August

 • 6. August 2019

  • Optagelsesprøve (TM/AC)

 • 7. August 2019

  • Kontoret åbner

 • 8. August 2019

  • HC og PG kursus om Det ny pædagogikum

 • 12. August 2019

  • Fælles morgenmad og personalemøde kl. 8.30-9.50

 • 13. August 2019

 • 15. August 2019

  • GKL-modul kl. 8.00-9.30
   1g Forelæsning AP & startscreening kl. 9.50-11.20
   Tutortime kl. 11.50-13.00
   Idræt kl. 13.00-15.00

  • Skolestart 2g, 3g, 4g kl. 8.00 i VG-Hallen

 • 16. August 2019

  • Normal undervisning for alle årgange
   kl. 8.00-15.00

 • 19. August 2019

  • 1g matematikscreening hele dagen i aud.

  • I ugen: TKL gennemgår årgangs-årshjul m/eleverne (30 min. i alm. modul)

  • Portrætfoto nyansatte og mangelfoto kl. 14.30-15.30

 • 20. August 2019

  • 1g tutortime og morgenmad kl. 8.00-9.30

 • 21. August 2019

  • 2g Klasseteammøde (1) kl. 14.45-16.50

  • Route 66 for 1g i Studiesalen (30 min.) i 3. modul - kl. 11.50-12.20.
   Rotation med udvalg i klasser efterflg. (60 min.). Tutorer med ud

 • 22. August 2019

  • 1g hyggeeftermiddag kl. 15-18
   (kun for 1g og tutorer)

 • 26. August 2019

  • 1 g læsescreening i ugen (1 modul m/ 3-4 klasser ad gangen og 2 læsevejl)

 • 27. August 2019

  • 9-12 LTK låner VG hallen

  • PU-møde kl. 15-17

 • 28. August 2019

  • DHL-løb for tilmeldte ansatte (AN/RA)

  • VG5-løb 2. modul

 • 30. August 2019

  • Undervisningen stopper efter 2. modul
   Personalearrangement for alle ansatte

 • 31. August 2019

  • VG´s fodboldloppemarked: 9.00 - 14.00

September

 • 2. September 2019

  • 1g info om og valg af SR-præsentationer

 • 3. September 2019

  • 9.20 - 9.50: Route 66

 • 4. September 2019

  • Personalemøde om elevtrivsel kl. 15-17 (SPS & misbrugskons.) ?

 • 5. September 2019

  • 1g - årgangs-fagdag i samfundsfag
   Ungdommens Folkemøde - UMF

 • 6. September 2019

  • 3g - årgangs-fagdag i dansk -
   Ungdommens Folkemøde UMF

  • Musikcafé

 • 9. September 2019

  • SU-møde kl. 15-17

 • 10. September 2019

  • 3g TKL-møde med ledelsen kl. 15-16

 • 11. September 2019

  • Elevrådsmøde kl. 11.20 - 12.00

 • 12. September 2019

  • 3g adventure-dag (årgangsfagdag idræt)

  • Læringscirkel m/grundskoler
   kl. 16-19

 • 16. September 2019

  • 1g studieretningspræsentationer

  • 2g sprogdag (årgangsfagdag)

  • 3g flexdag

 • 17. September 2019

  • 1g NV-ekskursion
   1g Midtvejstest AP + forelæsning

  • 2g flexdag - ITU

  • 3g fagtur

 • 18. September 2019

  • 1g studieretningspræsentationer

  • 2g flexdag - ITU

  • 2g udveksling Bardalona (DO/AE)

  • 3g fagtur

 • 19. September 2019

  • 1g NV.ekskursion
   1g Midtvejstest AP + forelæsning

  • 2g flexdag - ITU

  • 2g udveksling Bardalona (DO/AE)

  • 3g fagtur

  • NCFF-konference om brobygning og overgang (fremmedsprog)

 • 20. September 2019

  • 1g studieretningspræsentationer

  • 2g fodbolddag (årgangsfagdag idræt)

  • 2g udveksling Bardalona (DO/AE)

  • 3g flexdag

 • 21. September 2019

  • 2g udveksling Bardalona (DO/AE)

 • 22. September 2019

  • 2g udveksling Bardalona (DO/AE)

 • 23. September 2019

  • 1g studieretningssamtaler v/GV begynder
   Faglærere orienterer om A/B-niv.

