Februar

 • 17. Februar 2021

  • Vinterferie

 • 18. Februar 2021

  • Vinterferie

 • 19. Februar 2021

  • Vinterferie

 • 22. Februar 2021

  • 3g terminsprøver (dansk)

  • 2g-årsprøver (fy, ke): 2a, 2c, (ma): 2e

  • Off. af karakterer 1g, 2g kl. 16

 • 23. Februar 2021

  • 3g terminsprøver

  • 1g TKL-møde med ledelsen
   kl. 15-16.00

 • 24. Februar 2021

 • 25. Februar 2021

  • 3g terminsprøver

  • 2g-årsprøver (ma, fy, ke): 2a, 2c, 2d, 2e

  • Aflyst: VGV caféaften for tidligere elever og 3g-elever

 • 26. Februar 2021

  • 3g terminsprøver

  • Vejledere indskriver 3g SRP-opgaveformulering

  • Virtuel musikcafé for alle interesserede

  • Musik søjlecafé: Kl. 15.00 - 17.00

Marts

 • 2. Marts 2021

  • PN 2. besøg i pædagogikum

 • 3. Marts 2021

  • 3g SRP udlevering af opgaveformulering kl. 13.30 over VGintra. Kontakt mulighed til egne vejledere til kl. 15.00

  • AZ SRP Skriveværksted

 • 4. Marts 2021

  • AZ SRP Skriveværksted 9.-15.00

  • SRP-Skrivevejledning kl. 9-14
   Skrivevejledere og AZ og udvalgte vejledere

 • 5. Marts 2021

  • AZ SRP Skriveværksted 9.-15.00

  • SRP-Skrivevejledning kl. 9-14.
   Skrivevejledere og AZ og udvalgte vejledere

 • 8. Marts 2021

  • AZ SRP Skriveværksted 9.-15.00

  • SRP: Individuel vejledning. Træffetid (virtuelt) v. vejledere.

 • 9. Marts 2021

  • AZ SRP Skriveværksted kl. 9-15.00

  • SRP: Individuel vejledning. Træffetid (virtuelt) v. vejledere.

 • 10. Marts 2021

  • AZ SRP Skriveværksted kl. 9.00 - 15.00

  • SRP-Skrivevejledning kl. 9-14
   Skrivevejledere og AZ og udvalgte vejledere

 • 11. Marts 2021

  • AZ SRP Skriveværksted 9.00 - 15.00

  • SRP-Skrivevejledning kl. 9-14
   Skrivevejledere og AZ og udvalgte vejledere

 • 12. Marts 2021

  • AZ SRP Skriveværksted 9.-15.00

  • SRP: Individuel vejledning. Træffetid (virtuelt) v. vejledere.

 • 15. Marts 2021

  • AZ SRP Skriveværksted 9.00 - 15.00

 • 16. Marts 2021

  • AZ SRP Skriveværksted 9.00 - 15.00

 • 17. Marts 2021

  • 3g aflevering af SRP kl. 13.30. Opgaven skal oploades på VGintra og netprøver.dk

 • 22. Marts 2021

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-21

 • 23. Marts 2021

  • 10.20 - 11.20
   Routebanko

 • 24. Marts 2021

  • VGV bestyrelsesmøde, 19.30 PG

 • 26. Marts 2021

  • 1g volleydag er aflyst. Er erstattet af udendørs trivselsdag/undervisning

 • 29. Marts 2021

  • Start påskeferie

April

 • 6. April 2021

  • Fysisk på VG: 2b, 2c, 2d, 2e, 2j, 2m, 2s og alle 1g'erne. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • Start VG efter påskeferien

 • 7. April 2021

  • Fysisk på VG: 2b, 2c, 2d, 2e, 2j, 2m, 2s og alle 1g'erne. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

 • 8. April 2021

  • Fraværsmøder

  • Fysisk på VG: 2b, 2c, 2d, 2e, 2j, 2m, 2s og alle 1g'erne. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

 • 9. April 2021

  • Fraværsmøder

  • Fysisk på VG: 2b, 2c, 2d, 2e, 2j, 2m, 2s og alle 1g'erne. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

 • 10. April 2021

  • Aflyst Kl. 19.00: VGV 10 års jubilæumsfest

 • 12. April 2021

  • 2. besøg Marie

  • Kl. 15.00: Intro til FF-plan for 1g i 45 min. SV, AZ og PG. Virtuelt.

  • Fysisk på VG: 2a, 2f, 2h, 2k, 2u, 2x og alle 3g'erne. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

 • 13. April 2021

  • Fysisk på VG: 2a, 2f, 2h, 2k, 2u, 2x og alle 3g'erne. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

 • 14. April 2021

  • VT1 for alle 1g elever i 2. modul ved, Ja, MS og Ka

  • Fysisk på VG: 2a, 2f, 2h, 2k, 2u, 2x og alle 3g'erne. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

 • 15. April 2021

  • Al undervisning er virtuel

 • 16. April 2021

  • Al undervisning er virtuel

  • O-show Aflyst

 • 19. April 2021

  • Al undervisning er virtuel

  • CS:GO VG-mesterskaberne kl. 15:30

 • 20. April 2021

  • Al undervisning er virtuel

 • 21. April 2021

  • Al undervisning er virtuel

  • MatA udlev af forb. mat.

