Februar

 • 21. Februar 2022

  • PR-møde kl. 14-17

  • 2g terminsprøver

  • 3g skrivekursus (3 moduler) v/dansklærer

  • EF-møder 1g og 2g i ugen

 • 22. Februar 2022

  • Besøg VG kl. 16-18

  • 2g terminsprøver

  • 3g SRP 2. fællesvejledning virtuelt

 • 23. Februar 2022

  • 3g elever: Indskrivning af endelig SRP-projektbeskrivelse i VG-log inden kl. 23.59

 • 24. Februar 2022

  • VGV café for gamle elever: Kl. 20.00 -24.00

 • 25. Februar 2022

  • Gallafest

 • 28. Februar 2022

  • Off. af 1. standpunktskarakter 1g og 2. standpunktskarakter 2g kl. 16

Marts

 • 1. Marts 2022

  • Route 66, 10:55 - 11:20 i VGhal

  • Besøg fra Færøerne

 • 2. Marts 2022

  • SRP opgaver færdigindskrevet af lærere kl. 23.59

  • SU-møde kl. 15-17

 • 7. Marts 2022

  • 1g forældremøde kl. 19.30-21.00
   1b, 1d, 1e, 1h, 1s, 1u

  • 15.05 - 16.05: VGcc: Naturfotograf Henrik Egede Lassen, Auditorium

  • Kl. 14.15: Fællesudvalgsmøde

 • 8. Marts 2022

  • 1g forældremøde kl. 19.30-21.00
   1a, 1c, 1f, 1j, 1k, 1m, 1x

  • Drugrebels for 1g og 2g med TKL i 2. og 3.modul

  • Årgangsfagdag OLD

  • Kvinders kampdag

 • 9. Marts 2022

  • 3g SRP fysisk udlevering af opgave kl. 8.30
   (mulighed for afklaring m/vejledere i 8.30 - 9.30)

 • 11. Marts 2022

  • Fagdag dansklærere

  • 2g studietur. Husk at sende program til AZ og PG 😊

 • 14. Marts 2022

  • Kl. 15.00: SRP skriveværksted for 3g i Studiesalen

 • 15. Marts 2022

  • 2g Forældrekonsultationer kl. 16-20

  • SRP-skrivedag

  • AZ SRP-Skriveværksted i studiesalen

 • 16. Marts 2022

  • VGcc kl. 18.00 - 20.00: Atomkraft af Bent Lauritzen

  • SRP skrivedag

  • AZ SRP-Skriveværksted i studiesalen

 • 17. Marts 2022

  • SRP skrivedag

  • Læringscirkler med grundskoler
   kl. 16-19

  • AZ SRP-Skriveværksted i studiesalen

 • 18. Marts 2022

  • SRP skrivedag

  • AZ SRP-Skriveværksted i studiesalen

 • 21. Marts 2022

  • SRP skrivedag

  • 2g rejseuge

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-21

  • AZ SRP-Skriveværksted i studiesalen

 • 22. Marts 2022

  • SRP skrivedag

  • 2g rejseuge

  • AZ SRP-Skriveværksted i studiesalen

 • 23. Marts 2022

  • SRP skrivedag

  • 2g rejseuge

  • AZ SRP-Skriveværksted i studiesalen

 • 24. Marts 2022

  • 2g rejseuge

  • AZ SRP-Skriveværksted i studiesalen

 • 25. Marts 2022

  • 3g SRP afleveres senest 15.00 (se vejledning på VGintra)

