August

 • 8. August 2018

  • Fælles morgenmad på lærerværelset for adm., pedeller, ledelse kl. 8.30-9.00

  • Kontoret åbner

  • Ledelsesmøde kl. 12.30-14.30

 • 13. August 2018

  • 8.30-9.00 Fælles morgenmad for alle.
   9.00-10.15 Personalemøde
   Se i øvrigt plan for skolestartmøder

 • 14. August 2018

  • Fotografering ansatte (nye, gruppe, evt. omfoto) - kl.14-16

  • Oplæg v/Steen Beck om dannelse og læringsrum kl. 12-14

  • Optakt til Steen Beck i faggrupper 11.00-11.30

  • Se i øvrigt plan for skolestartmøder

  • Tutormøde kl. 11-cq. 15.30 i hi3

 • 15. August 2018

  • Bogudlevering starter i kantine 2

  • Kl. 9.00 Skolestart 1g
   (ankommer fra kl. 8.30 til Studiesalen)
   kl. 15.00-15.30 folkedans på boldbanen

  • Se i øvrigt plan for introugen og for skolestartmøder

 • 16. August 2018

  • 1g Forelæsning AP, start screening, GKL-modul, tutortime og idræt

  • Skolestart 2.,3. og 4g kl. 8.00 i Studiesalen

 • 17. August 2018

  • Normal undervisning hele dagen for 1g, 2g, 3g

 • 20. August 2018

  • ITU-oplæg for lærere/ledelse kl. 14-16

  • Matematikscreening 1g (på skift jf. skema) v/mat.vejl. i aud. hele dagen

  • Nordplus Grønland

 • 21. August 2018

  • 1g Tutortime og morgenmad i 1. modul - normal undervisning resten af dagen

  • Nordplus Grønland

 • 22. August 2018

  • 1g valg af stud.retn. præs.

  • Nordplus Grønland

  • Route 66 for 1g i Studiesalen og eft. rotation med udvalg i 1g-klasser i 3. modul

 • 23. August 2018

  • 1g valg af stud.retn. præs.

  • Nordplus Grønland

 • 24. August 2018

  • Introcafé kl. 15-18

  • Nordplus Grønland

 • 27. August 2018

  • Læsescreening 1g

 • 28. August 2018

  • 4-skole projekt - kick-off (projektdelt. og ledelse)

 • 29. August 2018

  • Ledelsesprojekt på Odder Gymnasium

 • 30. August 2018

  • Møde fagrepr. og ledelse kl. 15-16

 • 31. August 2018

  • Personalearrangement fra kl. 12
   Undervisning slutter kl. 11.20

September

 • 3. September 2018

  • Kantine 2 åben igen (efter bogudlevering)

  • Kl. 9.20: Route 66 (Stud.valg Kbh., TURBO)

  • SU-møde kl. 14-19

 • 4. September 2018

  • AT7 - 3g fra kl. 11.20. Halv dag til synopsisskrivning. AT- synopsis uploades 23.59 på Lectio/VG intra

 • 5. September 2018

  • Adventure Day 3g idræt

  • VGcc kl 15.10: Oberst Claus Mathiesen: Rusland og Putins spil.

 • 6. September 2018

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-20

  • Ungdommens Folkemøde 2+3g

 • 7. September 2018

  • 14.30: reception for kunstneren Cecilia Fiona Strandbygaard. Alle er velkomne!

