Fejringer af studenter i huedagene d. 24-26. juni 2024. Udeområder til studenterne og familier.

Fejringer af studenter i huedagene d. 24-26. juni 2024. Udeområder til studenterne og familier.

Kære kommende studenter og forældre

 

Vi nærmer os eksamenstiden, hvor  årets studenter springer ud.

 

VG glæder sig meget til at fejre alle studenter sammen med Jer.

 

Når jeres student springer ud, kan op til 5 familiemedlemmer gå til eksamens-lokalet, hvor I møder studenten når eksaminationen og voteringen er vel overstået og studenten får sin studenterhue på.

 

Det er vigtigt at respektere, at der fortsat er eksaminationer i gang for andre, som også skal have fred og ro. 

 

Der er god mulighed for at fejre studenten ude i Ydre gård og studiesalen. Vi henstiller til, at der ikke bruges konfetti af hensyn til miljøet og fuglene.