  • 1g volleydag

  • 2g rejseuge

 • 29. Marts 2022

  • Årgangsfagdag i religion 2g 2.-4. modul

 • 30. Marts 2022

  • 1g Forældrekonsultationer kl. 16-20

 • 31. Marts 2022

  • 2g genbesøg fra Badalona

  • CW 3. besøg

  • KF afsluttende besøg

  • Forfatter-arrangement for alle 3g'ere i 2. og 3. modul

April

 • 1. April 2022

  • Korweekend for A-niveau musik-elever

  • 2g genbesøg fra Badalona

  • Skitur idB

  • Elevrådshyttetur

 • 2. April 2022

  • Korweekend

  • 2g genbesøg fra Badalona

  • Ski idB

  • Elevrådshyttetur

 • 3. April 2022

  • Korweekend

  • 2g genbesøg fra Badalona

  • Ski idB

  • Elevrådshyttetur

 • 4. April 2022

  • Besøg af fransk delegation

  • 2g genbesøg fra Bardalona

  • VGcc, Kl. 18.00 - 20.00: Algoritmer og Big Data ved Phillip Bille

 • 5. April 2022

  • Besøg af fransk delegation

  • Team Danmark-elever - workshop i 2. modul: 'Hvorfor kan modgang være godt?'

  • 2g genbesøg fra Bardalona

  • 1g Intro til FF-plan, SV, AZ, PG

 • 6. April 2022

  • Vinderkåring 1g skrivekursus kl. 11.00-11.20 i Studiesalen

  • 2g genbesøg fra Bardalona

  • VGalleri kl. 15.00 - : Fernisering- Åben udstilling med elevværker og værker af ansatte.

  • 13.30 Oplæg af studielektor, cand.mag. Claus Mathiesen i VG-hal for alle elever

 • 7. April 2022

  • Route 66: kl. 10.50 - 11.20 i Studiesalen

  • 1g Intro til VT og VT1, MS, JA og Ka

 • 11. April 2022

  • Påskeferie

 • 18. April 2022

  • 2. Påskedag

 • 19. April 2022

  • Start VG efter påskeferien

  • AZ 0,5 DHO-modul i ugen.

 • 20. April 2022

  • Kl. 19-21: Karrierelæringscafé

 • 21. April 2022

  • VGcc: 15.05 - 16.05: Aristoteles Poetik, Lektor Dahl

 • 22. April 2022

  • O-show

  • IL afsluttende besøg

 • 25. April 2022

  • 13.30: Debat om forsvarsforbeholdet med Mette Thiesen Nye Borgerlige og Martin Lidegaard Radikale Venstre 2g og 3g

  • 1g DHO skrivedag

  • AZ + lærere DHO-Skriveværksted i studiesalen

 • 26. April 2022

  • 1g DHO skrivedag

  • AZ + lærere DHO-Skriveværksted i studiesalen

  • PU-møde kl. 15-17

 • 27. April 2022

  • 1g DHO skrivedag

  • AZ + lærere DHO-Skriveværksted i studiesalen

 • 28. April 2022

  • 1g DHO skrivedag

  • AZ + lærere DHO-Skriveværksted i studiesalen

 • 29. April 2022

  • 1g DHO skrivedag

  • Personalearr. - forårsfest
   Kl. 17.00 velkomst
   Kl. 17.30 dans
   Kl. 19.00 Middag

  • AZ + lærere DHO-Skriveværksted i studiesalen

Maj

 • 2. Maj 2022

  • Årsundervisningsevaluering alle årgange

 • 3. Maj 2022

  • SU-møde kl. 15-19

  • Forårskoncert Virum Kirke kl. 19.00

 • 4. Maj 2022

  • 1g VG udveksling til Tostedt

  • 1g besøg fra Bardalona

 • 5. Maj 2022

  • Personalemøde kl. 16-17 på Teams

  • 1g VG udveksling til Tostedt

  • 1g besøg fra Bardalona

 • 6. Maj 2022

  • Fredagscafé kl. 15-18

  • 1g VG udveksling til Tostedt

  • 1g besøg fra Bardalona

 • 7. Maj 2022

  • 1g VG udveksling til Tostedt

  • 1g besøg fra Bardalona

 • 8. Maj 2022

  • 1g VG udveksling til Tostedt

  • 1g besøg fra Bardalona

 • 9. Maj 2022

  • 1g besøg fra Bardalona

  • Offentliggørelse af den samlede eksamensplan

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-20

 • 10. Maj 2022

  • 1g besøg fra Bardalona

  • Forårskoncert VG

 • 12. Maj 2022

  • Kl. 10:45: Route 66

 • 13. Maj 2022

  • Bededag

 • 16. Maj 2022

  • Kl. 19.00-21:00: DrugRebels

 • 18. Maj 2022

  • Eksamen: Skr. dansk 3g.

