August

 • 4. August 2020

  • Optagelsesprøve (TM/AC)

 • 5. August 2020

  • Kontoret åbner

 • 13. August 2020

  • Skolestart 2g, 3g, 4g kl. 8.00 i VG-Hallen
   1g GKL-modul kl. 8.00-9.30
   1g AP-forelæsning & startscreening
   kl. 9.50-11.20
   1g Tutortime kl. 11.50-13.00
   1g Idrætsaktivitet kl. 13.00-15.00

 • 14. August 2020

  • Normal undervisning for alle årgange kl. 8.00-15.00

  • Oplæg v/Peter Falktoft for alle skolens elever om Anti-rygning kl. 9.50-11.20

  • VGV 25 - års jubilæum:
   Reception kl. 16.00 - 18.00

 • 17. August 2020

  • 1g matematikscreening hele dagen i aud.

  • I ugen: GKL/TKL gennemgår årgangsårskalender m/eleverne (i alm. modul jf. oversigt i infohåndbog)

  • AJ (fra PU) på besøg på VG-hold vedr. IT-retningslinjer

 • 18. August 2020

  • 1g tutortime og morgenmad kl. 8.00-9.30

 • 19. August 2020

  • 2g Klasseteammøde (1) kl. 14.45-16.50

  • Route 66 for alle skolens elever op til 1g Route
   Route 66 for 1g i Studiesalen (30 min.) i 3. modul - kl. 11.50-12.20
   Rotation med udvalg i klasser efterflg. (60 min.) Tutorer med ud

  • Workshop 1 Engineering - hele dagen for delt. lærere på VG i Studiesalen

 • 20. August 2020

  • 1g hyggeeftermiddag kl. 15-18
   (kun for 1g og tutorer)

 • 21. August 2020

  • 1g info om og valg af SR-præsentationer

 • 24. August 2020

  • 1g læsescreening (1 modul m/3-4 klasser ad gangen og 2 læsevejl.)

 • 28. August 2020

  • Personalearrangement skovtur fra kl. 12
   (undervisningen stopper efter 2. modul)

September

 • 1. September 2020

  • Route 66

 • 3. September 2020

  • Læringscirkel med grundskoler kl. 16-19

 • 4. September 2020

  • Musikcafé

 • 8. September 2020

  • 3g TKL-møde med ledelsen kl. 15-16

  • Udvekslingsmiddag

 • 9. September 2020

  • SU-møde kl. 15-17

 • 10. September 2020

  • 14.30 - 16.00: VGcc: Genforeningen Simon Ankjærgaard

 • 14. September 2020

  • 1g studieretningspræsentationer
   2g sprogdag (årgangsfagdag)
   3g årgangsfagdag dansk ?

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-20
   (obs fællesfoto bestyrelse))

 • 15. September 2020

  • 1g NV-ekskursion
   1g Midtvejstest AP + forelæsning
   2g flexdag
   3g adventure-dag (årgangsfagdag idræt)

  • Engelsk fagkursus m/ekstern oplægsholder Charlotte Ib
   kl. 12-15.30

 • 16. September 2020

  • 1g studieretningspræsentationer
   2g flexdag
   3g flexdag FF7?

  • SIP - Reform.implementeringsnetværk
   kl. 8-13 Rødovre Gym

 • 17. September 2020

  • 1g NV-ekskursion
   1g Midtvejstest AP + forelæsning
   2g årgangsfagdag engelsk 'USA i dag'
   3g flexdag

 • 18. September 2020

  • 1g studieretningspræsentationer (sprog)
   2g fodbolddag (årgangsfagdag idræt)
   3g flexdag

 • 21. September 2020

  • 1g studieretningssamtaler v/GV begynder
   Faglærere orienterer om A/B-niv.

 • 22. September 2020

  • 1g matematikscreening kl. 8-10

 • 23. September 2020

  • Klasseteammøde (1) 3g kl. 14.45-16.50

  • VGcc: 18-20: "Hvad er sandheden"?