  • Musikcafé

  • Ungdommens Folkemøde 2 + 3g

 • 9. September 2018

  • Virum Håndboldklubs løb

 • 10. September 2018

  • 3g TKL møde m/ledelsen kl. 15-16.30

  • VGcc med UNF: 18-20: Data og iværksætteri

 • 11. September 2018

  • 17.30-20.30: Middag med Exchange-students

  • VG5-løb i 2. modul

 • 12. September 2018

  • Fællesudvalgsmøde kl. 15.05 - 16.05 i
   Dansk 1

  • PU-møde kl. 15.15-16.15

  • SIP netværksmøde kl. 9.30-12.30

  • VGcc med UNF: 18-20: Eventyr i ekstrem tyngdekraft

 • 13. September 2018

  • Læringscirkler med grundskolerne
   kl. 16-19

 • 17. September 2018

  • 2g flex

  • AT7 fagtur 3g

  • SR-præs. 1g

 • 18. September 2018

  • 2g flex

  • AT7 fagtur 3g

  • NV-tur - Midtvejstest AP 1g

 • 19. September 2018

  • 2g flex

  • AT7 fagtur 3g

  • Badalona udveksling

  • SR-præs. 1g

 • 20. September 2018

  • 2g flex

  • AT7 fagtur 3g

  • Badalona udveksling

  • NV-tur - Midtvejstest AP 1g

 • 21. September 2018

  • 2g - flex

  • AT7 fagtur 3g

  • Badalona udveksling

  • SR-præs. 1g

 • 22. September 2018

  • Badalona udveksling

 • 23. September 2018

  • Badalona udveksling

 • 24. September 2018

  • Badalona udveksling

  • EF-møder 1g

  • Frivillighedsuge

  • Naturvidenskabsfestival-uge

  • SR-samtaler 1g begynder

  • Tostedt på genbesøg på VG

 • 25. September 2018

  • Badalona udveksling

  • Tostedt på genbesøg på VG

 • 26. September 2018

  • KarriereTanken 2./3.g
   1. modul 2g
   2.modul 3g
   Stud.valg Kbh. til stede
   eftermiddag - elever udefra
   VGHal & da1, da2, da3, rel, old, hi3

  • Matematikscreening 1g kl. 8-10

  • Tostedt på genbesøg på VG

 • 27. September 2018

  • AT7 3g fra kl. 11.20. Talepapir

  • Naturvidenskabsfestival
   (besøg af udskolingselever hele dagen)

  • Tostedt på genbesøg på VG

 • 28. September 2018

  • Evalueringssamtaler matematik 1g

  • Høstfest

  • Tostedt på genbesøg på VG

 • 30. September 2018

  • Musical prøve 10-16

Oktober

 • 1. Oktober 2018

  • Evalueringssamtaler matematik 1g

  • Sprogmodul 1g kl. 15.00-16.00

  • SRP-orientering1 for 3g
   30 min. pr. klasse

  • SR-samtaler 1g i ugen

 • 2. Oktober 2018

  • Evalueringssamtaler matematik 1g

  • Forældremøde 1g kl. 19 (stud.valg Kbh. præsenteres)

  • SRP-orientering2 for 3g
   30 min. pr. klasse

 • 3. Oktober 2018

  • 2g fodbolddag

  • 3g AT-prøve

 • 4. Oktober 2018

  • Kursus Aktionslæring GF (bautahøj)

 • 5. Oktober 2018

  • 3g tur til Berlin

  • Evalueringssamtaler slut

  • Kursus Aktionslæring GF

  • NV-test

 • 6. Oktober 2018

  • 3g tur til Berlin

  • kl. 10.00 - 14.00: Lyserød Lørdag

  • Kl. 19:00: VGV jubilæum for 10 års jubilarer

 • 7. Oktober 2018

  • 3g tur til Berlin

 • 10. Oktober 2018

  • NV-test

  • VGcc: kl. 15.10 - 16.10: Christian Føhrby, Kina (aud)

 • 11. Oktober 2018

  • 1g TKL-møde (samstemningsmøde)

  • NV-test

 • 12. Oktober 2018

  • Sidste frist for valg af fag og emne til SRP

 • 15. Oktober 2018

  • Efterårsferie

 • 22. Oktober 2018

  • Evaluering af undervisningen starter

  • NV-test

 • 23. Oktober 2018

  • Narratologi-workshop for alle engelsk- og dansklærere kl. 8-10 (v/MC/Ja og oplæg udefra)

  • NV-test

 • 24. Oktober 2018

  • Kl. 9.20: Route 66

  • NV-test

 • 25. Oktober 2018

  • NV-test

  • Skrivekursus 2g (dansk)

 • 26. Oktober 2018

  • Kunstdag 1g

  • Oktoberfest

  • Skrivekursus 2g (dansk)

 • 27. Oktober 2018

  • Svampetur i Rude skov for ansatte v/socialt udvalg

 • 28. Oktober 2018

  • Musical prøve 10-16

 • 29. Oktober 2018

  • 1g TKL velkomst i 1g-stud.retn.klasse

  • HUSK - sidste IT-bonusmodul TM/Ga/NB 1g i uge 44)

  • Introdag 1g

  • Teamklasse møde 1g, 2g i ugen

 • 30. Oktober 2018

  • Introture

  • Studieretningsforløb 1g begynder

 • 31. Oktober 2018

  • Introture

November

 • 1. November 2018

  • 1. SRP skemalagt vejledning for 3g hele dagen

  • Introture

 • 2. November 2018

  • Introture

  • Musikcafé

 • 5. November 2018

  • EF-møder i ugen 2g og 3g

 • 6. November 2018

  • Elevrådsmøde kl. 11.20-12.10 i kantine 2

  • Kl. 19.00: 3g Alumnecafé på VG i samarbejde med Studievalg Kbh og VGV

 • 7. November 2018

  • Elevfotografering

  • PR-møde kl. 15-17 (eval. grundforløb 2.0 & fff -> øvelse
   problemform. - opgaveform.)

