Tysk fortsættersprog

Tysk fortsættersprog B

2017 Læreplan

På Tysk B-niveau fortsættersprog skal du arbejde med forskellige emner, der giver dig indsigt i og viden om Tysklands og tysktalende landes kultur, historie og samfund set i et internationalt perspektiv. Vi snakker og læser tekster – både og sjove og alvorlige. Vi ser film, bruger internettet og lytter til tysk musik. Du bliver en aktiv del af dit tyskhold – og af din egen sproglige udvikling!

 

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen efter 2.g.

 

Tysk fortsættersprog A

2017 Læreplan

På Tysk A-niveau bygger du videre på det, du har lært på tysk B. Vi arbejder fortsat med Tyskland og de tysktalendes landes kultur, historie og samfund set i et internationalt perspektiv og fordyber os yderligere i tekstlæsning og regler for sprogets anvendelse. På tysk A fortsætter får du altså muligheden for at blive endnu bedre til at tale og skrive tysk – og bliver dermed endnu bedre rustet til at tale tysk uden for gymnasiet; ude i erhvervslivet, på Europarejsen eller på universitetet!

 

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig og skriftlig eksamen.

 

På VG kan du få:

Tysk fortsættersprog på B-niveau:

Tysk fortsættersprog på A-niveau:

Som studieretningsfag på studieretningerne 8, 12 og 15.

Som 2. fremmedsprog på alle studieretninger.

 

 

På STX er 2. fremmedsprog (et sprog ud over engelsk) obligatorisk.

Det kan være enten et fortsætter-sprog på B-niveau eller et begyndersprog