Januar

 • 24. Januar 2023

  • Indskrivning af 3g SRP kladde-projektbeskrivelse i VGLog. Skal være udfyldt 22.00, så meget I kan.

  • Besøg på VG af 4 franske udvekslingselever

 • 25. Januar 2023

  • Besøg på VG af 4 franske udvekslingselever

 • 26. Januar 2023

  • 2g TKL møde med ledelsen kl. 15.05-16.00.

  • Besøg på VG af 4 franske udvekslingselever

 • 27. Januar 2023

  • Besøg på VG af 4 franske udvekslingselever

 • 28. Januar 2023

  • Kl. 10.00 til 14.00: DK-indsamling

 • 30. Januar 2023

  • VG-læser for hele skolen i slutningen af 3. modul

  • Besøg på VG af 4 franske udvekslingselever

 • 31. Januar 2023

  • Forældremøde kl. 19:30 for 1a, 1b, 1e, 1s, 1j, 1x

  • Tirs-fred: EF møder for 1.g klasserne

  • Besøg på VG af 4 franske udvekslingselever

Februar

 • 1. Februar 2023

  • Forældremøde kl 19:30 for 1c, 1d, 1f, 1h, 1k, 1m, 1u

  • Besøg på VG af 4 franske udvekslingselever

 • 2. Februar 2023

  • VT4 for hele 3g årgangen i 3. modul

  • Besøg på VG af 4 franske udvekslingselever

 • 3. Februar 2023

  • Besøg på VG af 4 franske udvekslingselever

  • Route kl. 10.45-11.20

 • 6. Februar 2023

  • 1g: 1. standpunkt offentliggørelse kl. 16

  • Besøg på VG af 4 franske udvekslingselever

  • EF møder for 2. og 3.g klasserne i ugen

 • 7. Februar 2023

  • 3g skrivekursus (1.-3.modul)

  • 2g klasseteammøde kl. 15-16.30

  • Besøg på VG af 4 franske udvekslingselever

 • 8. Februar 2023

  • Koncerter på VG for lokale folkeskoler med musik A eleverne

  • Besøg på VG af 4 franske udvekslingselever

  • Kl. 16.30: VGV bestyrelsesmøde

 • 9. Februar 2023

  • Musik A eleverne på turné

  • Workshop for fremmedsproglærere på VG (NCFF m/RG)
   Kl. 13-17

  • Besøg på VG af 4 franske udvekslingselever

 • 10. Februar 2023

  • Slut genbesøg indiv. udveksl. Frankrig

  • VG-læser for hele skolen i slutningen af 2. modul

 • 13. Februar 2023

  • Vinterferie

 • 14. Februar 2023

  • Vinterferie

 • 15. Februar 2023

  • Vinterferie

 • 16. Februar 2023

  • Vinterferie

 • 17. Februar 2023

  • Vinterferie

  • OBS på opsætning til terminsprøver v/pedeller

 • 20. Februar 2023

  • 2g-3g: 2. standpunkt offentliggørelse kl. 16

  • 3g terminsprøve: Dansk

 • 21. Februar 2023

  • 3g terminsprøver: BI, BT, FY, MU & SA

 • 22. Februar 2023

  • 3g terminsprøver: EN & KE

 • 23. Februar 2023

  • KL. 19.30: VGV café for tidligere elever og 3.g elever

  • 3g terminsprøver: FR, SP og TY

  • PU-møde kl. 15-18

  • Halv engelsk fagdag (3.-4. modul)

 • 24. Februar 2023

  • 2g terminsprøver (engelsk)

  • 3g SRP 2. fællesvejledning på Teams

  • Karnevalsfest

 • 28. Februar 2023

  • 3g SRP-indskrivning af projektbeskrivelse i VGLog senest
   kl. 23.59

Marts

 • 1. Marts 2023

  • 15.05-16.30: VGcc: Idrætspsykolog Jakob Hansen om Præstationspsykologi

 • 2. Marts 2023

  • 3g spansk-tur

 • 3. Marts 2023

  • SRP-workshop for SRP-vejledere
   kl. 13.30-17.00 (tilbud) Lærerværelset

  • 3g spansk-tur

 • 4. Marts 2023

  • 3g spansk-tur

 • 5. Marts 2023

  • 3g spansk-tur

 • 7. Marts 2023

  • SRP-opgaveformulering færdigindskrevet inden kl. 23.59
   (Fagkoordinatorer kigger opgaveformuleringer igennem i perioden 8/3-10/3 inden kl. 12)

  • FU-møde kl. 15.05-16.15

  • Fagdag religion 8-11.20

 • 8. Marts 2023

  • Route kl. 10.50-11.20

 • 9. Marts 2023

  • 1g FF-intro ved SV og PG

  • Rejsemøde 2g studietur
   Kl. 16.00-17.00 i aud.

