Grundskolesamarbejde 2019-20

Grundskolesamarbejde 2019-20

I skoleåret 2019-20 tilbyder Virum Gymnasium:

  • Masterclass i fagene matematik, science (fysik, kemi, biologi, biotek, naturgeografi), dansk, engelsk, tysk og fransk
  • Naturvidenskabsfestival – 8./9. klasses-elever kan 26. september 2019 møde VG-elever og lærere og sammen med dem lave spændende hands-on forsøg og opleve, hvor interessant naturvidenskab er i forbindelse med den landsdækkende festival
  • Juniorsprogcamp ’Bliv klog på sprog’ for 8./9.klasses elever 29. februar 2020
  • Forsøg med 3-årigt valgfag i spansk (fortsat fra 2018-19)
  • Science-, matematik og sprogambassadører – der kan bookes et par elev-science-, matematik eller sprogambassadører til den almindelige undervisning i udskolingen efter aftale
  • Elevråds- og miljøambassadører – der kan bookes et par elever fra VG’s elevråd eller miljøråd, der kan deltage i undervisningen eller inspirere elevrådene på folkeskolerne ift. arbejdet med elevdemokrati eller bæredygtighed
  • Videnskabsklubben – dygtige VG-scienceelever fungerer som seniormentorer og rollemodeller for talentfulde grundskoleelever – miniforskere i 4.- 5. klasse
  • Læringscirkler – en ny form for videndeling og kompetenceudvikling på tværs af gymnasiet og udskolingen for lærere og skoleledelser – 12. september 2019 kl. 16-19 og 12. marts 2020 kl. 16-19
  • Workshop for dansklærere i udskolingen for dansklærere på tværs af udskoling og gymnasium
  • Besøgsdage – introdage for 8. klasser og besøgsdage for 9. og 10.-klasser

 

Deadline for tilmelding fremgår af ’Grundskoletilbud 2019-20’ – se link til højre, hvor der ligger en samlet beskrivelse med tilhørende indstillingsprocedure og tilmeldingsskemaer.

 

Kontaktperson på VG er vicerektor Birgit Riedel Langvad br@edu.virum-gym.dk – tel. 45 95 40 29, der gerne besvarer evt. spørgsmål.