  • Kl. 17.00: VGV bestyrelsesmøde på VG

 • 19. Maj 2022

  • Kl. 18.00: Ukrainemiddag

  • Kl. 8.00 - 9.30:
   3g SRP kollektiv vejledning ved. eksamen, talepapir mv. SG og PG. Virtuelt
   3g SRP VT Virtuelt

 • 23. Maj 2022

  • VGcc, Kl. 18.00 - 20.00: Standardmodellens succes ved Jørgen Bech Hansen

  • 1g DHO evaluering

 • 24. Maj 2022

  • Sidste skoledag kl. 11.20 - 16.00

  • Eksamen: Skr. MaB 2g

  • 1g DHO evaluering

 • 25. Maj 2022

  • Eksamen: Skr. EnB 2g

  • 1g DHO evaluering

 • 26. Maj 2022

  • Kristi Himmelfartsdag

 • 27. Maj 2022

  • Fri efter Kr. Himmelfart

Juni

 • 5. Juni 2022

  • Pinse
   Grundlovsdag

 • 6. Juni 2022

  • 2. Pinsedag

 • 8. Juni 2022

  • Offentliggøresle af afsluttende standpunktskarakterer for 1g, 2g, 3g og 4g kl. 15:00

 • 9. Juni 2022

  • 19:30-21: Møde for nye elever og forældre

 • 11. Juni 2022

  • VGV: Studenter jubilæumsreception for 25, 40, 50 og 60

 • 14. Juni 2022

  • Offentliggørelse af ikke-afsluttende årskarakterer 1g og 2g kl. 16

 • 22. Juni 2022

  • Sidste mulige prøvedag
   Studentermiddag

 • 23. Juni 2022

  • Reception 14.30 - 16.00

  • EF-møder

 • 24. Juni 2022

  • Translokation
   Personalearrangement

  • 1g morgenmad m/TKL kl. 9 - derefter pyntning af vogne

 • 29. Juni 2022

  • Kontoret lukker kl. 12

August

 • 3. August 2022

  • Kontoret åbner kl. 8

  • Kontoret åbner kl. 8

 • 8. August 2022

  • Fælles morgenmad kl. 8.00-8.30
   Personalemøde kl. 8.30-12.00
   Spisepause kl. 12.00-12.30
   Faggruppemøder (1) kl. 12.30-13.20
   AP-møde kl. 13.30-14.20
   NV-møde kl. 13.30-14.20
   GKL-møde med ledelsen kl. 14.30-15.20

  • Fælles morgenmad kl. 8.00-8.30
   Personalemøde kl. 8.30-12.00
   Spisepause kl. 12.00-12.30
   Faggruppemøder (1) kl. 12.30-13.20
   AP-møde kl. 13.30-14.20
   NV-møde kl. 13.30-14.20
   GKL-møde med ledelsen kl. 14.30-15.20

 • 11. August 2022

  • Skolestart 2g, 3g og 4g kl. 8.00
   1g GKL-modul kl. 8.00-9.30
   1g AP-intro-modul kl. 9.50-11.20
   1g tutortime kl. 11.50-13.00
   1g idrætsaktivitet kl. 13.00-15.00

 • 12. August 2022

  • Normal undervisning for alle årgange kl. 8.00-15.00

 • 15. August 2022

  • 1g matematikscreening hele dagen i aud.