 • 10. Marts 2023

  • Personale-arrangement
   (OBS: mødetid fælles aktivitet kl. 16.30)

  • Vinderkåring 1g skrivekursus
   kl. 11.00-11.20 i studiesalen

  • Årgangsfagdag i Old

 • 11. Marts 2023

  • 1g fransk-udveksling i Le Havre - frem til og med to. 16/3)

 • 13. Marts 2023

  • SRP mødetid: Kl. 8.15.
   3g udlevering af SRP-opgaveformulering i Studiesal
   kl. 8.30 ved TKL
   Vejledere til stede kl. 8.30-9.30
   SRP skrivedag

  • 1g-elever på udveksling i Frankrig

 • 14. Marts 2023

  • 3g SRP skrivedag
   Skriveværksted

  • SU-møde kl. 15-17

  • Fagdag dansk 9-15

  • 1g-elever på udveksling i Frankrig

 • 15. Marts 2023

  • 3g SRP skrivedag
   Skriveværksted

  • 1g forældrekonsultationer kl. 15-18

  • 1g-elever på udveksling i Frankrig

  • 11.50-13.30: 5 2g klasser til arrangement om SIKKER TRAFIK i auditoriet

 • 16. Marts 2023

  • 3g SRP skrivedag
   Skriveværksted

  • 1g-elever på udveksling i Frankrig

 • 17. Marts 2023

  • 3g SRP skrivedag
   Skriveværksted

 • 20. Marts 2023

  • 3g SRP skrivedag
   Skriveværksted

  • Bestyrelsesmøde 17-21

  • 1g TKL møde med ledelsen kl. 15.05-16.00

  • Erasmus+-besøg fra Island

 • 21. Marts 2023

  • 3g SRP skrivedag
   Skriveværksted

  • Erasmus+-besøg fra Island

 • 22. Marts 2023

  • 3g SRP skrivedag
   Skriveværksted

  • PR-møde kl. 14-17

  • Erasmus+-besøg fra Island

 • 23. Marts 2023

  • 3g SRP skrivedag
   Skriveværksted

 • 24. Marts 2023

  • 3g SRP skrivedag
   Aflevering af SRP
   Opgaven skal uploades både på
   Netprøver.dk og VGINtra senest kl. 15:00

  • 1g volleydag

 • 25. Marts 2023

  • Genbesøg fra Le Havre 1g fransk-udveksling - frem til og med to. 30/3)

 • 27. Marts 2023

  • 2g Rejseuge

  • Besøg på VG af 1g udveksling fra Le Havre

 • 28. Marts 2023

  • 2g Rejseuge

  • Besøg på VG af 1g udveksling fra Le Havre

 • 29. Marts 2023

  • 2g Rejseuge

  • Besøg på VG af 1g udveksling fra Le Havre

 • 30. Marts 2023

  • 2g Rejseuge

  • Besøg på VG af 1g udveksling fra Le Havre

 • 31. Marts 2023

  • 2g Rejseuge

April

 • 3. April 2023

  • Påskeferie

 • 4. April 2023

  • Påskeferie

 • 5. April 2023

  • Påskeferie

 • 6. April 2023

  • Påskeferie

 • 7. April 2023

  • Påskeferie

 • 10. April 2023

  • 2. Påskedag

 • 12. April 2023

  • Frivillige krea-workshops på lærerværelset

 • 13. April 2023

  • Klasseteammøder 1g 15.00-16.30

  • Læringscirkel med grundskoler
   kl. 16-19

  • VT1 for hele 1g årgangen i studiesalen i 2. modul.

 • 14. April 2023

  • Fredagscafé kl. 15-18

 • 17. April 2023

  • 1g tyskudveksling til Tostedt

 • 18. April 2023

  • 1g tyskudveksling til Tostedt

 • 19. April 2023

  • PU-møde kl. 15-19

  • 3g flexdag

  • 1g tyskudveksling til Tostedt

 • 20. April 2023

  • 2g terminsprøve - matematik

  • 3g flexdag

  • 1g tyskudveksling til Tostedt

 • 21. April 2023

  • 3g terminsprøve - matematik

  • Elevråds hyttetur kl. 16.00

  • 1g tyskudveksling til Tostedt

 • 22. April 2023

  • Elevråds hyttetur

 • 23. April 2023

  • Elevråds hyttetur kl. 13.00

 • 24. April 2023

  • OBS Forskningens Døgn i uge 17

  • Forårskoncert i Virum Kirke kl. 19.00

 • 27. April 2023

  • 10.40: Route 66

 • 28. April 2023

  • Gallafest

 • 29. April 2023

  • Kl. 13.00: VG kvindefrokost

Maj

 • 2. Maj 2023

  • Forårskoncert på VG kl. 19.00

 • 3. Maj 2023

  • Personalemøde på Teams kl. 16-17

 • 4. Maj 2023

  • Delvis offentliggørelse af prøveplanen for samtlige skriftlige eksamener og årsprøver