 • 24. September 2020

  • Naturvidenskabsfestival for 8./9. klasses elever på VG

 • 25. September 2020

  • 1g evalueringssamtaler matematik
   v/mat. lærere begynder

  • Høstfest

 • 26. September 2020

  • Den europæiske sprogdag

  • VGV 10 og 20 års jubilæumsfest kl. 19.00 !

 • 28. September 2020

  • 1g evalueringssamtaler matematik
   v/mat. lærere

  • Route 66

  • MK Vidensby bestyrelsesmøde

 • 29. September 2020

  • 1g evalueringssamtaler matematik
   v/mat. lærere
   1g forældremøde om studieretningsvalg m/delt. af Studievalg Danmark

Oktober

 • 1. Oktober 2020

  • Pædagogisk sparring for nyansatte kl. 13.30-16.30

 • 2. Oktober 2020

  • 1g studieretningssamtaler med GV slutter

 • 3. Oktober 2020

  • Lyserød Lørdag kl. 12.30-16.00

 • 5. Oktober 2020

  • 1g inden kl. 8.00 valg af studieretning

 • 6. Oktober 2020

  • VT3 2g 2x45 min.

 • 8. Oktober 2020

  • VGV efterårscafe

  • PU-møde kl. 15-19

 • 12. Oktober 2020

  • Efterårsferie

 • 13. Oktober 2020

  • Efterårsferie

 • 14. Oktober 2020

  • Efterårsferie

 • 15. Oktober 2020

  • Efterårsferie

 • 16. Oktober 2020

  • Efterårsferie

 • 19. Oktober 2020

  • NV-eksamen (NG01-04, NG07-08)

  • 1g AP-workshop

 • 20. Oktober 2020

  • 2g skrivekursus v/dansklærere
   kl. 9-9.50 oplæg v/Hermansen, Berlingske

  • NV-eksamen (NG01-04, NG07-08)

  • 1g AP-eksamen

 • 21. Oktober 2020

  • 1g AP-workshop

  • 2g skrivekursus v/dansklærere

  • NV-eksamen (NG05-06, NG09-13)

 • 22. Oktober 2020

  • NV-eksamen (NG05-06, NG09-13)

  • 1g AP-eksamen

  • VGcc: 14.00 - 15.30, Annegrethe Rasmussen Det amerikanske valg.

 • 23. Oktober 2020

  • Musikcafé

  • Overgangsdag sprog 1g

 • 26. Oktober 2020

  • 1g studieretningsforløb begynder
   Kunstdag 1g (årgangsfagdag)
   Overnatning på VG (1m)
   Særundervisning 1g i øvrigt i ugen

  • 1g + 3g TKL-kursus kl. 12-16 ?

  • EF-møder 2g, 3g i ugen

 • 27. Oktober 2020

  • Introdag 1g + VG info?
   Overnatning på VG (4 1g klasser)

 • 28. Oktober 2020

  • Overnatning på VG (4 1g klasser)

 • 29. Oktober 2020

  • Overnatning på VG (4 1g klasser)

 • 30. Oktober 2020

  • (4 1g klasser har overnattet på VG)
   AP karakterer frigives kl. 16
   Bogudlev. i kantine 2 v/AZ

  • VGV jubilæumsfest for 25, 40, 50 og 60 år

November

 • 2. November 2020

  • 1g hverdag i studieretningsklasser starter
   1g Klasseteammøde (1) kl. 14.45-16.40
   Route 66

  • Off. karakterer 2g, 3g kl. 16

 • 4. November 2020

  • Syge AP-eksamen

  • Elevfotografering

 • 5. November 2020

  • Elevfotografering

  • PR-temamøde om kvalitet, virtuel undervisning mm kl. 14-17
   OBS på gruppefoto ansatte kl. 15.15

 • 6. November 2020

  • Elevfotografering

  • Halloween-fest

 • 11. November 2020

  • VGcc 18-22: Alzheimers

 • 13. November 2020

  • Influenzavaccination kl. 11.20-11.50

  • VG by Night

 • 16. November 2020

  • Miljømåls-mandag
   Fem fede dage v/Miljøråd

  • SU-møde kl. 15-18

 • 17. November 2020

  • Tøjgenbrugs-tirsdag
   Fem fede dage v/Miljøråd

  • Georg Mohr kl. 15.10-16.40 i Aud.