  • 2g udveksling Bardalona (DO/AE)

 • 24. September 2019

  • 1g matematikprøve

  • 2g udveksling Bardalona (DO/AE)

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-20

 • 25. September 2019

  • Elevrådsmøde kl. 11.20 - 12.00

  • Klasseteammøde (1) 3g kl. 14.45-16.50

 • 26. September 2019

  • Naturvidenskabsfestival for 8./9.-klasses elever hele dagen

 • 27. September 2019

  • 1g evalueringssamtaler matematik v/mat.lærere begynder

  • Høstfest

 • 28. September 2019

  • Kl. 19.00: VGV 10 års jubilæumsfest årgang 2009

 • 30. September 2019

  • 1g evalueringssamtaler matematik v/mat.lærere

  • Vær klog - lær sprog
   Obl. 1g-sprogmodul kl. 15-16

Oktober

 • 1. Oktober 2019

  • 1g evalueringssamtaler matematik v/mat. lærere

  • 1g forældremøde om studieretningsvalg m/delt. af Studievalg Danmark

 • 2. Oktober 2019

  • 9.20 - 9.50: Route 66

  • Pædagogisk sparring for nyansatte
   kl. 13.30-16.30

 • 3. Oktober 2019

  • 1g studieretningscafé

  • Kursus læringsledelse og aktionslæring Bautahøj

 • 4. Oktober 2019

  • 1g studieretningssamtaler med GV slutter

  • Kursus læringsledelse og aktionslæring Bautahøj

 • 5. Oktober 2019

  • Lyserød Lørdag ?

 • 7. Oktober 2019

  • 1g inden kl. 8.00 valg af studieretning

  • VT3 2g 2 x 45 min. i Studiesal i 3. modul

 • 8. Oktober 2019

  • Drugrebels: Kl. 9.50-11.20: 2g
   Drugrebels: Kl. 11.50 - 13.20: 3g

  • Kl. 19.00: Karrierecafé med tidligere elever

 • 9. Oktober 2019

  • Elevrådsmøde kl. 11.20 - 12.00

  • Pæd.eftermiddag (PR-tema-møde) om karaktergivning v/PU og oplæg af Noemi Katznelson. Evt. deltagelse af NAG
   Kl. 15-17

 • 14. Oktober 2019

  • Efterårsferie

 • 15. Oktober 2019

  • Efterårsferie

 • 16. Oktober 2019

  • Efterårsferie

 • 17. Oktober 2019

  • Efterårsferie

 • 18. Oktober 2019

  • Efterårsferie

 • 21. Oktober 2019

  • 1g NV-eksamen
   1g årgangs-fagdag hi. (6-7 klasser)

  • 1g TKL-kursus m/eksterne oplægsholdere & repr. GV, PU, ledelse
   kl. 12-16

  • 1g TKL-møde med ledelsen kl. 11-12 (inkl. frokost)

 • 22. Oktober 2019

  • 1g NV-eksamen
   1g halv FFF-dag/halv IT-intro

  • 2g skrivekursus v/dansklærere

 • 23. Oktober 2019

  • 1g AP-eksamen

  • 2g skrivekursus v/dansklærere

 • 24. Oktober 2019

  • 1g NV-eksamen
   1g årgangs-fagdag hi (6-7 klasser)

  • Engelsk fagdag (alle engelsklærere)
   Danskgruppen deltager i fælles oplæg om formiddagen ?