  • Besøg fra Badalona (1g spansk)

 • 5. Maj 2023

  • Bededag

  • Besøg fra Badalona (1g spansk)

 • 6. Maj 2023

  • Besøg fra Badalona (1g spansk)

 • 7. Maj 2023

  • Besøg fra Badalona (1g spansk)

 • 8. Maj 2023

  • Besøg fra Badalona (1g spansk)

 • 9. Maj 2023

  • Fodboldkamp ml. VG og NAG kl. 16.30 på VSBs opvisningsbane

  • Kl. 8.00: SRP - fagcafé om eksamen og VT for hele 3g/4g årgangen virtuelt i 1. modul over Teams

  • Besøg fra Badalona (1g spansk)

 • 10. Maj 2023

  • Besøg fra Badalona (1g spansk)

  • SU-møde kl. 15-19 (inkl. AMR)

 • 11. Maj 2023

  • Årgangsfagdag historie 1g

 • 12. Maj 2023

  • Offentliggørelse af hele eksamensplanen (kl. 13.40)

  • 3g'ernes sidste skoledag
   (Alm. undervisning i 1g og 2g)

  • Alle årg.: Offentliggørelse af afsluttende standpunkt (KUN afsluttende fag) kl. 15.15

 • 15. Maj 2023

  • Skr. årsprøve: 2g dansk

  • Skr. eksamen: 3g Musik A

  • 1g DHO skrivedag

 • 16. Maj 2023

  • Skr. eksamen: 3g Dansk A

  • 1g DHO skrivedag

 • 17. Maj 2023

  • 1g DHO skrivedag

  • 1g aflev. DHO - senest kl. 14

  • Skr. eksamen: 3g Engelsk A (1), Fysik A (1), Tysk A (1)
   2g Engelsk B (1)

 • 18. Maj 2023

  • Kristi Himmelfartsdag

 • 19. Maj 2023

  • Fri efter Kr. Himmelfart

 • 22. Maj 2023

  • Skr. årsprøve: 1g engelsk (b,c,d,e,f,k,m)

  • Kl. 10-11.30: Ny i eksamen med PG. Alle er velkomne.

  • Skr. eksamen: 3g Kemi A (1) og Matematik A (1)

 • 23. Maj 2023

  • Skr. årsprøve: 1g engelsk (a,h,j,s,u,x)

  • Skr. eksamen: 3g Samfundsfag A (1), Tysk A (2)

 • 24. Maj 2023

  • Skr. årsprøve: Fysik A (valgfag)

  • Kl. 17.00: VGV bestyrelsesmøde, AC, AR og PG

  • Skr. eksamen: 3g Spansk A (2).
   2g Matematik B (2)

 • 25. Maj 2023

  • Skr. eksamen: 3g Biologi A (1), Biotek A (2)
   Skr. årsprøve: 2g biologi A, biotek A, musik A & samfundsfag A

 • 26. Maj 2023

  • Skr. årsprøve: Spansk A, Fransk A (valgfag), Tysk A (valgfag)

  • Skr. eksamen: 3g Fransk A (1), Fysik A (2)

 • 29. Maj 2023

  • 2. Pinsedag

 • 30. Maj 2023

  • Skr. eksamen: 3g Kemi A (2)

  • 1g-2g: Offentliggørelse af årskarakterer kl. 16

Juni

 • 1. Juni 2023

  • Bestyrelsesmøde 17-20

 • 5. Juni 2023

  • Grundlovsdag

 • 8. Juni 2023

  • Velkomstmøde for kommende 1g'ere med forældre kl. 19-21

 • 10. Juni 2023

  • VGV jubilæumsreception for 25, 40, 50 og 60 årsjubilarer

 • 21. Juni 2023

  • Sidste prøvedag

  • Studentermiddag

 • 22. Juni 2023

  • Reception ansatte

 • 23. Juni 2023

  • Translokation

  • Personalearrangement

August

 • 2. August 2023

  • Kontoret åbner kl. 8

 • 10. August 2023

  • Skolestart 2g, 3g og 4g kl. 8.00-8.20 i VG Hal
   1g GKL-modul kl. 8.00-9.30
   1g AP-intro modul kl. 9.50-11.20
   1g tutortime kl. 11.50-13.00
   1g idrætsaktivitet kl. 13.00-15.00

 • 11. August 2023

  • Normal undervisning for alle årgange kl. 8.00-15.00

 • 14. August 2023

  • 1g matematikscreening hele dagen i aud.

