Forældrekonsultationer d. 15.11.17

Forældrekonsultationer d. 15.11.17

Der afholdes ‘forældrekonsultationer for 2.g’ere og 3.’ere’ for alle tilmeldte onsdag d. 15.11.17.

 

Tiderne til konsultationer ligger i elevens skema.