 • 18. November 2020

  • OBS!-onsdag
   Fem fede dage v/Miljøråd

  • Midtvejsevaluering i PU-regi af åretspæd. projekter kl. 15-16?

 • 19. November 2020

  • Transport-torsdag
   Fem fede dage v/Miljøråd

 • 20. November 2020

  • Falafel-fredag
   Fem fede dage v/Miljøråd

 • 23. November 2020

  • SRP-intro for 3g v/PG, TM og AZ (runder á 30 min. med 3-4 klasser ad gangen)

 • 24. November 2020

  • Musicalpremiere

 • 25. November 2020

  • Musical

 • 26. November 2020

  • VGV-generalforsamling

  • Projektseminar NCFF

 • 27. November 2020

  • Musical (for skolens elever ?)

 • 28. November 2020

  • Musical

December

 • 1. December 2020

  • 2g offentliggørelse af SRO-problemformulering på VG-Intra kl. 10.

  • Spotmøde for fagansvarlige og ledelse
   om SRP-forløb og -eksamen
   kl. 15-16

  • AZ SRO moduler med 2.g'ere INDEN skrivedage.

  • AZ SRP-moduler med 3.g'ere INDEN 17.12.20. (frist for valg af fag og emne).

 • 2. December 2020

  • Alumnecafé fra kl. 18

  • VG vært for G4-samarbejde da-hi
   kl. 12-16

 • 3. December 2020

  • 3g SRP - VT5-intro i 2. eller 3. modul i studiesal

 • 7. December 2020

  • Personalemøde - virtuelt i Teams
   kl. 16-17
   (eval. grundfl, SRP-flow, økonomi)

 • 8. December 2020

  • 3g SRP-fagcafé v/fagkoo. kl. 15-16

  • Afslutningskonference Videnskabsklubben kl. 16-18.30 i Studiesalen?

 • 9. December 2020

  • Team Danmark-arrangement med eksterne gæster kl. 19 i studiesalen

 • 11. December 2020

  • Skolens fødselsdag
   Indlevering af kager kl. 7.30-8.00
   Verdensmålsdag på tværs af klasser og årgange kl. 8.00-12.30
   Fødselsdagsroute 12.30-13.30 og derefter oppyntning
   Årsbal

 • 14. December 2020

  • 2g SRO skrivedag.
   AZ skriveværksted

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-20

  • Vidensby bestyrelsesmøde 18-20

 • 15. December 2020

  • 2g SRO skrivedag (aflev.)
   AZ Skriveværksted

 • 17. December 2020

  • 3g SRP valg af fag og emne kl. 14.00

 • 18. December 2020

  • Alm. undervisning i 1.-2.modul
   Juleafslutning kl. 11-12 i Hallen
   Personalearrangement kl. 12.30

 • 21. December 2020

  • Juleferie starter

Januar

 • 4. Januar 2021

  • Start VG efter juleferien

  • VGcc 18-20: Fusionsenergi

 • 5. Januar 2021

  • Route 66

 • 6. Januar 2021

  • ÅBENT HUS

 • 7. Januar 2021

  • Valgfagsorientering for 2g
   kl. 11.50-12.40

 • 8. Januar 2021

  • Idræt B fagtur
   Korweekend

 • 9. Januar 2021

  • Idræt B fagtur
   Korweekend

 • 10. Januar 2021

  • Idræt B fagtur
   Korweekend

 • 11. Januar 2021

  • 2g TKL-møde med ledelsen kl. 15-16

  • I ugen: Læse-/skrivevejl. rundt i alle 1g-klasser vedr. faglig læsning og læsestrategier (2-3 klasser ad gangen)

 • 13. Januar 2021

  • 3g SRP 1. fælles indiv. vejledning

 • 15. Januar 2021

  • Personalevinterarrangement v/socialt udvalg (fyraftensarr.) ?