 • 15. August 2023

  • Kl. 17-20 Elevrådsmøde med 2g og 3g repræsentanter på
   lærerværelset
   (m/gæster ift. mindfulness og sorggruppe for unge)

 • 16. August 2023

  • Kl. 15: Startup Bootcamp rekruttering PG

 • 21. August 2023

  • Møde om 3g fagtur kl. 15.05-15.35 i aud.

 • 24. August 2023

  • 2g klasseteammøde kl. 15-16.30

 • 25. August 2023

  • Jubilæumsfest for 30-årsjubilarer

  • Personalearrangement fra kl. 12

 • 28. August 2023

  • Besøg fra Tostedt (2g)

 • 29. August 2023

  • 3g TKL-møde med ledelsen kl. 15.05-16.00

  • Besøg fra Tostedt (2g)

 • 30. August 2023

  • 1g læsescreening hele dagen i aud.

  • Besøg fra Tostedt (2g)

 • 31. August 2023

  • Besøg fra Tostedt (2g)

September

 • 1. September 2023

  • Besøg fra Tostedt (2g)

 • 4. September 2023

  • Bautahøj-kursus

 • 5. September 2023

  • Bautahøj-kursus

 • 6. September 2023

  • Ungdommens Folke Møde (UFM)
   1g årgangsfagdag samfundsfag

  • SU-møde kl. 15-17

 • 7. September 2023

  • Ungdommens Folke Møde (UFM)
   2g årgangsfagdag dansk

 • 11. September 2023

  • 2g Biocamp (stamklasser 2c, 2d)

  • 1g SR-præs

  • 3g flexdag

 • 12. September 2023

  • 2g Biocamp (stamklasser 2c, 2d)

  • 2g flexdag

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-20

  • 1g AP-midtvejstest/NV-felt/laboratorie

  • 3g adventure dag

 • 13. September 2023

  • 1g SR-præs.

  • 3g fagtur

  • 2g flexdag

 • 14. September 2023

  • 1g AP-midtvejstest/NV-felt/laboratorie

  • 3g fagtur

  • 2g sprogdag

 • 15. September 2023

  • 1g SR-præs.

  • 3g fagtur

  • 2g fodbolddag

 • 18. September 2023

  • 1g studieretningssamtaler m/GV begynder
   Faglærere orienterer om A/B-niv.

 • 19. September 2023

  • PU-møde kl. 15-18

  • 1g matematikscreening kl. 8-10

 • 20. September 2023

  • Udveksling til Badalona (2g spansk)

 • 21. September 2023

  • Udveksling til Badalona (2g spansk)

 • 22. September 2023

  • Udveksling til Badalona (2g spansk)

  • 1g eval.samtaler matematik v/mat.lærere begynder

 • 23. September 2023

  • Udveksling til Badalona (2g spansk)

 • 24. September 2023

  • Udveksling til Badalona (2g spansk)

 • 25. September 2023

  • Udveksling til Badalona (2g spansk)

  • 1g evalueringssamtaler v/mat.lærere
   1g forældremøde kl. 19.30 om studieretningsvalg m/delt. af Studievalg Danmark

 • 26. September 2023

  • Udveksling til Badalona (2g spansk)

  • Markering af den Europæiske Sprogdag

  • 1g evalueringssamtaler matematik v/mat.lærere

 • 27. September 2023

  • SR-café 1g kl. 15-16

 • 28. September 2023

  • Naturvidenskabsfestival (2g naturvidenskab og grundskoler) m/besøg af 8./9. klasses elever

 • 29. September 2023

  • 3g NgB fagtur

 • 30. September 2023

  • 3g NgB-fagtur

Oktober

 • 2. Oktober 2023

  • 1g inden kl. 8.00 valg af studieretning

 • 5. Oktober 2023

  • Læringscirkel kl. 16.00-19.00

 • 7. Oktober 2023

  • 12-16: Lyserød Lørdag

 • 12. Oktober 2023

  • PR-møde kl. 14-17
   Tema: Samarbejde om klasser og hold og TKL-struktur

  • 1g læsedag (AP-eksamen)