 • 16. August 2022

  • 1g tutortime og morgenmad kl. 8.00-9.30

  • Evt. kl. 17-20 Elevrådsmøde med 2g og 3g repræsentanter på Lærerværelset

 • 23. August 2022

  • Rejsemøde 3g fagtur kl. 15.05-16 i aud.

 • 24. August 2022

  • 1g læsescreening hele dagen i aud.

 • 25. August 2022

  • 2g klasseteammøde kl. 15-16.30

 • 26. August 2022

  • Personalearrangement fra kl. 12

 • 30. August 2022

  • 3g TKL møde med ledelsen kl. 15.05-16.00.

 • 31. August 2022

  • DHL-stafet

September

 • 1. September 2022

  • Ng-camp (eftermiddag)

 • 2. September 2022

  • NG-camp

 • 3. September 2022

  • Ng-camp

 • 5. September 2022

  • Evt. SMUK-film forevisning formiddag
   for 2g og 3g

  • SU-møde kl. 15-17

 • 7. September 2022

  • Ungdommens Folkemøde (UFM) i Valbyparken

 • 8. September 2022

  • Ungdommens Folkemøde (UFM) i Valbyparken

 • 11. September 2022

  • VG Hundetræf kl. 14

 • 12. September 2022

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-20

  • 1g SR-præs.
   3g flexdag

  • ITU i ugen

 • 13. September 2022

  • 1g AP-midtvejs/Nv-eks.
   2g sprogdag
   3g Adventure dag

 • 14. September 2022

  • 1g SR-præs.
   2g flexdag
   3g fagtur

 • 15. September 2022

  • 1g AP midtvejs/Nv-eks.
   2g flexdag
   3g fagtur

 • 16. September 2022

  • 1g SR-præs.
   2g fodbolddag
   3g fagtur

 • 19. September 2022

  • 2g Biocamp

  • 1g studieretningssamtaler m/GV begynder
   Faglærere orienterer om A/B-niv.

 • 20. September 2022

  • Klyngemøde Klima på VG kl. 14-16

  • 2g Biocamp

  • 1g matematikscreening kl. 8-10

 • 21. September 2022

  • Udveksling til Badalona

  • 15:15-16.30:VG- Udvalgsmesse med kage

 • 22. September 2022

  • Læringscirkel med grundskoler
   kl. 16-19

  • Udveksling til Badalona

  • Eval.møde mat.screening m/GV & mat.lærere

  • Fageftermiddag for rel.lærere
   Kl. 11.20-16.00

 • 23. September 2022

  • Udveksling til Badalona

  • 1g eval.samtaler matematik v/mat.lærere begynder

  • Høstfest

 • 24. September 2022

  • Udveksling til Badalona

 • 25. September 2022

  • Udveksling til Badalona

 • 26. September 2022

  • Genbesøg fra Tostedt
   Udveksling til Badalona

  • Fællesarr. Anders Ladekarl, Røde Kors for alle årgange i VGHallen kl. 9.50-10.50
   Derefter Route kl. 10.50-11.20 = i alt hele 2. modul

  • 3g klasseteammøde kl. 15-16.30

  • 1g evalueringssamtaler matematik v/mat.lærere
   1g forældremøde kl. 19.30 om studieretningsvalg
   m/delt. af Studievalg
   Danmark

  • Markering af den europæiske sprogdag

 • 27. September 2022

  • Genbesøg fra Tostedt
   Udveksling til Badalona

  • PU-møde kl. 15-18

  • 1g evalueringssamtaler matematik v/mat.lærere

  • 11.20-11.50: Elevrådsmøde i Kantine 2 med 1g, 2g. og 3g.