 • 8. November 2018

  • Elevfotografering

  • EU-arr. kl. 9.50-11.20 - 8 klasser (samf) 2g/3g v/TM

  • Kl 18-20: VGcc i samarbejde med UNF: Religion vs. videnskab

 • 9. November 2018

  • Elevfotografering

  • kl. 20.00: VG by Night

 • 10. November 2018

  • VG by Night

 • 11. November 2018

  • 100 året for afslutning af 1. verdenskrig

 • 12. November 2018

  • Off. af 1. standpkt. 2g, 3g

 • 13. November 2018

  • Kl. 15.10: VGcc Kay Xander: "How to avoid Danglish"

  • VBN

 • 14. November 2018

  • Midtvejsevaluering små projekter v/PU kl. 15-16

 • 15. November 2018

  • Forældrekonsultationer 2g, 3g

  • Kl. 9.20: Route 66

  • VGcc 15:10: Ane Carina Reiter: Klimakatastrofe-risikohåndtering

 • 16. November 2018

  • 1968 dag

 • 19. November 2018

  • 2. SRP skemalagt vejledning for 3g

  • Musical

 • 20. November 2018

  • Musical

  • VGcc med UNF: 18-20: Søvnens mysterier

 • 21. November 2018

  • Musical

 • 22. November 2018

  • Musical

 • 23. November 2018

  • Musical

 • 26. November 2018

  • 15.10: VGcc: Journalist Martin Breum, klimaforandringer/Grønland

 • 27. November 2018

  • 18-20: VGcc i samarbejde med UNF: Kunstig intelligens.

  • 'Hvad er et menneske'? - rel.dag for 5-6 2g-klasser kl. 11.50-15.00
   Workshop v/Mickey Gjerris

 • 30. November 2018

  • Skolens fødselsdag 61 år/årsbal

December

 • 3. December 2018

  • Elevrådsmøde kl. 11.20-12.10 i kantine 2

 • 4. December 2018

  • GF styregruppemøde

 • 5. December 2018

  • SU-møde kl. 15-17

 • 6. December 2018

  • 3g udlevering af SRP kl. 8.30 i Studiesalen

  • Oplæg L. Opprud på NAG kl. 15.45-17

  • SRP-skriveværksted i studiesalen

 • 7. December 2018

  • SRP-skriveværksted i studiesalen

 • 10. December 2018

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-20

  • GV ude i 2g m/info om valgvalg til 3g

  • SRP-skriveværksted i studiesalen

 • 11. December 2018

  • 4-skoleprojekt for alle lærere kl. 13-16?

  • SRP-skriveværksted i studiesalen

 • 12. December 2018

  • Act on drugs 1g kl. 13-14

  • SRP-skriveværksted i studiesalen

 • 13. December 2018

  • 2g sprogdag

  • SRP-skriveværksted i studiesalen

 • 14. December 2018

  • SRP-skriveværksted i studiesalen

 • 17. December 2018

  • SRP-skriveværksted i studiesalen

 • 18. December 2018

  • Skrivekursus 1g

  • SRP-skriveværksted i studiesalen

  • Terminsprøve1 2g Engelsk

 • 19. December 2018

  • Skrivekursus 1g

  • SRP-skriveværksted i studiesalen

  • Terminsprøve1 2g matematik

 • 20. December 2018

  • 3g aflevering af SRP

  • Juleafslutning

  • Julefrokost ansatte

 • 21. December 2018

  • Juleferie - start

Januar

 • 3. Januar 2019

  • 3g terminsprøve1 A-fag

  • Start efter juleferien

 • 4. Januar 2019

  • 3g terminsprøve1 A-fag

  • Korweekend Musik A

 • 5. Januar 2019

  • Korweekend musik A

 • 6. Januar 2019

  • Korweekend musik A

 • 7. Januar 2019

  • + Stud.valg.Kbh.

  • 3g terminsprøve1 A-fag

  • Teamklassemøder i ugen 1g

  • Valgfagsorientering 2g inden valg af valgfag 3g

 • 8. Januar 2019

  • Elevrådsmøde 11.20-12.10 i Kantine 2

  • ÅBENT HUS

 • 10. Januar 2019

  • Frist for 2g ift. valg af valgfag 3g kl. 8

 • 11. Januar 2019

  • Idræt - skitur B-niv.

  • Kl. 9.20: Route 66

 • 12. Januar 2019

  • Idræt - skitur B-niv.

 • 13. Januar 2019

  • Idræt - skitur B-niv.

