studiesal

 • 14. Maj 2020

  • 1g DHO-skrivedag

  • Læringscirkel m/grundskoler
   kl. 16-19

 • 15. Maj 2020

  • 1g DHO-skrivedag

  • Off. af afsluttende karakterer

  • Offentliggørelse af den samlede eksamensplan (eftermiddag)

 • 18. Maj 2020

  • 1g DHO-skrivedag

  • Første mulige prøvedag

  • Skriftlig eksamen og årsprøver: Musik A

 • 19. Maj 2020

  • 1g DHO-skrivedag

  • PU-møde
   kl. 15-18

  • Skriftlig eksamen og årsprøver: Dansk A

 • 20. Maj 2020

  • 1g DHO-skrivedag (Aflev.)

  • Skriftlig eksamen og årsprøver: Engelsk A, Engelsk B, Fysik A, Spansk A, Tysk A

 • 21. Maj 2020

  • Kristi Himmelfart

 • 22. Maj 2020

  • Fri Kristi Himmelfart

 • 25. Maj 2020

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-20

  • læsedag + VT

  • Skriftlig eksamen og årsprøver: Bioteknologi A, Kemi A, Matematik A, Matematik B, Musik A

 • 26. Maj 2020

  • læsedag + VT

  • Skriftlig eksamen og årsprøver: Samfundsfag A, Tysk A

 • 27. Maj 2020

  • 1g DHO-evaluering

  • Skriftlig eksamen og årsprøver: Matematik A, Matematik B, Spansk A

 • 28. Maj 2020

  • 1g DHO-evaluering

  • Skriftlig eksamen og årsprøver: Biologi A, Bioteknologi A, Engelsk A, Engelsk B, Samfundsfag A

 • 29. Maj 2020

  • 1g DHO-evaluering

  • Skriftlig eksamen og årsprøver: Biologi A, Fransk A, Fysik

Juni

 • 1. Juni 2020

  • Pinse

 • 2. Juni 2020

  • Skriftlig eksamen og årsprøver: Fransk A, Kemi A

 • 5. Juni 2020

  • Grundlovsdag

 • 24. Juni 2020

  • Sidste prøvedag

 • 26. Juni 2020

  • Translokation
   Personalearrangement

Juli

 • 1. Juli 2020

  • Kontoret lukker kl. 12