 • 28. September 2022

  • Genbesøg fra Tostedt

  • SR-café 1g for 1g kl. 15-16

 • 29. September 2022

  • Naturvidenskabsfestival (2g naturvidenskab og grundskoler) m/besøg af 8./9.klasses elever

  • Genbesøg fra Tostedt

 • 30. September 2022

  • Genbesøg fra Tostedt

Oktober

 • 3. Oktober 2022

  • 1g inden kl. 8.00 valg af studieretning

 • 5. Oktober 2022

  • Kl. 15.00: FU-møde

 • 7. Oktober 2022

  • Peter Hanke- workshop og middag for ansatte kl. 15

 • 8. Oktober 2022

  • Kl. 10-14: Lyserød Lørdag

 • 13. Oktober 2022

  • 1g læsedag

  • Læringscirkel med grundskoler
   kl. 16-19

 • 14. Oktober 2022

  • AP-eksamen

 • 17. Oktober 2022

  • Efterårsferie

 • 18. Oktober 2022

  • Efterårsferie

 • 19. Oktober 2022

  • Efterårsferie

 • 20. Oktober 2022

  • Efterårsferie

 • 21. Oktober 2022

  • Efterårsferie

 • 24. Oktober 2022

  • 1g læsedag

  • 1g TKL møde med ledelsen kl. 15.05-16.00.

 • 25. Oktober 2022

  • NV-eksamen

 • 26. Oktober 2022

  • NV-eksamen

  • 2g skrivekursus
   (oplæg kl. 9.00-9.50 i Studiesalen v/journalist)

 • 27. Oktober 2022

  • Studiemoduler 1g (Ledelse (værdier, 10 bud, elevdemokrati), elevdemokrati/udvalgsmodultalent- og interessetilbud (inkl. ATU) m/delt. af elevambassadører)

  • 2g skrivekursus

 • 28. Oktober 2022

  • DrugRebels 1g i 2. modul
   Ml. kl. 12-14 Farvel-Kahoot

 • 31. Oktober 2022

  • Overgangsdag (farvel-goddag sprog) formiddag/resten af dagen intro til nye klasser (OBS på TKL denne 1. uge)

November

 • 1. November 2022

  • Start 1g studieretningsforløb
   (nyt skema)

  • 2g SRO opgave offentliggøres

 • 3. November 2022

  • 10.50: Route 66

  • PU-møde kl. 15-18

 • 7. November 2022

  • Hytteture 1g

 • 10. November 2022

  • Science City Lyngby 10 år kl. 13-18

 • 14. November 2022

  • 2g-3g: 1. standpunkt indskrivningsfrist

 • 15. November 2022

  • PR-møde kl. 14-17

  • Tirs-fred: EF møder for 2. og 3.g klasserne

 • 16. November 2022

  • 3g SRP-intro med TM/PG (AZ)
   (30 min. per klasse i aud.)

  • 3g - alle fag introducerer SRP i deres fag i perioden 16/11-7/12

 • 17. November 2022

  • 10.50: Route 66.

 • 18. November 2022

  • Kunstnerfest

 • 21. November 2022

  • 2g SRO skrivedag

 • 22. November 2022

  • 2g SRO skrivedag

  • 2g aflev. SRO

 • 23. November 2022

  • 2g-3g: 1. standpunkt offentliggørelse kl. 16

 • 24. November 2022

  • Kl. 19.00: VGV generalforsamling

  • 1g klasseteammøde kl. 15-16.30

 • 25. November 2022

  • Bootcamp for interesserede elever på Skylab

 • 26. November 2022

  • Bootcamp for interesserede elever på Skylab

 • 28. November 2022

  • Et SRP-modul med alle 3g eleverne v/studiebibliotekar AZ
   i perioden 28/11-6/12 (skemalægges)

