Internationalt samarbejde på VG

Internationalt samarbejde på VG

Lidt nyt om internationalisering på VG – både ude og hjemme

 

Med det stigende fokus på internationalisering både i og uden for uddannelsessektoren, har vi på VG sat dette i mere formelle rammer, da internationalisering både er en del af skolens værdigrundlag og et aktuelt indsatsområde. Kommunikation og samarbejde med folk fra andre lande og kulturer er en uundværlig del af vores almene dannelse, ikke kun når vi er uden for landets grænser, men også når vi er på hjemmebane.

 

Udover studierejserne i 2. og 3g, har vi i flere år samarbejdet med gymnasier i både Frankrig, Spanien, Kina og Tyskland om skoleudvekslinger i 2. fremmedsprog. Det er en berigelse for vores skole ikke kun sprogligt, men også menneskeligt, da det skærper elevernes ydmyghed og tolerance overfor det anderledes og minder os om, hvad det danske samfund og dansk kultur består af. Det er således vigtige kulturområder.

 

Derudover har vi indgået en aftale med vores franske udvekslingsskole, L’Immac, om at søge midler til et ERASMUS+ skolepartnerskab om fremtidens skole. Forhåbentlig bliver det starten på et bredere internationalt samarbejde.

 

Nordisk Ministerråds Nordplus Junior besluttede 1.5.18 at imødekomme vores ansøgning om næsten 400.000 kr. til et udvekslingsprojekt ml. Virum Gymnasium og Nuuk Gymnasium i skoleåret 2018-2019. Det betyder, at begge gymnasier nu har finansieringen på plads til at kunne tilbyde 20 danske og 20 grønlandske elever at deltage i et kulturmøde med rejse til henholdsvis Nuuk og København.

 

Læs mere om bæredygtigheds- og udvekslingsprojektet her

 

Elever, der ønsker at søge ind på udenlandske universiteter efter gymnasiet kan kontakte VG’s International Study Counsellor, Bolette Lentz (BV), som yder hjælp til ansøgninger. Vi hjælper nu også elever med at søge legater og fonde og tage kontakt til udenlandske universiteter, som tilbyder sommerskoleophold. I november 2016 havde vi besøg af en delegation af universiteter fra både Europa og USA, som tilbyder lignende ophold, blandt andet Wagner College NY. Henvendelse skal ske til international udviklingskoordinator, Hilde Blinkenberg (HB), hvis man ønsker at afsøge muligheden for et sådant ophold.

 

Endelig har vi startet et interessant samarbejde med den internationale miljøorganisation Wallacea, som tilbyder forsknings- og studieophold for skolegrupper i forskellige af verdens naturområder. Vi sender således 5 biologielever på en ekspedition til Honduras i sommeren 2018 sammen med biologilærer, Anne Grethe Rømer (AR). VG financierer ikke rejsen, men vejleder og hjælper med at søge legater og fonde.