 • 22. April 2021

  • PU-møde kl. 15-16

  • Fysisk på VG: 2b, 2c, 2d, 2e, 2j, 2m, 2s og alle 1g'erne. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • Ansatte selvtest studiesalen 7.30-12.00

 • 23. April 2021

  • Fysisk på VG: 2b, 2c, 2d, 2e, 2j, 2m, 2s og alle 1g'erne. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • Ansatte selvtest studiesalen 7.30-12.00

 • 26. April 2021

  • Fysisk på VG: 2a, 2f, 2h, 2k, 2u, 2x og alle 3g'erne. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-13.30

 • 27. April 2021

  • Fraværsmøde

  • PN 3 besøg

  • Fysisk på VG: 2a, 2f, 2h, 2k, 2u, 2x og alle 3g'erne. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-12.00

  • Forårskoncert på VG kl. 19 - aflyst

 • 28. April 2021

  • Fysisk på VG: 2a, 2f, 2h, 2k, 2u, 2x og alle 3g'erne. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-13.30

 • 29. April 2021

  • Fysisk på VG: 2a, 2f, 2h, 2k, 2u, 2x og alle 3g'erne. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-12.00

 • 30. April 2021

  • St. Bededag

Maj

 • 3. Maj 2021

  • 1g DHO skrivedag

  • Skriveværksted kl. 9-14, AZ + TJ + Dansk 11-13 & historie-lærer kl. 12-14

  • Fysisk på VG: 2b, 2c, 2d, 2e, 2j, 2m, 2s. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-12.00

 • 4. Maj 2021

  • 1g DHO skrivedag

  • Skriveværksted kl. 9-14, AZ + AJ
   Dansk 9-14 & historie-lærer kl. 10-13

  • Personalemøde virtuelt i Teams
   kl. 16-17 (om eksamen mv.)

  • Fysisk på VG: 2b, 2c, 2d, 2e, 2j, 2m, 2s. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-12.00

 • 5. Maj 2021

  • 1g DHO skrivedag

  • Skriveværksted 9-14, AZ
   Dansk 10 - 14 & historie-lærer kl. 10-11:30

  • Fysisk på VG: 2b, 2c, 2d, 2e, 2j, 2m, 2s. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-12.00

 • 6. Maj 2021

  • 1g DHO skrivedag

  • Skriveværksted kl. 9-14, AZ
   Dansk & historie-lærer kl. 10-12

  • kl. 16: Offentliggørelse af eksamensplan

  • Fysisk på VG: Alle 3.g'ere. 2b, 2c, 2d, 2e, 2j, 2m, 2s. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-12.00

 • 7. Maj 2021

  • 1g DHO skrivedag, Aflevering kl. 14.00 i Word.
   Både i Lectio og i VGintra

  • Skriveværksted kl. 9-14, AZ
   Dansk 10-12 & historie-lærer kl. 10-13

  • Fysisk på VG: Alle 3.g'ere. 2b, 2c, 2d, 2e, 2j, 2m, 2s. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-12.00

 • 8. Maj 2021

  • 1

 • 10. Maj 2021

  • SU-møde kl. 15-18 (m/AMR)

  • 3. besøg Marie

  • Fysisk på VG: 2a, 2f, 2h, 2k, 2u, 2x og alle 3g'erne. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • Ansatte selvtest balkon kl. 7.30-14.30

 • 11. Maj 2021

  • Fysisk på VG: 2a, 2f, 2h, 2k, 2u, 2x og alle 3g'erne. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • Ansatte selvtest balkon kl. 7.30-12.00

  • Kl. 11.10 - 11.50: Elevrådsmøde for 1g, 2g og 3g elevrådsrepræsentanter i Auditoriet.

 • 12. Maj 2021

  • Fysisk på VG: 2a, 2f, 2h, 2k, 2u, 2x og alle 3g'erne. Alle andre klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • OBS ingen selvtest ansatte

 • 13. Maj 2021

  • Kr. Himmelfart

 • 14. Maj 2021

  • Fri efter Kr. Himmelfart

 • 17. Maj 2021

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-20

  • Fysisk på VG: Alle 3g'ere, 2b, 2c, 2d, 2e, 2j, 2m, 2s og alle 1g'erne. De øvrige 2g-klasser klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • Ansatte selvtest balkon kl. 7.30-15.00

 • 18. Maj 2021

  • Fysisk på VG: Alle 3g'ere, 2b, 2c, 2d, 2e, 2j, 2m, 2s og alle 1g'erne. De øvrige 2g-klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-15.00

 • 19. Maj 2021

  • Fysisk på VG: Alle 3g'ere, 2b, 2c, 2d, 2e, 2j, 2m, 2s og alle 1g'erne. De øvrige 2g-klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-15.00

 • 20. Maj 2021

  • Fysisk på VG: 2b, 2c, 2d, 2e, 2j, 2m, 2s og alle 1g'erne. De øvrige 2g-klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-15.00

  • DHO-evaluering (1u & 1x)
   Covid-aflyst: Skriftlig eksamen Musik A

 • 21. Maj 2021

  • DHO-evaluering (1u & 1x)

  • Fysisk på VG: Alle 3g'ere har skriftlig eksamen, 2b, 2c, 2d, 2e, 2j, 2m, 2s og alle 1g'erne. De øvrige 2g-klasser vil modtage virtuel undervisning.