 • 25. Oktober 2019

  • 1g NV-eksamen
   1g halv FFF-dag/halv IT-intro

  • Musikcafé

 • 28. Oktober 2019

  • 1g studieretningsforløb begynder

  • Kunstdag 1g (årgangsfagdag)

  • Overnatning på VG (1m)

  • Særundervisning 1g i øvrigt i ugen

 • 29. Oktober 2019

  • Introdag 1g

  • Overnatning på VG (4 1g klasser)

 • 30. Oktober 2019

  • Overnatning på VG (4 1g klasser)

 • 31. Oktober 2019

  • Overnatning på VG (4 1g klasser)

November

 • 1. November 2019

  • (4 1g klasser har overnattet på VG)

 • 3. November 2019

  • (Indskrivning af karakterer 2g, 3g)

 • 4. November 2019

  • 1g hverdag i studieretningsklasser starter

  • 1g Klasseteammøde (1) kl. 14.45-16.50

  • 9.20 - 9.50: Route 66

  • EF-møder 2g, 3g i ugen

 • 5. November 2019

  • Kl. 19.00: Alumnecafé for 2g og 3g elever. Gode råd om studievalg fra gamle elever.

  • Møde i UVM-implementerings-netværk reform på Stenhus (MK, Ga, AJ)

 • 6. November 2019

  • Kl. 15.00 - 16.00: VGcc: Kay Mellish. How to avoid Danglish

 • 7. November 2019

  • 15-16: VGcc: Thomas Ubbesen: 30 året for murens fald

 • 8. November 2019

  • Halloween-fest (tidl. okt.-fest)

 • 11. November 2019

  • Off. af karakterer 2g, 3g kl. 16

 • 12. November 2019

  • Elevrådsmøde kl. 11.20 - 12.00

 • 13. November 2019

  • Midtvejsevaluering i PU-regi af de små konkrete projekter kl. 15-16

 • 15. November 2019

  • influenzavaccination 11.20-11.50

  • VG by Night?

 • 25. November 2019

  • Musicaluge

  • Møde m/3g TKL om SRP
   (gennemgang af fælles power-point til info i klasser)

 • 26. November 2019

  • Musical-premiere

 • 27. November 2019

  • SU-møde kl. 15-18

December

 • 2. December 2019

  • SRP-intro for 3g v/PG & TM (runder á 30 min. med 3-4 klasser ad gangen)

 • 3. December 2019

  • 9.20-9.50: Route 66

  • PR-møde kl. 15-16 (+ evt. personalemøde økonomi kl. 16-17)

 • 4. December 2019

  • 9.20-9.50: Route 66

  • Elevrådsmøde kl. 11.20 - 12.00

 • 5. December 2019

  • 4-skole-træf (halv dag - fra kl. 12).
   Samf. - og mat.faggrupper på Greve (PU- og ledelsesrepr. med?)

 • 9. December 2019

  • Kl. 15.00 - 16.00: VGcc "Søvn" ved professor Poul Jennum,Rigshospitalet

 • 10. December 2019

  • 3g SRP-fagcafé v/fagkoo. kl. 15-16

  • Forældrekonsultationer 2g, 3g fra kl. 17

  • VT1 1g 2. eller 3. modul i Studiesal

 • 11. December 2019

  • Halv FN- verdensmålsdag

  • Skolens fødselsdag (Kagekonk./Route)

 • 12. December 2019

  • Afslutningskonf. Videnskabsklubben kl. 16.00-18.30 i Studiesalen

 • 13. December 2019

  • Årsbal
   (alm. undervisning til kl. 12, halv times musical-show og oppyntning)?

 • 16. December 2019

  • 2g offentliggørelse af SRO-problemformulering på VG-intra

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-20

 • 17. December 2019

  • 3g SRP - VT5-intro i 2. eller 3. modul i Studiesal

  • Internt midtvejsmøde 1g-TKL kursus kl. 15-16

 • 20. December 2019

  • Juleafslutning
   (nytænkes - nu m/delt. af 3g - evt. 8-11 alm. undervisn.. Juleafslutning 11-12.)
   Personalearrangement 12.30

 • 23. December 2019

  • Start juleferie

Januar

 • 6. Januar 2020

  • Start VG efter juleferien

 • 7. Januar 2020

  • 9.20-9.50: Route 66

  • Elevrådsmøde kl. 11.20 - 12.00

 • 8. Januar 2020

  • 3g SRP valg af fag og emne

  • ÅBENT HUS

 • 10. Januar 2020

  • Idræt B fagtur

  • Korweekend

 • 11. Januar 2020

  • Idræt B fagtur

  • Korweekend

 • 12. Januar 2020

  • Idræt B fagtur

  • Korweekend