 • 30. November 2022

  • Workshop for sproglærere (NCFF m/RG)?
   Kl. 13-17

December

 • 1. December 2022

  • SRP-fagcafé på Teams
   kl. 13.30-15.00

 • 5. December 2022

  • SU-møde kl. 15-18

  • Musicaluge

 • 6. December 2022

  • Kl. 15.00: FU-møde

 • 7. December 2022

  • 3g SRP - valg af fag og emne i Lectio senest kl. 14.00

 • 9. December 2022

  • Markering af skolens fødselsdag

  • Fødselsdags-Route

  • Evt. seance v/tidl. elever dansestjerne Nicky Andersen og iværksætter Morten Munksgaard

 • 12. December 2022

  • Personalemøde (virtuelt) kl. 16-17

 • 13. December 2022

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-20

  • SRP fordeling tilbagemeldes fra fagkoordinatorer til TM/PG

 • 14. December 2022

  • 2g SRO evaluering
   3g flexdag

  • 1g flexdag

 • 15. December 2022

  • 2g SRO evaluering
   3g flexdag

  • 1g flexdag

 • 20. December 2022

  • Juleafslutning og personalearrangement

 • 21. December 2022

  • Juleferie starter

Januar

 • 3. Januar 2023

  • Start VG efter juleferien

  • Tirs-tors: Virtuelle 30 mins. møder for 1g klasseteams om forældremøderne.

 • 6. Januar 2023

  • Korweekend for musik A eleverne

  • SRP-vejledere fastlægges

 • 7. Januar 2023

  • Korweekend for musik A eleverne

 • 8. Januar 2023

  • Korweekend for musik A eleverne

 • 10. Januar 2023

  • 10.50: Route 66

 • 12. Januar 2023

  • Åbent Hus

 • 16. Januar 2023

  • 3g SRP 1. fællesvejledning med vejledere på Teams

 • 19. Januar 2023

  • 1g skrivekursus (1.-3. modul)

 • 20. Januar 2023

  • IdrætB-fagtur

  • 1g skrivekursus (1.-3. modul)

 • 21. Januar 2023

  • IdrætB-fagtur

 • 22. Januar 2023

  • IdrætB-fagtur

 • 24. Januar 2023

  • 3g SRP kladde-projektbeskrivelse indskrives i VGLog senest kl. 23.59

  • 2g TKL møde med ledelsen kl. 15.05-16.00.

 • 28. Januar 2023

  • Kl. 10.00: DK-indsamling?

 • 30. Januar 2023

  • 1g: 1. standpunkt indskrivningsfrist

 • 31. Januar 2023

  • 1g forældremøder

  • Tirs-fred: EF møder for 1.g klasserne

Februar

 • 1. Februar 2023

  • 1g forældremøder

 • 6. Februar 2023

  • 2g-3g: 2. standpunkt indskrivningsfrist

  • 1g: 1. standpunkt offentliggørelse

 • 7. Februar 2023

  • 3g skrivekursus (1.-3.modul)

  • 2g klasseteammøde kl. 15-16.30

 • 8. Februar 2023

  • Koncerter på VG for lokale folkeskoler med musik A eleverne

  • Ons-fred: EF møder for 2. og 3.g klasserne

 • 9. Februar 2023

  • Musik A eleverne på turné

  • PU-møde kl. 15-18

 • 13. Februar 2023

  • Vinterferie

 • 14. Februar 2023

  • Vinterferie

 • 15. Februar 2023

  • Vinterferie

 • 16. Februar 2023

  • Vinterferie

 • 17. Februar 2023

  • Vinterferie

  • OBS på opsætning til terminsprøver v/pedeller

 • 20. Februar 2023

  • 2g-3g: 2. standpunkt offentliggørelse kl. 16

  • 3g terminsprøver

 • 21. Februar 2023

  • Kl. 15.00: FU-møde

  • 3g terminsprøver

 • 22. Februar 2023

  • 3g terminsprøver

 • 23. Februar 2023

  • KL. 20.00 VGV café for tidligere elever

  • 3g terminsprøver

 • 24. Februar 2023

  • 2g terminsprøver (engelsk)

  • 3g SRP 2. fællesvejledning på Teams

  • Karnevalsfest