Forældremøde for 1.g-forældre om studieretninger mandag d. 27. september 2021 kl. 19.30

Forældremøde for 1.g-forældre om studieretninger mandag d. 27. september 2021 kl. 19.30

VG inviterer til forældremøde mandag d. 27.9.21 kl. 19.30 i studiesalen.

 

Eleverne er de seneste uger blevet klogere på deres kommende studieretningsvalg i de tre studieretningspræsentationer, ved at tale med faglærerne og deres gymnasievejleder samt gennem egne refleksioner.

 

Vi håber, at alle bliver afklarede inden valget den 4.10. For at I, forældre også kan bakke op og tale med om dette valg på hjemmefronten, vil vi gerne invitere til forældremøde på VG mandag den 27.9.21 kl. 19.30. Her vil I bl.a. kunne få en større indsigt i studieretningerne ved præsentationer af disse og ved individuelle samtaler.

 

Der er ikke tilmelding til dette møde. I møder bare op. Forældremødet er kun for forældre.