 • 15. Januar 2019

  • 1/2 dag - oplæg v/adfærdspsykolog Anders Colding-Jørgensen om vores digitale liv og adfærd
   1. modul for elever
   1 modul for lærere

  • PU-møde kl. 15.15-17.15

 • 16. Januar 2019

  • 18-20: VGcc i samarbejde med UNF: Superledere (fysik)

 • 18. Januar 2019

  • Musikcafé

 • 21. Januar 2019

  • AT-intro for 3g. 30 min. pr klasse

 • 22. Januar 2019

  • 1g Forældremøde 1a, c, e, h, k, m, x

 • 24. Januar 2019

  • 1g forældremøde 1b, d, f, j, s, u

 • 26. Januar 2019

  • Danmarks Indsamling

 • 28. Januar 2019

  • KL. 13.30: 3g offentliggørelse af AT-prøve ved TKL

  • SRO skrivedag 2g

  • SRO skriveværksted

 • 29. Januar 2019

  • SRO skrivedag 2g. Afleveres elektronisk 23.59

  • SRO skriveværksted

 • 30. Januar 2019

  • 15.10: AT8-faglig konsultation. 2 runder ved fagkoordinator

Februar

 • 1. Februar 2019

  • Karneval

 • 4. Februar 2019

  • EF-møder 1g

  • Kl. 9.20: Route 66

  • Laval på genbesøg på VG

 • 5. Februar 2019

  • AT-8 valg af fag og emne senest kl. 12.00

  • Laval på genbesøg på VG

 • 6. Februar 2019

  • 18-20: VGcc i samarbejde med UNF: Medicinsk cannabis

  • Laval på genbesøg på VG

 • 7. Februar 2019

  • Laval på genbesøg på VG

 • 8. Februar 2019

  • Laval på genbesøg på VG

 • 11. Februar 2019

  • Vinterferie

 • 18. Februar 2019

  • Off. af 1. standpkt. karakter 1g

  • Start efter vinterferien

 • 19. Februar 2019

  • 1. AT8 skemalagt vejledning for 3g

 • 21. Februar 2019

  • Folkemøde elevråd

  • PR-møde kl. 15-17
   (principper opgavefordeling, indsatsområder, valg til udvalg, workshop projekter

  • SRP- karakterer offentliggøres

 • 22. Februar 2019

  • Evt. personalearrangement aften

 • 27. Februar 2019

  • 1g Forældrekonsultationer

  • Elevrådsmøde kl. 11.20-12.10 i Auditoriet

 • 28. Februar 2019

  • Kl. 20.00: VGV caféaften for tidligere elever og 3g

Marts

 • 1. Marts 2019

  • Musikcafé

 • 4. Marts 2019

  • EF-møder 2g, 3g i ugen

 • 7. Marts 2019

  • 23.59: AT8 aflevering af synopsis kladde for 3g

 • 11. Marts 2019

  • Off. 2. standpkt.karakter 2g, 3g

 • 12. Marts 2019

  • Kl. 9.20: Route 66

  • SU-møde kl. 15-17

 • 13. Marts 2019

  • 2. AT8 vejledning for 3g

 • 14. Marts 2019

  • Læringscirkler med grundskolerne
   kl. 16-19

 • 18. Marts 2019

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-21

 • 20. Marts 2019

  • PU-møde kl. 15.15-17.15

 • 21. Marts 2019

  • Terminsprøve2 2g engelsk

 • 22. Marts 2019

  • Terminsprøve2 2g matematik

 • 25. Marts 2019

  • 2g studietur

  • Flex 1g

  • Terminsprøver 3g

 • 26. Marts 2019

  • 2g studietur

  • Flex 1g

  • Terminsprøver 3g

 • 27. Marts 2019

  • 2g studietur

  • Flex 1g

  • Terminsprøver 3g

  • Udveksling Tostedt 1g

 • 28. Marts 2019

  • 2g studietur

  • Flex 1g

  • Terminsprøver 3g

  • Udveksling Tostedt 1g

 • 29. Marts 2019

  • 2g studietur

  • Flex 1g

  • Terminsprøver 3g

  • Udveksling Tostedt 1g

 • 30. Marts 2019

  • Udveksling Tostedt 1g

 • 31. Marts 2019

  • Udveksling Tostedt 1g

April

 • 1. April 2019

  • 23.59: 3g aflevering af AT-synopsis

  • Udveksling Tostedt 1g

 • 3. April 2019

  • Kl. 9.20: Route 66

 • 5. April 2019

  • Elevråds-hyttetur?

 • 6. April 2019

  • Elevrådshyttetur?

 • 7. April 2019

  • Elevrådshyttetur?

  • Påskearr. for ansatte, børn og børnebørn

 • 8. April 2019

  • Udveksling Laval

 • 9. April 2019

  • Udveksling Laval