Tysk fortsættersprog

Tysk fortsættersprog BLæreplan
På Tysk B-niveau fortsættersprog skal du arbejde med forskellige emner, der giver dig indsigt i og viden om Tysklands og tysktalende landes kultur, historie og samfund set i et internationalt perspektiv. Vi snakker og læser tekster – både og sjove og alvorlige. Vi ser film, bruger internettet og lytter til tysk musik. Du bliver en aktiv del af dit tyskhold – og af din egen sproglige udvikling!

 

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen efter 2.g.

 

Tysk fortsættersprog ALæreplan

På Tysk A-niveau bygger du videre på det, du har lært på tysk B. Vi arbejder fortsat med Tyskland og de tysktalendes landes kultur, historie og samfund set i et internationalt perspektiv og fordyber os yderligere i tekstlæsning og regler for sprogets anvendelse. På tysk A fortsætter får du altså muligheden for at blive endnu bedre til at tale og skrive tysk – og bliver dermed endnu bedre rustet til at tale tysk uden for gymnasiet; ude i erhvervslivet, på Europarejsen eller på universitetet!

 

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig og skriftlig eksamen.

 

På VG kan du få:

Tysk fortsættersprog på B-niveau:

På STX skal man vælge enten et fortsætter-sprog på B-niveau eller et begyndersprog på A-niveau inden man starter på gymnasiet.

Man kan altså få spansk på alle studieretninger.

 

Tysk fortsættersprog på A-niveau:

Som studieretningsfag på studieretningerne 8, 12 og 15.

Som valgfag på alle studieretninger.