 • 19. Januar 2021

  • 1g forældremøde kl. 19.30-21.00
   1b, 1d, 1e, 1h, 1s, 1u

 • 20. Januar 2021

  • 1g forældremøde kl. 19.30-21.00
   1a, 1c, 1f, 1j, 1k, 1m, 1x

 • 21. Januar 2021

  • Teater Aktivisterne forestilling i studiesal !

 • 22. Januar 2021

  • DKI-fredagscafé kl. 15-19 i kantine 2 ?

  • Teater Aktivisterne forestilling i studiesal !

 • 23. Januar 2021

  • DanmarKsIndsamling (DKI) ?

 • 26. Januar 2021

  • 1g + TKL Drugrebels i 2. modul

 • 27. Januar 2021

  • Off. karakterer 3g kl. 16

 • 28. Januar 2021

  • PU-møde kl. 15-18

 • 29. Januar 2021

  • Karneval

 • 30. Januar 2021

  • Juniorsprogcamp
   Roskilde Gymnasium
   kl. 10-16

Februar

 • 1. Februar 2021

  • EF-møde 1g, 2g, 3g i ugen

  • 3g skrivekursus (3 moduler) v/dansklærer

 • 2. Februar 2021

  • Route 66

  • 3g indskrivning af SRP-projektbeskrivelse kladde i VG-log kl. 14.

 • 3. Februar 2021

  • Musikturné grundskoler på VG

  • VGcc kl. 18-20: Hvad lighed er der mellem bananer og rusmidler?

 • 4. Februar 2021

  • Musikturné på 3 grundskoler

  • PR-møde kl. 15-18
   (indsatsområder, principper/proces opgavefordeling, valg til udvalg, videndeling projekter, opsamling indsatsområde fællesskab)

 • 8. Februar 2021

  • 3g SRP 2. fælles indiv. vejledning

 • 9. Februar 2021

  • 2g SRO evaluering

 • 10. Februar 2021

  • 2g SRO evaluering

 • 11. Februar 2021

  • 1g skrivekursus

  • 3g SRP-indskrivning af projektbeskrivelse i VG-log kl. 23.59

  • 2g terminsprøver

 • 12. Februar 2021

  • 1g skrivekursus

  • 2g terminsprøver

 • 15. Februar 2021

  • Vinterferie

 • 16. Februar 2021

  • Vinterferie

 • 17. Februar 2021

  • Vinterferie

 • 18. Februar 2021

  • Vinterferie

 • 19. Februar 2021

  • Vinterferie

 • 22. Februar 2021

  • Off. af karakterer 1g, 2g kl. 16

  • 3g terminsprøver

 • 23. Februar 2021

  • 1g TKL-møde med ledelsen
   kl. 15-16.15

  • 3g terminsprøver

 • 24. Februar 2021

  • VGcc 18-20: Meningsmålinger og matematik?

  • 3g terminsprøver

  • SU-møde kl. 15-17

 • 25. Februar 2021

  • VGV caféaften for tidligere elever og 3g-elever kl. 20

  • 3g terminsprøver

 • 26. Februar 2021

  • 3g terminsprøver

  • Lærere indskrive 3g SRP-opgaveformulering

Marts

 • 3. Marts 2021

  • Bestyrelsesmøde kl. 17-21

  • 3g SRP udlevering af opgaveformulering kl. 10.00

 • 4. Marts 2021

  • Route 66