Gæster fra USA på VG

Gæster fra USA på VG

I den forløbne uge har VG har spændende besøg fra gymnasiet Twinfield i Vermont, USA.
Der er drøftet et fremtidigt samarbejde om gensidig elevudveksling.
VG håber på, at vi kan få et samarbejde i gang og dermed også tilbyde udveksling til USA, ligesom det tilbydes til Spanien og Frankrig.