 • 16. Oktober 2023

  • Efterårsferie

 • 17. Oktober 2023

  • Efterårsferie

 • 18. Oktober 2023

  • Efterårsferie

 • 19. Oktober 2023

  • Efterårsferie

 • 20. Oktober 2023

  • Efterårsferie

 • 23. Oktober 2023

  • 1g læsedag (NV-eksamen)

 • 25. Oktober 2023

  • Start Videnskabsklubben på VG

  • 2g skrivekursus
   (Oplægsholder kl. 9.00-9.50 i Studiesalen)

 • 26. Oktober 2023

  • 2g skrivekursus

  • NV-eksamen

 • 27. Oktober 2023

  • Influenzavaccination 11:00 (husk at bestille tid)

  • 1g. Farvel til GF-klasse-dag

 • 30. Oktober 2023

  • Nyt skema

  • 1g. Nye klasser. Intro 2.0

 • 31. Oktober 2023

  • Elevfotografering

  • 2g SRO opgave offentliggøres

  • 1g. Første almindelige skoledag i studieretningsklasse

November

 • 1. November 2023

  • Elevfotografering

  • 12.30: Udvalgsmesse for 1g i VG-hal

 • 2. November 2023

  • Elevfotografering

  • PU-møde kl. 12-19
   (inkl. ekskursion)

 • 3. November 2023

  • 1g Intro 2.0-program (kun m/2g tutorer)
   2g flex
   FF inspirationsdag mod SRP
   Alle 3g´ere hele dagen

 • 6. November 2023

  • Intro 2.0

 • 13. November 2023

  • Fem fede Dage?

 • 21. November 2023

  • Premiere på musical

 • 22. November 2023

  • Musicalforestilling

 • 23. November 2023

  • Danmark spiser sammen?

 • 24. November 2023

  • Musicalforestilling

  • Kompetencekursus, opfølgning på Bautahøj. Hele dagen for tilmeldte

  • Startup Bootcamp

 • 25. November 2023

  • Musicalforestilling

  • Startup Bootcamp

 • 27. November 2023

  • 2g SRO skrivedag

  • Introduktion til SRP for 3g
   30 minutter til hver klasse. TM og PG

 • 28. November 2023

  • 2g SRO skrivedag
   2g aflev. SRO kl. 21.00

  • Alle fag introducerer SRP i deres fag i perioden
   28/11-15/12

  • Et SRP-modul med alle 3g eleverne v/studiebibliotekar i perioden 28/11-5/12

  • Halv pæd.dag om plagiat m/efterflg. fælles spisning

 • 30. November 2023

  • VG-smil julestue på lærerværelset?

December

 • 4. December 2023

  • SU-møde kl. 15-17

 • 5. December 2023

  • SRP-fagcafé fysisk m/fagkoo. - obl.?
   kl. 13.30-15.00

 • 6. December 2023

  • Slut Videnskabsklubben på VG

  • Personalemøde på Teams kl. 16-17

 • 11. December 2023

  • Skolens fødselsdag
   Lagkager aflev. inden kl. 8.00
   Alm. undervisning i 1.og 2. modul
   Dernæst Route m/fødselsdagsfejring - og efterflg. lagkagespisning?

 • 12. December 2023

  • 3g SRP valg af fag og emne i Lectio senest kl. 14.00

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-20

 • 19. December 2023

  • Juleafslutning og personalearrangement

 • 20. December 2023

  • Juleferie starter

Januar

 • 3. Januar 2024

  • Start VG efter juleferien

 • 5. Januar 2024

  • Korweekend

 • 6. Januar 2024

  • Korweeekend

 • 7. Januar 2024

  • Korweekend

 • 8. Januar 2024

  • SRP-vejledere fastlægges

 • 10. Januar 2024

  • ÅBENT HUS

 • 17. Januar 2024

  • 3g SRP 1. fællesvejledning (virtuelt)
   VT4 3g i 1. modul (virtuelt)

 • 19. Januar 2024

  • IdrætB-fagtur?

 • 20. Januar 2024

  • IdrætB-fagtur?

 • 21. Januar 2024

  • IdrætB-fagtur?

 • 23. Januar 2024

  • PU-møde kl. 15-18

 • 25. Januar 2024

  • 1g skrivekursus
   (oplægsholder kl. 12.00-12.50 i Studiesalen)

 • 26. Januar 2024

  • 1g skrivekursus

 • 27. Januar 2024

  • Efterskolearrangement??