Tysk

 • Tysk fortsættersprog B
  2017 Læreplan Tysk B-niveau fortsættersprog har 2 formål:

  • at give dig indsigt i og viden om tysk kultur, historie og samfund.
  • at give dig færdigheder i at lytte til, læse, tale og skrive tysk. Du vil tilegne dig et brugssprog, således at du kan forstå tysk og på tysk formidle viden og indsigt om emner, som du har arbejdet med.

  I undervisningen vil du opleve sprogindlæring og tilegnelse af viden som en helhed. F.eks. vil en tekst eller en film om klima, krig eller kærlighed både give indsigt og viden og danne udgangspunkt for træning af sprogfærdighed.

   

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig årskarakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen efter 2.g.

   

  Tysk fortsættersprog A

  2017 Læreplan

  På Tysk A-niveau bygger du oven på Tysk B. Du vil opnå større indsigt og bredere viden om Tyskland og de tysksprogede lande igennem tekstlæsning, film, selvstændig søgning på internettet mm. Et større fokus på sproglig korrekthed og træning af ordforråd vil udvikle din sprogfærdighed yderligere og udvide dine udtryksmuligheder. Dermed vil du blive godt rustet til at bruge tysk aktivt uden for gymnasiet – ude i erhvervslivet, på Europarejsen eller måske på et tysk universitet

   

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig årskarakter.
  • Du kan komme til mundtlig og skriftlig eksamen.

   

  På VG kan du få:

  Tysk fortsættersprog på B-niveau:

  Tysk fortsættersprog på A-niveau:

  Som studieretningsfag på studieretningerne 8, 10 og 12

  Som 2. fremmedsprog på alle studieretninger

   

  På STX er 2. fremmedsprog (et sprog ud over engelsk) obligatorisk.

  Det kan være enten et fortsætter-sprog på B-niveau (2 år) eller et begyndersprog på A-niveau (3 år)

  .