  • OBS ingen selvtest ansatte

  • Skriftlig eksamen Da A

 • 24. Maj 2021

  • 2. pinsedag

 • 25. Maj 2021

  • Skriftlig årsprøve: 2g DA

  • Ekstra undervisning for 3g'erne

  • Al undervisning er fysisk for alle elever.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-15.00

  • Covid-aflyst: Skriftlig eksamen Eng A, Eng B, Fysik A, Spansk A, Tysk A

  • DHO-evaluering (1a, b, c, e, f, j, s)

 • 26. Maj 2021

  • DHO-evaluering (1a, b, c, e, f, j, s)

  • Skriftlig årsprøve: 2g BI, BT, MU & SA

  • Ekstra undervisning for 3g'erne

  • Al undervisning er fysisk for alle elever.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-12.00

  • Covid-aflyst: Skriftlig eksamen Biotek A, Kemi A, Mat A, Mat B, Mu A (2)

 • 27. Maj 2021

  • DHO-evaluering (1d, h, k, m)

  • Skriftlig årsprøve: 2g EN

  • Ekstra undervisning for 3g'erne

  • Al undervisning er fysisk for alle elever.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-15.00

  • Covid-aflyst: Skriftlig eksamen Samf A, Tysk A (2)

 • 28. Maj 2021

  • DHO-evaluering (1d, h, k, m)

  • Skriftlig årsprøve: 2g SP

  • Ekstra undervisning for 3g'erne

  • Sidste skoledag 3g
   Al undervisning er fysisk for alle elever.

  • OBS ingen selvtest ansatte

  • Covid-aflyst: Skriftlig eksamen Mat A, (2) Mat B (2), Spansk A (2)

 • 31. Maj 2021

  • Skriftlig årsprøve: 1g Engelsk (alle klasser)

  • Al undervisning er fysisk for alle elever.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-14.30

  • Covid-aflyst: Skriftlig eksamen Bio A, Eng A (2), Eng B (2), Samf A (2)

Juni

 • 1. Juni 2021

  • Skriftlig årsprøve: 1g Matematik (alle klasser)

  • Al undervisning er fysisk for alle elever.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-12.00

  • Covid-aflyst: Skriftlig eksamen Bio A (2), Fransk A, Fysik A (2)

 • 2. Juni 2021

  • Al undervisning er fysisk for alle elever.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-14.30

  • Covid-aflyst: Skriftlig eksamen Fransk A (2), Kemi A (2)

 • 3. Juni 2021

  • Al undervisning er fysisk for alle elever.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-15.00

  • 3g: Offentliggørelse af afsluttende standpunktskarakterer kl. 16.00

 • 4. Juni 2021

  • Al undervisning er fysisk for alle elever.

  • Ansatte selvtest balkon 7.30-12.00

 • 5. Juni 2021

  • Grundlovsdag

 • 7. Juni 2021

  • Ansatte selvtest balkon 8.30-14.00

 • 8. Juni 2021

  • Ansatte selvtest balkon 8.30-14.00

 • 9. Juni 2021

  • 1g & 2g: Offentliggørelse af afsluttende standpunktskarakterer kl. 16.00

  • Selvtest studiesal 8.30-14.00

 • 10. Juni 2021

  • Selvtest studiesal 7.30-14.00

 • 11. Juni 2021

  • VGV bestyrelsesmøde kl 17.30 hos Pia Gars. Flyttet til 12. august

  • Selvtest studiesal 7.30-14.00

 • 14. Juni 2021

  • Selvtest 7.30-15.00 balkon

  • Censormøder

 • 15. Juni 2021

  • Selvtest 7.30-15.00 balkon

  • Censormøder

 • 16. Juni 2021

  • Selvtest 7.30-15.00 balkon

 • 17. Juni 2021

  • Selvtest 7.30-15.00 bro ud for balkon

 • 18. Juni 2021

  • Selvtest 7.30-15.00 bro ud for balkon

 • 23. Juni 2021

  • Sidste mulige prøvedag
   Studenterreception kl. ca. 15.30-18.30

 • 24. Juni 2021

  • 1g & 2g: Offentliggørelse af årskarakterer kl. 16.00

 • 25. Juni 2021

  • Translokation
   Personalearrangement

August

 • 4. August 2021

  • Kontoret åbner

 • 10. August 2021

  • Skolestart 1g kl. 9:00

 • 11. August 2021

  • Skolestart 2g, 3g og 4g kl. 8:00